Dorota Skusevičienė

2009 m. Dorota baigė bakalauro studijas VU TSPMI. 2011 m. VU TSPMI įgijo politikos mokslų (Europos studijų) magistro Magna Cum Laude laipsnį ir pradėjo doktorantūros studijas. Šiuo metu Dorota dirba Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijoje. VU TSPMI dėsto nuo 2013 m. Nuo 2013 m. ji taip pat yra Lietuvos politologų asociacijos (LPA) atsakingoji sekretorė.
Prieš tai Dorota dirbo VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“ (ESTEP) (2011-2013 m.) ir Europos Parlamento nario padėjėja (2008-2011 m.), stažavosi Europos Parlamente Briuselyje (2008 m.). Ji taip pat buvo VU TSPMI SA pirmininkė (2007-2008 m.), VU TSPMI Tarybos narė (2007-2008 ir 2010-2011 m.).

Papildoma informacija:

El. paštas: dorota.skuseviciene@tspmi.vu.lt

Publikacijos:

• Gediminas Pauliukevičius, Dorota Skusevičienė, “Modeling of the Institutional System of Enterpreneurship Promotion: the Case of Lithuania”. Business, Management and Education, Vol. 11, No. 2, 2013, p. 350-375
• Dorota Skusevičienė, „Europos Parlamento narių balsavimas: kodėl jie yra lojalūs nacionalinėms valstybėms?“. Politologija, 2010/2 (58), p. 48-71

Konferencijos ir kviestiniai pranešimai:

• “Who Pays for the Euro Zone Crisis? Explaining Crisis Burden Sharing Through Network Perspective”, paper presented at 5th ECPR Graduate Student Conference, Innsbruck, 3-5 July, 2014 and at “Networks in the Global World. Bridging Theory and Method: American, European, and Russian Studies”, Saint Petersburg, 27-29 June, 2014
• “EP elections campaign, candidates profiles and predicted turnout. Case of Lithuania”, pranešimas konferencijoje “The European Parliament elections 2014 – EU democracy challenge during times of crisis”, Madridas, 2014 m. gegužės 13 d.
• “National and Community’s views and expectations for future Europe. Case of Lithuania”, pranešimas konferencijoje “A vision for post-crisis Europe: towards what kind of political union?”, Viena, 2013 m. spalio 17-18 d.
• “Power of the Euro Zone Membership: How it Shapes Interdependence of the EU Financial Markets?”, paper presented at 7th ECPR General Conference, Bordeaux, 4-7 September, 2013
• “Conditionality and convergence: could one live without the other in the euro zone?”, paper presented at 6th Pan-European Conference on EU politics, Tampere, 13-15 September, 2012