Dovilė Jakniūnaitė

Tarptautinių santykių katedros docentė, vadovauja TSPMI Rusijos ir Vidurio Rytų Europos studijų centrui. Insititute dėsto nuo 2003 m. 2007 m. gavo socialinių mokslų daktaro laipsnį. 

Analizuoja ir rašo apie Lietuvos užsienio politiką, Lietuvos ir Rusijos santykius, Rusijos užsienio politiką, užsiima saugumo ir tapatybės santykio tyrimais, tarptautinių santykių teorijomis, sienų ir teritorijų studijomis, konfliktais Gruzijoje, Ukrainos teritorinių procesų analize, ES Rytų partnerystės politikos analize. 

Specializacijos:

Dėstomi kursai:

 • Tarptautiniai santykiai ir jų teorijos
 • Tarptautinių santykių teorijos
 • Tarptautinės bendruomenės struktūra
 • Užsienio politikos analizės metodologija
 • Feminizmas: tekstai ir praktikos
 • Tarptautiniai santykiai ir jų teorijos (2010)
 • Tarptautinių santykių teorijos ir tyrimo metodai II
 • Tarptautinių santykių istorija ir teorija
 • Galia ir komunikacija
 • Tarptautinių santykių teorijos ir tyrimo metodai I
 • Užsienio politikos analizė

Papildoma informacija:

El. paštas: Dovile.Jakniunaite [eta] tspmi.vu.lt

 

Šiuo metu vykdomi projektai

Sienų konceptualizacijos XXI amžiuje: diskusijos ir praktikos Vidurio Rytų Europoje (Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas projektas), projekto vadovė, 2015-2017 m. Daugiau informacijos apie projektą.

Horizontas 2020: Europos Sąjunga ir Rytų Partnerystės šalys: viduas ir išorės analizė bei strateginis vertinimas“ (EU-STRAT)

Paskutiniai įgyvendinti projektai

Lietuvos užsienio politika po 2004 m.: tarp pokyčių ir stabilumo (Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas projektas), projekto vadovė, 2013-2014 m.

Šiuolaikinės Rusijos tapatybės paieškos ir politinė praktika, 1990-2010 m. (LMT Mokslininkų iniciatyvų projektų programa), projekto vadovė

Rusija ir Rytų Vidurio Europa: Pasikeitę santykiai (MGIMO projektas, finansuojamas Friedricho Eberto fondo), projekto dalyvė

 

Publikacijos:

Monografija:

- Jakniūnaitė D., 2008, Kur prasideda ir baigiasi Rusija: kaimynystė tarptautiniuose santykiuose, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla

Sudarytos knygos

- Jakniūnaitė D. (sud.), 2015, Ambicingas dešimtmetis: Lietuvos užsienio politika 2004 – 2014, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.

- Degutis A., Jakniūnaitė, D. (sud.), 2014, Gražina Miniotaitė. Vietoj išvadų, Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

 

Straipsniai:

- Dovilė Jakniūnaitė, Invested in Ukraine: The Struggle of Lithuania against Russia Over the Future of Europe’, in Besier, G. and Stoklosa, K. (eds), Neighbourhood Perceptions of the Ukraine Crisis: From Soviet Union into Eurasia?, Routledge, 2017, 119–132.

- Dovilė Jakniūnaitė and Živilė Marija Vaicekauskaitė, Baltic Sea Region-Building: An Impossibility, or an Inability to Finish?, in Makarychev, A. and Yatsyk, A. (eds), Borders in the Baltic Sea Region: Suturing the Ruptures, London, Palgrave Macmillan, 2017, 103–124.

- Dovilė Jakniūnaitė, Changes in Security Policy and Perceptions of the Baltic States 2014 – 2016, Journal of Baltic Security, 2016, 2 (2), 6–34.

- Dovilė Jakniūnaitė, Sienos ir erdvės: konceptualizacijų paieškos XXI amžiaus teritoriniams konfliktams Rytų Europoje analizuoti, Politologija, 2016, 83, 66–92.

- Dovilė Jakniūnaitė, A Small State in the Asymmetrical Bilateral Relations: Lithuania in Lithuanian-Russian Relations since 2004, Baltic Journal of Political Science, 4, 2015, 70 - 93.

- Jakniūnaitė, D., 2015, Kaip kalbėsime apie 2004-2014 m. Lietuvos užsienio politiką?, sud. D. Jakniūnaitė, Ambicingas dešimtmetis: Lietuvos užsienio politika 2004 – 2014, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 7-30.

- Jakniūnaitė, D., 2015, Santykiai su Rusija: dešimt nestabilaus stabilumo metų, sud. D. Jakniūnaitė, Ambicingas dešimtmetis: Lietuvos užsienio politika 2004 – 2014, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, p. 100-126.

- Miglinaitė, R., Jakniūnaitė, D., 2014, Lithuania at the United Nations Security Council: Strategy or Accident?, Lithuanian Foreign Policy Review, 32, p. 33-48.

- Jakniūnaitė, D., 2014, Lithuanian Foreign Policy Since 2004: Small State in International Organizations, Lithuanian Foreign Policy Review, 32, p. 7-11.

- Jakniūnaitė, D., 2014, Kritinės saugumo studijos XXI amžiuje: kur kreipti Lietuvos saugumo politikos tyrimus? Lietuvos metinė strateginė apžvalga 2013-2014, Vilnius: Lietuvos karo akademijos leidykla, p 31–49. In English: Jakniūnaitė, D., Critical Security Studies in the 21st Century: Any Directions for Lithuanian Security Studies?, Lithuanian Annual Strategic Review 12, (1), 2014, p. 33–52, http://www.degruyter.com/view/j/lasr.2014.12.issue-1/lasr-2014-0002/lasr-2014-0002.xml

- Якнюнайте, Д., Вильпишаускас, Р., 2012, Литовско-российские отношения в 1991-2011 годах, Восточная Европа. Перспективы, 1-2, сс. 165-179.

- Jakniūnaitė, D., 2011, Tragiška politikos vizija pagal Hansą Morgenthau, in H.Morgenthau, Politika tarp valstybių: kova dėl galios ir taikos, Vilnius: Margi raštai, pp. 11-16.

- Jakniunaite, D., 2011, Russia and Lithuania, in K.Tüür and Viacheslav Morozov, Russian Federation 2012: Short-term prognosis, Tartu: Tartu University Press, pp. 132-135.

- Jakniūnaitė, D., Paulauskas, K., Įvadas. Mūsų Aljansas. Jakniūnaitė, D., Paulauskas, K. (sud.), Beieškant NATO Lietuvoje: pasiekimai, nesėkmės, perspektyvos. Vilniaus universiteto leidykla, 2010, 7-13.

- Jakniūnaitė D., Nekrašas E., 2010, Kaip tirti tarptautinius santykius konstruktyvistiškai: filosofinių prielaidų irteorinių nuostatų analizė, Politologija, 3 (59), pp. 29-58.

- Jakniūnaitė D., Vinogradnaitė I., 2010, "Political science in Lithuania: a maturing discipline", in R. Eisfeld and L.A. Pal (eds.), Political Science in Central-Eastern Europe: Diversity and Convergence, Leverkusen: Barbara Budrich Publishers, pp. 177-192.

- Clark T. D., Jakniunaite D., 2010, "Lithuania", in D. Nohlen and P.Stover (eds.), Elections in Europe: A Data Handbook, Baden-Baden: Nomos, pp. 1187-1226.

- Jakniūnaitė D., 2009, "Neighbourhood politics of Baltic states: between the EU and Russia", in E.Berg, P.Ehin (eds.), Identity and Foreign Policy: Baltic-Russian Relations and European Integration, Ashgate, pp. 117-132.

- Jakniūnaitė D., 2009, "Simboliniai žaidimai užsienio politikoje: Rusijos ir Didžiosios Britanijos santykiai 2006-2008", Lietuvos metinė strateginė apžvalga 2008, Vilnius: Lietuvos karo akademija, pp. 133- 148.

In English: "Symbolic Foreign Policy Games: Russian – British Relations 2006–2008, 2009", Lithuanian Annual Strategic Review 2008, Vilnius: Lithuanian Military Academy, pp. 115-132.

- Jakniūnaitė D., 2007, "Russia in Search of Identity: How the Country is Defining Its Path", in A. Jankauskas, R.Lopata, and G.Vitkus (sud.), Transformation of Putin‘s Regime: Why Transitology is not applicable to Post-Soviet Russia?, Vilnius: Vilnius University Press, pp. 147-175.

- Jakniūnaitė D., 2006, "Constructivist tradition in Lithuanian International Relations Discipline?", Lithuanian Political Science Yearbook 2005, Vilnius: Vilnius University Press, 183-199.

- Якнюнайте Д., 2004, "Концепция «расширенной Европы», или как Европейский союз «справился» с российским фактором", Политическая наука и государственная власть в Российской Федерации и новых независимых государствах, Екатеринбург: УрО РАН, pp. 536-542.

- ClarkT. D., Jakniūnaitė D., 2003, "Russian Public Opinion Leaders on the Changes in Russia During the Yeltsin Era and Beyond", in T. D. Clark, E. Goss and L.Kosova, Changing Attitudes toward Economic Reform During the Yeltsin Era. Westport, CT: Greenwood, pp. 93-138.

- Miniotaitė G., Jakniūnaitė D., 2001, "Lietuvos saugomo politika ir identitetas šiuolaikinių saugumo studijų požiūriu", Politologija,  3 (23), p. 21-43.

- Jakniūnaitė, D., 2001, "Konstruktyvistinė saugumo samprata", in A. Kulakauskas ir A. Sverdiolas (eds.), Seminarai: Atviros Visuomenės Kolegija, Vilnius: Strofa, pp. 157-168.

- Jakniūnaitė, D., 2000, "Naujausios tendencijos tarptautinių santykių teorijoje: konstruktyvizmas, postmodernizmas ir virtualizmas", Politologija, 4 (20), pp. 52-88.

Mokslinė redaktorė

- Hansas Morgenthau, 2011, Politika tarp valstybių: kova dėl galios ir taikos, Vilnius: Margi raštai.

Recenzijos:

- Jakniūnaitė D., 2008, "Studija apie Lietuvos ir Rusijos santykius, arba kodėl mes dar ilgai neturėsime „normalių“ santykių su Rusija", Sociologija. Mintis ir veiksmas, 1, pp. 134-138. (rec.kn: Vitkus, G., 2006, Diplomatinė aporija: tarptautinė Lietuvos ir Rusijos santykių normalizacijos perspektyva, Vilnius: Versus Aureus).

- Jakniūnaitė D., 2007, "Kad demokratija veiktų: politinės galios beieškant", Politologija, 3 (47), pp. 135-140 (rec.kn: Žiliukaitė, R., Ramonaitė, A., Nevinskaitė, L., Beresnevičiūtė, V., Vinogradnaitė, I., 2006, Neatrasta galia: Lietuvos pilietinės visuomenės žemėlapis, Vilnius: Versus Aureus).

- Jakniūnaitė D., 2006, "Bandant suprasti Rusiją kaip didžiąją valstybę", Politologija, 2 (42), pp. 109-116 (rec.kn: J.Hedenskog et al. (eds.), 2005, Russia as a Great Power: Dimensions of Security Under Putin, London: Routledge).

- Jakniūnaitė D., 2005, "Alexanderio Wendt'o iššūkis tarptautinių santykių teorijai", Politologija, 4 (40), pp. 79-87 (rec.kn: Wendt, A., 2005,  Tarptautinės politikos socialinė teorija, Vilnius: Eugrimas – Wendt, A., 1999, Social Theory of International Politics, Cambridge: Cambridge University Press).Kita:

- D. Jakniūnaitė, Normatyvinė galia prieš informacinę galią: 4 priežastys, kodėl Rusija laimi prieš ES, Politika.lt 2, 2014, 29-30. In Eglish: Normative power against Informational Power: four reasons why Russia is winning against the EU, Politika.lt 2, 2014, 31-33.

- Jakniūnaitė, D., 2012, The Baltic States - still together? Rising tide for cooperation? Nordic-Baltic relations in the 21st century : Nordic forum for security policy, Helsinki : The Finnish Committee for European Security, 2-3.

- Jakniūnaitė, D., 2011, Megėjiška kaimynystės antropologija ir truputis užsienio politicos, PostScriptum, 9 (18), p. 13.