Dovilė Jonavičienė

Dovilė (Žvalionytė) Jonavičienė nuo 2009 m. yra Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytoja. Dovilė apgynė disertaciją tema "Grįžusių migrantų integracija darbo rinkoje: Lietuvos atvejo analizė." Pagrindinės jos tyrimų sritys apima darbo jėgos mobilumą ir migracijos politiką bei eksperimentinių ir kvazi-eksperimentinių tyrimo metodų taikymą politikos moksluose. Dovilė taip pat turi daugiau kaip septynerių metų patirtį viešosios politikos analizės srityje (daugiausia užimtumo, socialinės įtraukties, demografijos politikos taikomieji tyrimai).

Dėstomi kursai:

  • Politikos analizė
  • Priežastinių ryšių analizė: kiekybiniai metodai

Papildoma informacija:

El. p.: dovile.zvalionyte@tspmi.vu.lt

Asmeninis profilis ir publikacijos Adacemia.edu portale: http://vu-lt.academia.edu/DovileZvalionyte

 

Publikacijos

-  Žvalionytė, D. "Grįžtamosios ir pakartotinės migracijos tendencijos". Kn. Barcevičius, E. ir D. Žvalionytė (red.), Užburtas ratas? Lietuvos gyventojų grįžtamoji ir pakartotinė migracija, Vilnius: Vaga, 2012, pp. 75–100.
-  Žvalionytė, D. ir M. Jastramskis "Grįžtamoji migracija ir žmogiškasis kapitalas". Kn. Barcevičius, E. ir D. Žvalionytė (red.), Užburtas ratas? Lietuvos gyventojų grįžtamoji ir pakartotinė migracija, Vilnius: Vaga, 2012, pp. 101–147.
-  Žvalionytė, D. „Public Security Organisations in Lithuania", Kn. Nakrošis, V. ir Ž. Martinaitis (red.), Lithuanian Agencies and Other Public Sector Organisations: Organisation, Autonomy, Control and Performance, 2011, pp. 218-242.
-  Žvalionytė, D. „Pilietybės politika Europoje: kodėl svarbus kolonializmas ir radikalioji dešinė“. Knygos recenzija. Politologija, 2 (62), 2011, pp. 150–157.
-  Martinaitis, Ž. and D. Žvalionytė "Emigracija iš Lietuvos: ką žinome, ko nežinome ir ką turėtumėme žinoti", Politologija, 3 (47), 2007, pp. 112–134.