Egidijus Barcevičius

1999 m. įgijo politikos mokslų bakalauro laipsnį VU TSPMI;
2000 m. įgijo tarptautinių santykių ir Europos studijų magistro laipsnį Centrinės Europos universitete (Budapeštas, Vengrija);
2001 m. įgijo Europos politinės ekonomijos magistro laipsnį Londono ekonomikos ir politikos mokslų mokykloje;
2001 m. pradėjo dirbti VšĮ "Viešosios politikos ir vadybos institutas" (partneris, analitikas, programų vadovas)
2007 m. apgynė daktaro disertaciją VU TSPMI, kur dėsto nuo 2002 m.

Dėstomi kursai:

  • Gerovės valstybė
  • Viešasis administravimas (2010-2012)
  • Politikos analizė (2009-2012)
  • Elektroninė valdžia ir elektroninė demokratija (2014)

Papildoma informacija:

El.paštas:  El.paštas: egidijus [eta] ppmi.lt

 


Asmeninis profilis ir publikacijos Adacemia.edu portale ir Research Gate portale.


Publikacijos:

• Barcevičius, E. “How Successful Are the Highly Qualified Return Migrants in the Lithuanian Labour Market?”, International Migration, 2015 (early view).

• Barcevičius, E. „Pensijų sistemos pokyčių idėjos ir sprendimai 2008-2012 metais: nieko nėra pastoviau už reformą?“, in Nakrošis, V., E. Barcevičius ir R. Vilpišauskas (red.) Kada reformos virsta pokyčiais: politinis dėmesys, palaikymo koalicijos ir lyderystė A. Kubiliaus vyriausybės veiklos 2008-2012 m. laikotarpiu, Vilniaus universiteto leidykla, 2015, pp. 142-188. 

• Nakrošis, V., R. Vilpišauskas ir E. Barcevičius, Išvados ir pasiūlymai būsimiesiems tyrimams: kada reformos virsta pokyčiais? in Nakrošis, V., E. Barcevičius ir R. Vilpišauskas (red.) Kada reformos virsta pokyčiais: politinis dėmesys, palaikymo koalicijos ir lyderystė A. Kubiliaus vyriausybės veiklos 2008-2012 m. laikotarpiu, Vilniaus universiteto leidykla, 2015, pp. 390-424. 

• Nakrošis, V., E. Barcevičius ir R. Vilpišauskas, Teorinis analizės pagrindas: kaip analizuoti Lietuvos Vyriausybės prioritetų įgyvendinimą“, in Nakrošis, V., E. Barcevičius ir R. Vilpišauskas (red.) Kada reformos virsta pokyčiais: politinis dėmesys, palaikymo koalicijos ir lyderystė A. Kubiliaus vyriausybės veiklos 2008-2012 m. laikotarpiu, Vilniaus universiteto leidykla, 2015, pp. 18-44. 

• Barcevičius, E., „Pranašai savame krašte: specialusis ‚Politologijos‘ numeris apie grįžtamąją migraciją“, Politologija 2015 (2), pp. 3-13. 

• Barcevičius, E. ir V. Gineikytė, “Aukštos kvalifikacijos migrantų sugrįžimas: ar užsienyje įgytos žinios ir įgūdžiai padeda įsitvirtinti Lietuvos darbo rinkoje?“, Politologija, 2015 (2), pp. 14-59. [“Do the Skills and Knowledge Gained Abroad Help the Integration of Highly Qualified Return Migrants into the Lithuanian Labour Market?” in Political Science (2015)].

• Nakrošis, V., E. Barcevičius ir R. Vilpišauskas, “Lietuvos Respublikos Vyriausybės prioritetai: kaip analizuoti jų įgyvendinimo procesą ir rezultatus?“, Politologija, 2015 (1), pp. 3-48. [“Performance Priorities of the Lithuanian Government: Implementation Process and Results” in Political Science (2015)].

• Barcevičius, E., “Is the OMC Fit for Purpose? Adequacy and Institutional Design, 2006-2010”, in Barcevičius, E., T. Weishaupt and J. Zeitlin (eds.), Assessing the Open Method of Coordination: Institutional Design and National Influence of EU Social Policy Coordination, Palgrave Macmillan, 2014, pp. 40-88.

• Zeitlin, J., E. Barcevičius, T. Weishaupt, “Institutional Design and National Influence of EU Social Policy Coordination: Advancing a Contradictory Debate”, in Barcevičius, E., T. Weishaupt and J. Zeitlin (eds.), Assessing the Open Method of Coordination: Institutional Design and National Influence of EU Social Policy Coordination, Palgrave Macmillan, 2014, pp. 1-15. 

• Barcevičius, E., T. Weishaupt, J. Zeitlin, “Tracing the Social OMC from its Origins to Europe 2020”, in in Barcevičius, E., T. Weishaupt and J. Zeitlin (eds.), Assessing the Open Method of Coordination: Institutional Design and National Influence of EU Social Policy Coordination, Palgrave Macmillan, 2014, pp. 16-39.

• Barcevičius, E., „Emigracija ir grįžtamoji migracija Vidurio ir Rytų Europoje: sėkmės istorija ar žlugusi svajonė?“, Barcevičius, E. ir D. Žvalionytė (red.), Užburtas ratas? Lietuvos gyventojų grįžtamoji ir pakartotinė migracija, Vaga, 2012, pp. 31-74. 

• Barcevičius, E. ir D. Žvalionytė, „Išvados: ar nustos suktis užburtasis migracijos ratas?“, Barcevičius, E. ir D. Žvalionytė (red.), Užburtas ratas? Lietuvos gyventojų grįžtamoji ir pakartotinė migracija, Vaga, 2012, pp. 271-288.

• Barcevičius, E. ir D. Žvalionytė, „Įvadas“, Barcevičius, E. ir D. Žvalionytė (red.), Užburtas ratas? Lietuvos gyventojų grįžtamoji ir pakartotinė migracija, Vaga, 2012, pp. 17-29.

• Barcevičius, E., “Information Society Development Committee”, in Nakrošis V. and Ž. Martinaitis (eds.), Lithuanian Agencies and Other Public Sector Organisations: Organisation, Autonomy, Control and Performance. Vilnius University Press, 2011, pp. 191-217.

• Barcevičius, E., „Viešasis valdymas ir informacinės technologijos. Naujo institucinio modelio link?“ Politologija, 2008(1), pp. 85-120.

• Barcevičius, E., „Atvirojo koordinavimo metodas ir elektroninė valdžia: laimingas sutapimas?“, in Nakrošis V. (red.), Europos Sąjungos Lisabonos strategijos įgyvendinimas Lietuvoje: atvirojo koordinavimo metodo taikymo analizė. Vilniaus universiteto leidykla, 2008, pp. 207-239.

• Nakrošis, V. ir E. Barcevičius, „Nacionalinė Lisabonos strategijos įgyvendinimo programa: neišnaudotos galimybės“, in Nakrošis V. (red.), Europos Sąjungos Lisabonos strategijos įgyvendinimas Lietuvoje: atvirojo koordinavimo metodo taikymo analizė. Vilniaus universiteto leidykla, 2008, pp. 41-79.

• Nakrošis, V. ir E. Barcevičius, „Strateginis planavimas tarp Lietuvos ir „Briuselio“: ką keičia nacionalinis Lisabonos procesas?“ Politologija, 2007, pp. 71-111.

• Barcevičius, E., D. Čiupailaitė ir N. Mžavanadzė, Įmonių socialinės atsakomybės Lietuvoje bazinis tyrimas. Jungtinių tautų vystymo programa, 2007.

• Barcevičius, E., „Plus ca change: Ar e-valdžia pagerins viešąjį valdymą Lietuvoje?“, Politologija, 2006(3), pp. 54-90.

• Barcevičius, E., „Kas paskatintų sugrįžti naujuosius ekonominius migrantus iš Lietuvos?“, Emigracija iš Lietuvos: padėtis, problemos, galimi sprendimo būdai. Konferencijos medžiaga. Lietuvos Respublikos Seimas, 2006, pp. 28-30.

• Kalonaitis, R. G. Bacevičiūtė, E. Barcevičius ir J. Pranevičius, Lietuvos atstovavimo Europos Sąjungos institucijose poreikio ir galimybių analizė, Europos integracijos studijų centras, Eugrimas, 2002, 250 p.