Erika Leonaitė

Erika Leonaitė Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute dirba nuo 2004 m. E. Leonaitė kaip lektorė dalyvauja įvairiuose žmogaus teisių populiarinimui skirtuose renginiuose, vasaros mokyklose. 2013 m. apgynė socialinių mokslų srities teisės krypties disertaciją tema „Proporcingumo principas Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje“.

Specializacijos:

Dėstomi kursai:

  • Žmogaus teisės
  • Tarptautinė viešoji teisė
  • Tarptautinės teisės teorija ir praktika
  • Tarptautinės teisės problemos
  • Tarptautinė viešoji teisė (2010)
  • Tarptautinė viešoji teisė (TSD)

Papildoma informacija:

El. paštas: erileonaite [eta] yahoo.com 

Publikacijos:

- Leonaitė E. Proporcingumo principas Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje: bendrieji sampratos ir taikymo bruožai. Lietuva Europos Taryboje: dvidešimt narystės metų. Recenzuotų mokslinių straipsnių ir pranešimų rinkinys. Vilnius, 2014, p. 127-157.

- Leonaitė E. Procesiniai saugikliai Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje pagal Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnį. Mokslo darbai. Teisė, t. 81, 2011, p. 129-143.
- Leonaitė E., Proporcingumo principas ir jo taikymas EŽTT bylose prieš Lietuvą pagal EŽTK 8 straipsnį, Teisė, Vilniaus universitetas, 2011, t. 77, p. 281-283.
- Politikos mokslų terminų žodynas, Vilnius, Eugrimas, 2008 (bendraautorė).
- Leonaitė E. (kartu su Aleksiejūnas N., Vilčinskas J. ir kt.), Kaip pasirengti konkursams į Europos Sąjungos institucijas: teksto ir matematinio supratimo testai, Vilnius: Eugrimas, 2006, - 155.
- Leonaitė E., Pastabos dėl dirbtinio apvaisinimo įstatymo projektų, Naujasis Židinys-Aidai, 2004. Nr. 5, p. 281-283.
- Leonaitė E., "Gera mirtis" dviejų moralės filosofijų kontekste, Naujasis Židinys-Aidai, 2003. Nr. 9.