Ieva Petronytė

2006 m. VU TSPMI įgijo politikos mokslų bakalauro, 2008 m. – politikos mokslų magistro (lyginamosios politikos programa) laipsnį. Nuo 2007 m. dirba ir nuo 2012 m. vadovauja Pilietinės visuomenės institutui, 2014 m. apgynė daktaro disertaciją “Nuostatų politiniais klausimais formavimasis pokomunistinėje valstybėje: Lietuvos atvejo studija”. VU TSPMI dėsto nuo 2009 m.

Dėstomi kursai:

  • Politikos mokslo pagrindai
  • Politinė sociologija
  • Methodical Seminar
  • Master Seminar I/II
  • Politinė psichologija

Papildoma informacija:

El. paštas: ieva_petronyte [eta] yahoo.com

Publikacijos:

Straipsniai:

- Ieva Petronytė, „Ideologinės visuomenės politinių nuostatų mozaikos Lietuvoje“. Politologija, 4 (72), 2013, 156-196;
 - Ieva Petronytė, “Lietuvos nacionalinė atsparumo korupcijai sistema: Politinės partijos”. Lietuvos nacionalinės atsparumo korupcijai sistemos tyrimas. Vilnius: “Transparency International” Lietuvos skyrius, 2012, 197-218;
- Ieva Petronytė, “Kognityviomis schemomis apibrėžiant pozicijas mokesčių politikos ir abortų uždraudimo klausimais Lietuvoje: teisingumo sampratos ir efektyvumo matai”. Politologija, 2011, 4 (64), 110-145;
-Ieva Petronytė, "Kodėl lietuviai vis dar balsuoja?"//Lietuva po Seimo rinkimų 2008. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2009.