Inga Vinogradnaitė

Direktoriaus pavaduotoja mokslui. Baigė Politikos mokslų bakalauro programą ir Lyginamosios politikos magistro programą VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute. 2005 metais apgynė daktaro disertaciją politikos mokslų kryptyje "Politinis atstovavimas ir teisingumas: diskursyvinė lietuviškosios politinės vaizduotės analizė". VU TSPMI dirba nuo 1998 metų, šiuo metu yra Politikos teorijos katedros docentė. Dalyvavo projektuose "Civil Society and New Forms of Governance in Europe - The Making of European Citizenship" (Cinefogo) ir "Demokratija žinių visuomenėje: iššūkių ir galimybių analizė" (E-demokratija) bei "Istorijos politika kaip tautos ir valstybės konstravimo veiksnys".

Dėstomi kursai:

  • Politikos tyrimo metodai
  • Socialinių mokslų filosofija
  • Priežastinių ryšių analizė: kiekybiniai metodai
  • Magistrinis kolokviumas (PM), I
  • Magistrinis kolokviumas (PM), II
  • Magistrinis koliokviumas

Papildoma informacija:

El. paštas: inga.vinogradnaite [eta] tspmi.vu.lt
Budėjimo valandos: ketvirtadieniais 10-11 val.

Publikacijos:

Knygos:
-Inga Vinogradnaitė (bendraautorė), Partinės demokratijos pabaiga?: politinis atstovavimas ir ideologijos. Vilnius: Versus Aureus, 2009;

-Inga Vinogradnaitė (bendraautorė), Kalbėjimas paraštėse: alternatyvios viešosios erdvės Lietuvoje. Vilnius : Versus Aureus, 2009;

Straipsniai:

-Inga Vinogradnaitė, „Istorija ir mąstymas tautomis: lietuvių istorinės sąmonės ir atminties būklė“ // Istorija kaip politinio mąstymo veiksnys, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012;
-Inga Vinogradnaitė, „Tarp tautos ir valstybės: politikų istorijos sampratos“ // Istorija kaip politinio mąstymo veiksnys, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012;
-Inga Vinogradnaitė (bendraautorė), "Political science in Lithuania: a maturing discipline"//Political science in Central-East Europe: diversity and convergence. Leverkursen, 2010;
-Inga Vinogradnaitė, "Virtualios viešosios erdvės lietuvoje: kaip internetas politizuoja socialinius tinklus"//Politologija, 2009, nr. 1;
-Inga Vinogradnaitė, "Politinė visuomenės anatomija: aiškinant Lietuvos politinį gyvenimą"//Politologija / Vilniaus universitetas. 2009, nr. 2;
-Inga Vinogradnaitė, "On-line political discussions and politicization of social networks"//Lithuanian political science yearbook 2008 / Institute of International Relations and Political Science of Vilnius University, Lithuanian Political Science Association. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla;
-Inga Vinogradnaitė, "Viešosios erdvės Lietuvoje: rimtas požiūris į interneto komentarus"//Vertybių nykimas? Rimtas požiūris į atsakomybę. Vilnius : Demokratinės politikos institutas, 2008;
-Inga Vinogradnaitė, "Vaizduotė ir teisingumo sprendimai"//Politologija. 2005, nr. 1 (37);
-Inga Vinogradnaitė, "The idea of political representation in Lithuanian political imagination"//Lithuanian political science yearbook 2004;
-Inga Vinogradnaitė, "Politikos patyrimas ir reprezentacija: įstatymų leidybos diskurso analizė"//Politika kaip komunikacinis žaidimas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2004;
-Inga Vinogradnaitė, "Assessing models of professional training: perspectives from Lithuania"//Professional practice in European political science. Paris: EpsNet, 2003;
-Inga Vinogradnaitė, ""Kelias Europon": europietiškojo identiteto konstravimas Lietuvos viešajame diskurse 1990-2000 metais"//Europos idėja Lietuvoje: istorija ir dabartis. Vilnius; Lietuvos istorijos institutas, 2002;
-Inga Vinogradnaitė, "The Construction of European and National Identity in Lithuania"//National and European Identities in EU Enlargement. Views from Central and Eastern Europe (ed. by P.Drulak). Prague: Institute of International Relations, 2001;
-Inga Vinogradnaitė, "The image of political community in Lithuania: the salience of nationality as a criterion of membership'//Lithuanian political science yearbook 2000.

Straipsnių rinikiniai:
- Raimundas Lopata, Inga Vinogradnaitė, Alvydas Jokubaitis (sud.), Šiuolaikiniai istorinės sąmonės formavimo būdai: prielaidos, galimybės ir ribos.  Vilnius : Vilnius University Press, 2010.
-Inga Vinogradnaitė (bendraautorė), Neatrasta galia: Lietuvos pilietinės visuomenės žemėlapis (monografija). Vilnius: Versus Aureus, 2006;
-Inga Vinogradnaitė, Algimantas Jankauskas (red.), Central Europe beyond double enlargement. Vilnius, 2004.