Jogilė Ulinskaitė

Dėstomi kursai:

  • Politinė sociologija
  • Piliečių balsas: demokratija, subpolitika ir naujosios viešosios erdvės
  • Europos integracijos teorijos ir jų tyrimo metodai
  • Tarptautinių santykių teorijos ir tyrimo metodai I
  • Regional Research Study Methods
  • Politikos mokslų tyrimų įvadas