Jūratė Kavaliauskaitė

TSPMI absolventė, institute dirba nuo 2009 metų. Akademiniai interesai ir tyrimai: nekonvencinės ir estetizuotos politikos, aktyviojo pilietiškumo ir viešosios komunikacijos formos, juokas politikoje, taip pat sovietmečio kultūrinis nonkonformizmas, sovietinio subjekto problema, sovietmečio atminties studijos.

Dėstomi kursai:

  • Šiuolaikinės politikos komunikacijos metamorfozės
  • Galia ir komunikacija
  • Piliečių balsas: demokratija, subpolitika ir naujosios viešosios erdvės
  • Magistrinis koliokviumas

Papildoma informacija:

El. paštas: jurate.kavaliauskaite@tspmi.vu.lt

 

Knygos

Kavaliauskaitė, J. (su A. Ramonaite, Klumbiu, V.) (sud.), 2015, „Kažkas tokio labai tikro“: nepaklusniosios sovietmečio visuomenės istorijos. Sakytinės istorijos šaltinių rinkinys. Vilnius: Aukso žuvys.

Kavaliauskaitė J. (su A. Ramonaitė) (red.), 2012, Sąjūdžio ištakų beieškant: nepaklusniųjų tinklaveikos galia. Vilnius: Baltos lankos.

 

Straipsniai knygose ir mokslo žurnaluose

Kavaliauskaitė, J. (su A. Ramonaite), 2015, „Free from the Soviet Regime: Self-subsistent Society in Soviet Lithuania.“ Katarzyna Korzeniewska et al. (sud.), Lithuanians and Poles and against Communism after 1956. Parallel Ways to Freedom? Vilnius: Bernardinai.lt, pp. 257 – 284.

Kavaliauskaitė, J., 2014, „Alexei Yurchako politiškumo samprata: vėlyvojo sovietmečio ar mąstymo apie tai paradoksai?“. Sociologija. Mintis ir veiksmas, 2(35), pp. 236-251.

Kavaliauskaitė, J., 2014, „Asmenybės ar vertybės? Lietuvos partijų lyderiai rinkėjų akimis ir politikos personalizacijos ribos.“ Politologija, 1(73), pp. 129-178.

Kavaliauskaitė J., 2015, „Autentiškumo eksperimentai: ką reiškė prapulti Vilniaus senamiesčio ‚Bermudų trikampyje‘?“. Ramonaitė, A. (red.), Nematoma sovietmečio visuomenė. Vilnius: Naujasis židinys – Aidai, pp. 62-104.

Kavaliauskaitė, J., 2014, „Simpatijų politiniams lyderiams galvosūkis: ar svarbios asmeninės politikų savybės?“. A. Ramonaitė (red.), Kaip renkasi Lietuvos rinkėjai? Idėjos, interesai ir įvaizdžiai politikoje. Vilnius: VU leidykla, pp. 179-201.

Kavaliauskaitė J., 2014, ‘The Secret of Political Leaders' Personal Appeal: (How) Do Personality Traits Matter?‘. Baltic Journal of Political Science, 3, pp. 113-133.

Kavaliauskaitė, J., 2014, „Žiniasklaidos tikrovė ir tendencingumas: kaip atrodo politinės partijos ir lyderiai?“. A. Ramonaitė (red.), Kaip renkasi Lietuvos rinkėjai? Idėjos, interesai ir įvaizdžiai politikoje. Vilnius: VU leidykla, pp. 234-260.

Kavaliauskaitė, J., Mikailienė, Ž., 2012, „‘Vakarų palytėtųjų‘ autonomija sovietmečiu: nuo hipių iki Roko maršų per Lietuvą.“ Kavaliauskaitė J., Ramonaitė, A. (red.), Sąjūdžio ištakų beieškant: nepaklusniųjų tinklaveikos galia. Vilnius: Baltos lankos.

Kavaliauskaitė, J., 2012, „Tarp prigimties ir tautos: žaliųjų pirmeiviai sovietmečio Lietuvoje“. Kavaliauskaitė J., Ramonaitė, A. (red.), Sąjūdžio ištakų beieškant: nepaklusniųjų tinklaveikos galia. Vilnius: Baltos lankos.

Kavaliauskaitė, J., 2009, „Tautos prisikėlimo partija ženklo tikrovės akivaruose“. Ramonaitė, Ainė (red.), Partinės demokratijos pabaiga? Politinis atstovavimas ir ideologijos. Vilnius: Versus Aureus, pp. 248-306.

Kavaliauskaitė, J., 2009, „Televizijos juoko kultūra ir viešumos žaltvykslės“. Vinogradnaitė, Inga (sud.), Kalbėjimas paraštėse: alternatyvios viešosios erdvės Lietuvoje. Vilnius: Versus Aureus, pp. 155-218.

Kavaliauskaitė, J., 2009, „Hybrid entertainment television: viewership of the Lithuanian Dviracio Sou“. Krikmann, Arvo, Laineste, Liisi (sud.), Permitted laughter: socialist, post-socialist and never-socialist humour. Tartu: EKM Teaduskirjastus, pp. 95 - 119.

Kavaliauskaitė, J., 2008, „Chimeras of terror: disciplining Roma identity in Lithuania“. Alternatives, 33, pp. 153-172.

Kavaliauskaitė, J., 2007, „Seriocomic television: the public sphere à la Colbert Report“. Lithuanian Political Science Yearbook 2006. Vilnius: Institute of International Relations and Political Science, Lithuanian Political Science Association, pp. 54-86.

 

Tarptautinių konferencijų pranešimai (2011-2016)

Complications in nation/nature nexus? Heterogeneity of eco-activism on the verge of the 1989 revolutions. Tarptautinė konferencija „Political Ecology, Environmentalism and Greens in the Centre and East of Europe: Past, Present and Prospects“, Université libre de Bruxelles, Briuselis, 2016 m. birželio 2-3 d. 

(How) did Political Novices Defeat Jean Baudrillard? Analysis of Visual Advertising of National Resurrection Party in Lithuania. 9-oji metinė Europos politikos tyrimų konsorciumo konferencija, Université de Montreal, Monrealis, Kanada, 2015 m. rugpjūčio 26-29 d.

Craving for the Road (Out): Uneasy Alternative of the Urban Sub-Cultural Milieu in Late Soviet Lithuania. Tarptautinė konferencija „Disclosing Invisible Society: Informal and Concealed Social Networks under Communism“, Vilniaus universitetas, Vilnius, 2014 m. gruodžio 5-6 d.

The Secret of Political Leaders' Personal Appeal: (How) Do Personality Traits Matter? 8-oji metinė Europos politikos tyrimų konsorciumo konferencija, Glasgow universitetas, Glasgow, Škotija, 2014 m. rugsėjo 3-6 d. 

This Ain't Mere Eco-Nationalism: Undervalued Cultural Roots of the Lithuanian Green Movement. XVIII Tarptautinės sociologų asociacijos pasaulinis kongresas „Facing an Unequal World. Challenges for Global Sociology“, Yokohama, Japonija, 2014 m. liepos 13-19 d. 

Personalisation of Politics in Lithuania. Tarptautinė konferencija „Successful Democracies on the Periphery?“, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraokuva, Lenkija, 2013 m. spalio 10 d.

Has Image Killed Ideology? Not Yet. Impact of Voter’s Value Orientations on Perception of Political Leader’s Personality. 7-oji  metinė Europos politikos tyrimų konsorciumo konferencija, Sciences Po, Bordo, Prancūzija, 2013 m. rugsėjo 4-7 d.

 

Dalyvavimas mokslinių tyrimų projektuose (2011-2016)

Lietuvos nacionalinė rinkiminė studija 2016 (LIP-16108). Finansuotojas: Lietuvos mokslo taryba (2016-2018 m.)

„Sovietmetis kaip sakytinės istorijos objektas: atminties (re)konstravimo galimybės ir ypatumai“ Finansuotojas: Lietuvos mokslo taryba (2016-2018 m.)

„Nematoma sovietmečio Lietuvos visuomenė: neformaliųjų sisteminių ir nesisteminių tinklų skirties peržiūra.“ 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimo priemonė Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“ (2012 m. spalis – 2015 m. rugsėjis)

Lietuvos nacionalinė rinkiminė studija (2012). Finansuotojas: Lietuvos mokslo taryba (2012 kovas – 2015 m. gegužė)

Europinis tyrimų projektas, skirtas 2014 m. Europos parlamento rinkimams. Vadovavo: Universität Koblenz-Landau, Vokietija (2014 m.)

„Sąjūdžio fenomenas: pilietinio judėjimo tinklaveikos studija“. Finansuotojas: Lietuvos mokslo taryba pagal Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009-2015 m. programą (2009 m. rupgjūtis – 2011 m. gruodis).