Justinas Dementavičius

TSPMI baigė bakalauro (2004 m.) ir magistro (2006 m.; lyginamosios politikos programa) studijas.

2012 m. TSPMI apgynė disertaciją „Valstybės sampratos raida Lietuvoje: modernios lietuviškos politinės minties ištakos ir genezė“.

 

Dėstomi kursai:

 • Bakalauro darbo seminaras I
 • Nacionalizmas ir regionalizmas Europoje
 • Mokslinio darbo projektas
 • Valstybės ir tautos problema Europos intelektualinėje tradicijoje
 • Lietuvos politinės minties istorija
 • Politikos idėjos ir ideologijos
 • Giluminių studijų akademija
 • Master Seminar II/II
 • Mokslinio darbo projektas (GSA)
 • Lietuvos politinės minties istorija. Modernios lietuviškos intelektualinės tradicijos genezė.
 • Intelektualinė politinių idėjų ir ideologijų istorija moderniojoje Lietuvoje

Papildoma informacija:

El. paštas: justinas.dementavicius [eta] gmail.com

Dėstytojo priėmimo valandos:
Trečiadieniais 14.00-15.00, 110 kab.  

Publikacijos:

 

 - Dementavičius J., "Sąjūdžio tapatybės beieškant: sovietinės reflektyviosios modernybės bruožai Lietuvoje". Sociologija. Mintis ir veiksmas, 2011/2 (29)
 - Dementavičius J., "Lituania Restituta: paminklo supolitinimo ir nupolitinimo aspektai posovietinėje Lietuvoje", iš Istorija kaip politinio mąstymo veiksnys, Vilnius: VU leidykla, 2012 350-380
- Dementavičius J., "Atsiminti negalima užmiršti: paminklų politiškumo klausimu", Istorijos subjektas kaip istorijos politikos problema, Vilnius: Vilniaus universitetas, 2011.
- Dementavičius J., Lithuanian Political Thought in the Twentieth Century and its Reflections in Sąjūdis: What Kind of State Have Lithuanians Been Fighting For? Contributions to the History of Concepts, 2011/6(1), Berghahn Journals, Van Leer Jerusalem Institute.
- Dementavičius J., Trys politiškumo istorijos programos: ne galios požiūris į politikos ir istorijos santykį, Politologija, 2010/1 (57), Vilniaus universiteto leidykla.
- Dementavičius J., Liaudies nublokšti: Lietuvos partijų vertybiniai tapatumai ir jų raida, Vertybių nykimas? Rimtas požiūris į atsakomybę. Vilnius: Demokratinės politikos institutas, 2008, 35-78.
- Dementavičius J., Geokultūra ir geopolitinio tapatumo konstravimas, Geopolitikos akiračiai. Vilnius, Eugrimas, 2004, 37-64.