Kęstutis Girnius

Lietuvos Katalikų mokslų akademijos akademikas, žurnalo 'Genocidas ir rezistencija' redakcijos narys, žurnalo “Naujasis židinys - Aidai” remėjas, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro mokslinės tarybos narys.
Rašo komentarus ir apžvalgas užsienio ir Lietuvos politikos klausimais Lietuvos radijui bei savaitraščiui ”Veidas”.
Darbą TSPMI pradėjo 2007 metais.

Specializacijos:

Dėstomi kursai:

  • Antano Maceinos socialinė ir politinė filosofija
  • The Morality of Nations and Nationalism
  • History of the Holocaust in the CEE
  • Moral Issues of War
  • Nationalism and Patriotism in Eastern Europe
  • Nationalism and its Manifestations in CEE
  • Tauta Lietuvos filosofų akimis

Papildoma informacija:

El. paštas: girniusk [eta] gmail.com

Publikacijos:

- Girnius K., “Patriotai, tėvynė ir patriotizmas,” Naujasis Židinys-Aidai, 2016 (1), pp. 33-45
- Girnius K., “Tauta,” Naujasis Židinys-Aidai, 2015 (1), pp. 11-23.
- Girnius K., “Įvadas: J. Girniaus Literaturos ir kultūros kritikos rinktinė,” pp. 7-24 knygoje Juozas Girnius: Literaturos ir kultūros kritikos rinktinė, Naujasis-Židinys-Aidai, 2014

- Girnius K., “Tautiškumai,” Naujasis Židinys-Aidai, 2013 (8), pp. 550-563.
- Girnius K., “Tiksliniai nužudymai,” Naujasis Židinys-Aidai, 2013 (1), pp.15-27.
- Girnius K., “Egzodo užduotys: lietuvybės palaikymas tėvynės netekties šešelyje” (kartu su J.Dementavičiumi), pp. 11-32,  Lietuvos Politinės Minties Antologija, II tomas, Vilniaus Universiteto Leidykla, 2012-2013.
- Girnius K., “Apie sovietmečio Lietuvą, savaimią visuomenę ir Sąjūdį,” Knygų aidai, 2012 (2): pp. 3-11.
- Girnius K., "Lemtingieji 1941-ji: Holokausto Lietuvoje prielaidų klausimu". Naujasis Židinys-Aidai, 2011, Nr. 2:85-110.
- Girnius K., "Juozo Girniaus tautos ir tautinės ištikimybės samprata". Naujasis Židinys-Aidai, 2011, Nr. 4:238-249.
- Girnius K., "Mąstymas tautomis: Konceptuali normatyviojo nacionalizmo schema". Naujasis Židinys-Aidai, 2011, Nr. 6:370-382.
- Girnius K., “Democracy in Lithuania,” : Mary Kaldor and Ivan Vevjoda (red.), Democratization in Central and Eastern Europe, Pinter: London and New York, 1999, p. 51-66.
- Girnius K., “The Party and Popular Movements in the Baltic,” Jan Arveds Trapans (red.), Toward Independence: The Baltic Popular Movements, Westview Press: Boulder, San Francisco, & Oxford, 1991, p. 57-69.
- Girnius K., “Baltic states opt for independence,” kn.: Alastair McAuley (red.), Soviet Federalism: Nationalism and Economic Decentralisation, Leicester University Press: Leicester and London, 1991, p.160-177.
- Girnius K., "La Chiesa in Lituania: Forza morale e fragilita intellettuale,” kn.: Cristianesimo e Cultura in Europa, Edizioni Cseo: Roma, 1991, p.131-141.
- Girnius K., “Catholicism and Nationalism in Lithuania,” kn.: Pedro Ramet (red.), Religion and Nationalism in Soviet and East European Politics, 2nd edition, Duke University Press: Durham and London, 1989, p. 109-137.
- Girnius K., “The Collectivization of Lithuanian Agriculture, 1944-1950,” Soviet Studies 40:3, 1988, p. 460-478.
- Girnius K., “Nelygi kova tesiasi: kataliku pasipriesnimas po 1978m.”, Vytautas Vardys (ed.), Krikščionybe Lietuvoje, Chicago: 1987, p.514-552.
- Girnius K., Partizanų kovos Lietuvoje, Chicago, 1986, antras leidimas 1987, perspausdinta Vilniuje 1990.