Konstantinas Andrijauskas

Konstantinas Andrijauskas – politikos mokslų daktaras (VU TSPMI),2014 m. apgynė daktaro disertaciją tema „Kinijos ir Rusijos regioninės hegemonijos interesų susikirtimas XXI amžiuje“,  dėstantis Azijos bei posovietinės erdvės politikai skirtus kursus Vilniaus universitete nuo 2010 metų; įgyvendino mokslines stažuotes Kinijos Fudanio (Šanchajus) ir Džedziango (Hangdžou) universitetuose; parengė daugiau nei tuziną akademinių publikacijų, skirtų istorinei bei dabartinei didžiųjų Eurazijos šalių politikai bei tarptautiniams santykiams; dalyvavo tarptautinėse akademinėse konferencijose Kinijoje, Japonijoje, Rusijoje ir kitose valstybėse. 

Specializacijos:

Dėstomi kursai:

  • Tolimųjų Rytų studijos
  • Asia-Pacific Studies
  • China's Domestic and Foreign Policy
  • Contemporary Politics of Central Eurasian Countries and Regions
  • Central Eurasia Studies

Papildoma informacija:

El. paštas: konstantinas.andrijauskas[eta]tspmi.vu.lt

Publikacijos:

Andrijauskas, K., Introduction to Central Asian Politics: Educational and Methodical Means. E-publication, 2016. 

Andrijauskas, K., „Indijos geostrateginio vaidmens Rytų Azijoje kultūrinės prielaidos.“ Logos, 86, 2016, 153-160.

Andrijauskas, K., „Kinija kaip globali (infra)struktūrinė galia: Vidurio karalystės atgimimas XXI amžiuje.“ Logos, 85, 2015, 156-167.

Andrijauskas, K. “The Concept of Power in International Relations: Lessons from the Ukrainian Crisis.” Official Proceedings of the Asian Conference on the Social Sciences 2015, Kobe, Japan. Nagoya: The International Academic Forum, 2015, 497-508.

Andrijauskas, K., „Santykiai tarp valdžios ir krikščioniškų naųjųjų religinių judėjimų šiandieninėje Kinijoje.“ Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos XIII. Vilnius: LKTI, 2014, 192-212.

Andrijauskas, K., “An Emergent Cycle of Violence: Han-Uyghur Tensions in Today’s Xinjiang.” Sovijus: Interdisciplinary Studies of Culture, 2 (1), Vilnius:  Lithuanian Culture Research Institute, 2014, pp. 166-179.

Andrijauskas, K., “Chinaʼs Economic Penetration into Post-Soviet Central Asia and Eastern Europe.” Lithuanian Foreign Policy Review, 30, 2013, 113-131.

Andrijauskas, K., „Tarptautinių santykių analizės virsmai regionų iškilimo epochoje: regioninio lygmens galios asimetrijos teorinis modelis.“ Logos, 76, 2013, 206-216.

Andrijauskas, K., „Karalystė pasaulio centre: tradicinė kinų tarptautinių santykių teorija ir užsienio politikos praktika.“ Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos XII. Vilnius: LKTI, 2012, 312-331.

Andrijauskas, K., „Konfucianizmas kaip politikos formavimo įrankis šiandieninėje Kinijoje.“ Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos XI. Vilnius: LKTI, 2011, 192-212.

Andrijauskas, K., „Nauji vėjai kapitalizmo atsiradimo teorijose: viduramžių miestai valstybės kaip Vakarų Europos iškilimo priežastis.“ Politologija, 2010/4, 190-197.

Andrijauskas, K., „Dabartinio Irano geopolitinis kodas: santykių su globaliais ir regioniniais galios centrais lyginamoji analizė.“ Logos, 59, 2009, 186-198.

Andrijauskas, K., „Dabartinio Irano vieta globalioje geopolitinių galių sistemoje: komparatyvistinė analizė.“ Logos, 58, 2009, 210-218.

Andrijauskas, K., „Kinijos modernizacijos keliai ir klystkeliai: integrali plėtra.“ Kultūrologija XVI. Vilnius: KFMI, 2008, 139-167.