Laurynas Jonavičius

TSPMI baigė politikos mokslų bakalauro ir tarptautinių santykių ir diplomatijos magistro programas.
Nuo 2005 m. studijavo TSPMI doktorantūroje ir 2010 m. vasario mėnesį apsigynė daktaro disertaciją.
Dirbo LR Prezidentės patarėju užsienio politikos grupėje. Institute dėsto nuo 2005 metų.

Specializacijos:

Dėstomi kursai:

 • Tarptautinė politika
 • Tarptautinių santykių teorijos
 • Rusijos ir NVS studijos
 • Šiuolaikinė Rusija ir jos užsienio politika
 • Eastern and Central Europe: Regional Cooperation
 • Russia studies
 • MA Seminar
 • Russia and the CIS Studies
 • Contemporary Russia and Its Foreign Policy
 • Russian Politics and Economy in Post-modern World
 • Tarptautinių santykių teorijos ir tyrimo metodai II
 • Belarusian and Ukrainian Studies
 • Modern Russia and its Foreign Policy

Papildoma informacija:

 

 

El. paštas: Laurynas.Jonavicius [eta] tspmi.vu.lt

 

 

 

Publikacijos:
Monografijos:
- Jonavičius L.,  The Structural Influence of External Factors on the Transformation of Post-Soviet Regimes: Case of Ukraine and Georgia = išorinių veiksnių struktūrinis poveikis posovietinių režimų transformacijai: Ukrainos ir Gruzijos atvejai: daktaro disertacijos ištrauka, Vilnius, 2010, - 45.
Straipsniai:
- Jonavičius L., Why Ukraine and Georgia have not used the "Window of Opportunity"? Neo-Institutional Analysis of Transformational Stagnation in Georgia and Ukraine, UNISCI Discussion Papers. 2009, no. 19. January, Complutense University of Madrid, p. 12-37
- Jonavičius L., Struktūros ir jų persidengimas: teorija ir praktika.  Politologija, Vilniaus universitetas. 2009, nr. 2 (54), p. 59-90.
- Jonavičius L., The democracy promotion policies of Central and Eastern European states. FRIDE working papers. 2008, no. 55, p. 1-18.
- Jonavičius L., Geopolitical projections of new Lithuanian foreign policy.  Lithuanian foreign policy review. 2006, nr. 1, p. 16-41.
Vertimai:
- Jonavičius L. (kartu su Lopata R., Sirutavičius v., Zdanavičius L.), Assessment of the long-term development programme and strategy (2007-2016) of Kaliningrad region of the Russian Federation, Vilnius, 2007, - 183.