Laurynas Kasčiūnas

2012 m. apsigynė disertaciją "ES vidinės integracijos poveikis išorinei europeizacijai: Ukrainos ir Rusijos atvejų analizė".

Šiuo metu Laurynas Kasčiūnas vadovauja Rytų Europos studijų centrui (RESC).

Specializacijos:

Moksliniai interesai:

Dėstomi kursai:

  • Lietuvos užsienio politika ir diplomatija
  • Vakarų Europos studijos
  • ES išoriniai santykiai
  • Lietuvos užsienio politika ir diplomatija (2012)

Papildoma informacija:

El. paštas: laurynas82 [eta] yahoo.com

Publikacijos:
Straipsniai:

- Kasčiūnas L., Kur slypi Lietuvos valstybingumo šaltinis? Delfi, 2012 09 02
- Kasčiūnas L. (kartu su Grajauskas R.), Modern versus postmodern actor of international relations: explaining EU-Russia negotiationson on the new partnership agrement, Lithuanian foreign policy review. 2009, nr. 22, p. 80-98.
- Kasčiūnas L. (kartu su Grajauskas R.), Europos Sąjungos energetikos politika : genezė, raida ir Lietuvos vaidmuo, Lietuva Europos Sąjungoje: metraštis 2004/08, Vilnius, 2009, p. 179-198.
- Kasčiūnas L., Why doesn’t the mutual EU–Russia interdependence lead to relations of legal reciprocity?,  Lithuanian political science yearbook 2008 / Institute of International Relations and Political Science of Vilnius University, Lithuanian Political Science Association, Vilnius, p. 156-182. 
- Kasčiūnas L., Disertacija apie bendrosios ES saugumo ir gynybos politikos plėtros scenarijus, Politologija. 2008, nr. 2, p. 119-122.
- Kasčiūnas L., Europos Sąjungos plėtros politikos kaita: trečiojo kelio paieškos, Politologija. 2008, nr. 4, p. 3-32. 
- Kasčiūnas L. (kartu su Vaičiūnas Ž.), Russia’s policy towards the EU: the search for the best model, Lithuanian foreign policy review, 2007, nr. 1, p. 39-68.
- Kasčiūnas L. (kartu su Janeliūnas T.), Prognozavimo metodų taikymas politikos moksluose, Politologija. 2007, nr. 3, p. 3-43.
- Kasčiūnas L. (kartu su Motieka E.), Lietuvos ir Vokietijos santykiai XXI a. pradžios globalių geopolitinių iššūkių kontekste, Lietuvos metinė strateginė apžvalga 2005. 2006, p. 87-112.
- Kasčiūnas L., Globalių geopolitinių kodų dinamika XXI a. pradžioje, Geopolitikos akiračiai, Vilnius, 2004, p. 98-128.
Monografijos:
- Kasčiūnas L. (kartu su Motieka E., Dambrauskaitė Ž., Gaidytė T. ir kt.), Nepriklausomų valstybių sandraugos raidos tendencijos: integraciją skatinantys ir ribojantys veiksniai, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2007, - 82.
- Kasčiūnas L. (kartu su Daniliauskas J., Janeliūnas T., Kasčiūnas L., Motieka E.), Šiaurės šalių geostrateginė svarba Lietuvai, Vilnius: Eugrimas, 2005, - 115.
- Kasčiūnas L. (kartu su Dambrauskaitė Ž. ir kt.), Naujasis ES ir Rusijos strateginis susitarimas: žvilgsnis iš Lietuvos: analitinė studija, Vilnius, - 35 p.