Liudas Jurkonis

Liudas Jurkonis yra baigęs VU TSMPI politikos mokslų (Europos studijos) magistro studijas. Liudas taip pat dėsto strateginio planavimo, projektų ir programų valdymo kursus TSMPI magistrantams.

Pagrindinė akademinio intereso sritis – viešojo administravimo bei specifiškai - valstybės valdomų įmonių efektyvumas.

Dėstomi kursai:

  • Projektų valdymas
  • Programų ir projektų valdymas viešojo sektoriaus organizacijose
  • Change Management in Public Sector Organizations

Papildoma informacija:

 El. paštas: Liudas.Jurkonis@gmail.com

Publikacijos:

-Jurkonis, L. „ State-owned companies' management effectiveness - the perspective of corporate social responsibility", International Scientific Conference― “Whither Our Economies” October 24-25, 2013 Proceedings, ISSN (online) 2029-8501, Mykolas Romeris university, Vilnius, 2013"

- Jurkonis L., Ekonomika.lt, „Lietuviški šoviniai stringa butelio kaklelyje“ <http://www.ekonomika.lt/naujiena/lietuviski-soviniai-stringa-butelio-kaklelyje-47342.html>, 2014 m. sausio 16 d.

- Jurkonis L.,  Veidas, „Kas ir kaip valdo valstybės valdomas įmones“ <http://www.veidas.lt/kas-ir-kaip-valdo-valstybes-valdomas-imones>, 2013 m. gruodžio 12 d.

- Jurkonis L., „Atliekų tvarkymas: Žmonės. Įvykiai. Įžvalgos“, L.Jurkonio publikacija „Kova su korupcija: Kada prasideda asmeninė atsakomybė“, 2013 m. rugsėjo mėn.

- Jurkonis L.,  Delfi, „Užterštas atliekų sektorius: „įsisavinti“ milijonai problemų neišsprendžia“ <http://grynas.delfi.lt/gyvenimas/uzterstas-atlieku-sektorius-isisavinti-milijonai-problemu-neissprendzia.d?id=62486883>, 2013 m. rugsėjo 26 d.

- Jurkonis L.,  Balsas.lt, „Baltijos šalių verslininkai vis dažniau susiduria su sukčiavimu ir korupcija“ <http://www.balsas.lt/News/print/732581>, 2013 m. gegužės 10 d.

- Jurkonis L.,  Ekonomika.lt, „Verslas gina save nuo korupcijos“ <http://www.ekonomika.lt/naujiena/verslas-gina-save-nuo-korupcijos-37092.html>, 2013 m. kovo 8 d.

-Valstybės valdomų įmonių valdymo kontrolės ir autonomijos poveikis veiklos efektyvumui //Politologija/ Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2012, nr. 2, p. 3-31.

- Aukštesnės pridėtinės vertės link. Lietuvos verslo tarptautinės plėtros galimybių studija// Baltic investors forum, 2012 m. <http://www.investorsforum.lt/files/BIF_studija_pilna_final_2013_01_22.pdf>

- Jurkonis L., Lietuvos mokesčių sistemos analizė ir  principai, VU Ekonomikos fakulteto Studentų moksliniai darbai, Vilnius, VU leidykla, 2004.