Liutauras Gudžinskas

VU TSPMI Šiaurės Europos studijų centro vadovas ir „Baltic Journal of Political Science“ vyr. redaktorius. 2013 m. išrinktas Lietuvos politologų asociacijos prezidentu. VU TSPMI dėstantis nuo 2008 m.
2012 m. Vilniaus universitete apsigynė daktaro disertaciją "Pokomunistinių valstybių ir jų gerovės režimų transformacija: Baltijos šalių lyginamoji analizė”.
2006 m. VU TSPMI lyginamosios politikos magistras. Magna cum laude.
2005 ir 2008 m. stažavosi Creightono universitete (JAV), 2009 m. – Talino universitete (Estija).
2004-2009 m. L. Gudžinskas dirbo LR Vyriausybės kanceliarijoje, Europos Sąjungos politikos departamente. 2007-2009 m. užėmė šio departamento ES politikos analizės skyriaus vedėjo pareigas.
Kelių studentiškų organizacijų steigėjas. 2006-2011 m. buvo studentų atstovas VU Senate, 2007-2011 m. doktorantų atstovas VU TSPMI Taryboje, 2010-2011 m. ėjo VU Studentų atstovybės prezidento pareigas

Dėstomi kursai:

  • Lyginamoji politika
  • Šiaurės šalių studijos
  • Nordic and Baltic States Studies
  • Sėkmingų visuomenių fenomenas: lyginamoji vystymosi politikos teorija ir praktika

Papildoma informacija:

El. paštas: liutauras.gudzinskas [eta] tspmi.vu.lt; liutaurasg [eta] gmail.com

Publikacijos:

Gudžinskas L,, „Europos Sąjungos kultūros politika: integracija, dėl kurios nesiderama“. Kn. Istorijos politikos modeliai ir kryptys: Europos Sąjungos, Lenkijos, Rusijos ir Baltarusijos istorijos politika [straipsnių rinkinys]. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2014, 15-62.
Gudžinskas L., ir E. Maliukevičiūtė, „ES Baltijos jūros regiono strategija: regioninės integracijos iššūkiai ir galimybės“. Kn. Lietuva Europos Sąjungoje: Metraštis 2009-2013. Europos integracijos studijų centras, 2014, 219-242.
Gudžinskas L., „Development of Health Care in Lithuania and Estonia: Similar Conditions, Different Results“, World Political Science Review, 2013, Vol. 9, no 1, 385-406.
Nakrošis, V. and L. Gudžinskas, “Party Patronage and State Politicisation in The Post-Communist Countries of Central and Eastern Europe: A Game Theory Approach”. The NISPACEE Journal of Public Administration and Policy, V(2), 2012/2013, 89–120.
Gudžinskas L., „Lietuvos ir Estijos sveikatos apsaugos raida: panašios sąlygos, skirtingi rezultatai“, Politologija, 3, 2012, 61-94.
Gudžinskas L., „European integration of postcommunist states: safe future or evolutionary trap?“, World Political Science Review, 2010, Vol. 6, no 1.
Gudžinskas L., „Pokomunistinės valstybės raida Europos Sąjungoje: užtikrinta ateitis ar vystymosi spąstai?“, Politologija, 4, 2009, 127-152.
Jankauskas A. and L. Gudžinskas, “Reconceptualizing Transitology: Lessons from Post-Communism”, Lithuanian annual strategic review 2007, 2008, 181-199.
Jankauskas A. and L. Gudžinskas, “Paradigmatic transmutation of ‘Transition to Democracy’ into ‘Transformation of State’“, A. Jankauskas, R. Lopata and G. Vitkus (eds.), Transformation of Putin’s regime, Vilnius: Vilnius University Press, 2007, 9-24.
Gudžinskas L., “Civil society in Russia: is autonomy possible?”, A. Jankauskas, R. Lopata and G. Vitkus (eds.), Transformation of Putin’s regime, Vilnius: Vilnius University Press, 2007, 123-146.
Matsuzato K. and L. Gudžinskas, “Semipresidentialism as a Prism to View Lithuanian Politics”, Acta Slavica Iaponica, Tomus 23, 2006, 146-170.
Matsuzato K. and L. Gudžinskas, “Semipresidentialism in Lithuania: An Eternally Unaccomplished Parliamentary Regime?”, Andrzej Nowak (ed.), Russia and Eastern Europe: applied ”imperiology”, Warsawa, 2006, 107-131.

Recenzijos

Gudžinskas L., „Apie revoliucinį žygį į pokomunizmo kalnus ir šios kelionės rezultatus“, (rec. kn. Zenonas Norkus, Kokia demokratija, koks kapitalizmas?, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008), Politologija, 4 (56), 2009, p. 167-180.