Mažvydas Jastramskis

2007 metais VU TSPMI baigė politikos mokslų bakalaurą, 2009 m. ten pat įgijo Lyginamosios politikos magistro laipsnį. 2009 metais įstojo į VU TSPMI doktorantūros studijas.

2013 m. apgynė disertaciją tema „Rinkėjų elgsenos kaitumas Lietuvos savivaldybių tarybų rinkimuose 1995–2011 metais“ 

Dėstomi kursai:

  • Politikos mokslo pagrindai
  • Kiekybiniai metodai
  • Šiuolaikinės partinės sistemos
  • Europos partinės sistemos
  • Socialinių mokslų tyrimų metodai
  • Kiekybiniai metodai (2011)
  • Visegrad Group Studies
  • Kiekybiniai metodai (2012)

Papildoma informacija:

El. paštas: mazvydas.jastramskis [eta] gmail.com

Publikacijos:

Straipsniai:
- Jastramskis M., Alterations of Voting in Lithuania’s Municipal Council Elections: Macrolevel Analysis, (2011). World Political Science Review, 2011, Vol. 7: Iss. 1, Article 9.
- Jastramskis M., Balsavimo pokyčiai Lietuvos savivaldybių tarybų rinkimuose: makrolygmens analizė.  Politologija, Vilniaus universitetas. 2011, nr. 1, p. 29-63.
- Jastramskis M., Partinių sistemų stabilumo samprata ir matavimas: Lietuvos situacija 1990-2010 metais. Parlamento studijos, 2010, nr. 9, p. 144-169. 
- Jastramskis M., Politinės institucinės sąlygos ir kolektyvinis smurtas.  Politologija, Vilniaus universitetas. 2010, nr. 4, p. 85-111.


Recenzijos:
- Jastramskis M., Aiškinant radikalios dešinės sėkmę: konsensuso paieškos (recenzuojamas kūrinys: Pippa Norris, Radical Right: Voters and Parties in the Electoral Market), Politologija, Vilniaus universitetas. 2010, nr. 3, p. 160-171.

Pranešimai konferencijose:
- “Election Forecasting in Lithuania: Case of Municipal Elections”.  6th ECPR General Conference, Panel # 182, “Election forecasts: neglected democracies”. Reykjavik, Iceland, August 25-27, 2011. 

Metodinė medžiaga:

- Jastramskis, M., Įvadas į kiekybinius metodus su R programa : Metodinė medžiaga socialinių mokslų atstovams, siekiantiems pradėti mokytis kiekybinės metodologijos. Vilnius : Vilniaus universitetas : Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas, 2016. 83 p. 

Metodinę medžiagą ir su ja pridedamus duomenu dokumentus galite parsisiųsti čia:

Įvadas  Priedai (.rar)