Raimundas Lopata

VU TSPMI dirba nuo 1994 metų. Savo karjerą pradėjęs kaip TSPMI mokslo darbuotojas, jau 1995 metais buvo paskirtas TSPMI direktoriaus pavaduotoju studijoms, o nuo 1999 metų išrinktas TSPMI vadovu ir šias pareigas ėjo iki 2009 metų.
Prof. Raimundas Lopata yra Europos humanitarinio universiteto Tarptautinių santykių magistro programos patarėjų tarybos pirmininkas, Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities akademinių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų asociacijos pirmininkas, žurnalo "Politologija” redkolegijos narys, žurnalo "Lithuanian Foreign Policy Review” redaktoriaus pavaduotojas, Lietuvos politologų asociacijos tarybos narys.

Specializacijos:

Dėstomi kursai:

  • Privalomoji praktika

Papildoma informacija:

El. paštas: raimundas.lopata [eta] tspmi.vu.lt

Publikacijos:
Straipsniai:

- Lopata R., In commemoration of the 100th anniversary of Ronald Reagan’s birth, Lithuanian foreign policy review, vilnius, 2011, nr. 25, p. 130-133.     
- Lopata R. (katu su Jokubaitis A.), Геополитическая трансформация Калининградской области, Балтийский регион, 2010, т. 2, № 4, p. 28-43.     
- Lopata R., Lithuanian–American Association: Why do We Need the U.S.?, Lithuanian foreign policy review, 2010, nr. 23, p. 111-112.     
- Lopata R., Europos Sąjunga ir Rusija: ką reiškia „ir“?, Politologija, Vilniaus universitetas. 2010, nr. 3, p. 129-149.
- Lopata R., Debatai dėl Lietuvos užsienio politikos, Politologija, Vilniaus universitetas, 2010, nr. 1, p. 125-136.   
- Lopata R., NATO vaidmuo Lietuvos vidaus politikoje, Beieškant NATO Lietuvoje: pasiekimai, nesėkmės, perspektyvos, (sud. Jakniūnaitė D., Paulauskas K.), Vilnius, 2010, p. 124-141.     
- Lopata R. (Jokubaitis A.), Valstybininkas: pretenzija į sąvokos analizę, Politologija, Vilniaus universitetas, 2009, nr. 4, p. 57-80.
- Lopata R. (kartu su Laurinavičius Č., Sirutavičius V.), Kritinis požiūris į Lietuvos užsienio politiką: kas pasikeitė nuo Augustino Voldemaro laikų?, Politologija, Vilniaus universitetas, 2009, nr. 2, p. 91-122.    
- Lopata R., Recent debate on Lithuania’s foreign policy, Lithuanian foreign policy review, 2009, nr. 22, p. 160-171.    
- Lopata R. (kartu su Statkus N.), Imperijos, pasaulio tvarka ir mažosios valstybės, Lietuvos metinė strateginė apžvalga 2005, 2006, p. 27-84.    
- Lopata R., Democratic Processes in the Eastern Neighbourhood: What Role of Russia?, Lithuanian foreign policy review, 2006, nr. 1, p. 153-155.    
- Lopata R., Geopolitical hostage: the case of Kaliningrad Oblast’ in the Russian Federation, Contemporary change in Kaliningrad: a window to Europe?, Baltic and East European studies, vol. 6, Huddinge, 2006, p. 35-54.     
- Lopata R. (kartu su Statkus N.), Empires, the world order and small states, Lithuanian foreign policy review, 2005, nr. 1-2(15-16), p. 17-52.    
- Lopata R., Kaliningrad anniversary: the first steps of Georgy Boos, Lithuanian foreign policy review. 2005, nr. 1-2(15-16), p. 127-152.    
- Lopata R., Kaliningrad otage géopolitique de la Russie, Le courrier des pays de l’Est, 2005, no. 1048, p. 30-39.     
- Lopata R. (kartu su Sirutavičius V.), Ukraina prieš oranžinę revoliuciją ir po jos: demokratizacijos ir euroatlantinės integracijos perspektyvos, Politologija, 2005, nr. 4(40), p. 3-35.     
- Lopata R. (kartu su Laurinavičius Č.), Himnas galios pusiausvyrai, Politologija, 2004, nr. 2(34), p. 103-116.
- Lopata R. (kartu su Matonis A.), Several causes of the presidential crisis in Lithuania, Lithuanian political science yearbook 2003, p. 11-23.    
- Lopata R., Geopolitinis įkaitas: Rusijos Federacijos Kaliningrado (Karaliaučiaus) srities atvejis, Lietuvos metinė strateginė apžvalga 2003, p. 177-192.     
- Lopata R., Geopolitical hostage: the case of Kaliningrad Oblast of the Russian, Lithuanian annual strategic review 2003, p. 203-220.     
- Lopata R. (kartu su Daniliauskas J., Sirutavičius V. ir kt.), The European Union and Ukraine: Lithuania's viewpoint, Lithuanian political science yearbook 2002, p. 203-246.     
- Lopata R., Authoritarianism in Belarus: eventual threats to Lithuania’s security, Lithuanian annual strategic review 2002, p. 215-229.     
- Lopata R., Транзит российских граждан из Калининградской области и в Калининградскую область через територию Литвы, Калининград в Европе: исследование подгатовлено по заказу Совета Европы, 2003, p. 115-127.    
- Lopata R., Euroregions: making the idea work, The Kaliningrad challenge: options and recommendations, 2003, p. 247-256.     
- Lopata R., Autoritarizmas Baltarusijoje: galimos grėsmės Lietuvos saugumui, Lietuvos metinė strateginė apžvalga 2002, 2003, p. 201-213.     
- Lopata R., The transit of russian citizens to and from Kaliningrad Oblost through Lithuania’s territory, Kaliningrad in Europe: a study commissioned by the Council of Europe, p. 103-114.    
- Lopata R., Authoritarianism in Belarus: eventual threats to Lithuania's security, Lithuanian political science yearbook 2002, 2003, p. 185-202.     
- Lopata R., "Globali sumaištis" ir Lietuvos užsienio politika, Politikos metmenys II: Demokratinės politikos instituto 2003 m. kovo 27 d. konferencijos "Lietuva referendumo išvakarėse" pranešimai, Vilnius, 2003, p. 28-32.    
- Lopata R. (kartu su Laurinavičius Č., Sirutavičius V.), Military transit of the Russian Federation through the territory of the Republic of Lithuania, Lithuanian political science yearbook 2001, 2002, p. 131-158.     
- Lopata R. (kartu su Laurinavičius Č., Sirutavičius V.), Rusijos Federacijos karinis tranzitas per Lietuvos Respublikos teritoriją, Politologija. 2002, nr. 4(28), p. 3-35.     
- Lopata R., Review of the recent publications on Kaliningrad, Lithuanian foreign policy review, 2002, nr. 2(10), p. 81-88.     
- Lopata R., Proč se vynoruji kaliningradske otazky?, Mezinarodni politika, 2002, ročnik XXVI, no. 3, p. 10-11.     
- Lopata R., Šiuolaikiniai tarptautiniai santykiai ir informacinis karas, Informacinio karo koncepcija: JAV ir Rusijos požiūriai, Vilnius, 2002, p. 7-8.    
- Lopata R., Lithuania and the promotion of regional security, The great debate, Vilnius, 2002, p. 55-66.     
- Lopata R., Naujausios kaliningradistikos apžvalga, Politologija. 2002, nr. 1 (25), p. 96-104.     
- Lopata R. (kartu su Laurinavičius Č.), Germany and Lithuania, 1917-1939, Lithuanian foreign policy review, 2001, nr. 2 (8), p. 65-73.
- Lopata R., NATO nekariniai aspektai, Šiaurės Atlanto erdvė ir Lietuva, Vilnius, 2001, p. 86-103.     
- Lopata R., Atlantizmo koncepcija: kontroversijos ir dinamika, Šiaurės Atlanto erdvė ir Lietuva, Vilnius, 2001, p. 7-16.    
- Lopata R. (kartu su Laurinavičius Č.), Karinė reforma Rusijoje: politinės trajektorijos, Politologija. 2001, nr. 3 (23), p. 3-20.    
- Lopata R., W kręgu projektow odrodzenia Wielkiego Księstwa Litewskiego (1915-1916), Lituano-Slavica Posnaniensia: studia historica, 2001, vol. VIII, p. 155-171.    
- Lopata R., Die Entstehung des autoritaren Regimes in Litauen 1926. Voraussetzungen, Legitimierung, Konzeption, Autoritare Regime in Ostmittel- und Sudosteuropa 1919-1944, Paderborn, 2001, p. 95-141.
- Lopata R., Die heutige Bedeutung Konigsbergs, Annaberger Annalen: Jahrbuch über Litauen und deutsch-litauische Beziehungen 2001, nr. 9, p. 183-189.     
- Lopata R. (kartu su Laurinavičius Č.), Russia’s military reform: political trajectories, Baltic defence review, 2001, vol. 6, p. 99-110.    
- Lopata R., Vis dar užmirštas užkampis?, Skaitiniai apie nacionalinį ir tarptautinį saugumą. D. 2, Vilnius, 2001, p. 48-51.    
- Lopata R. (kartu su Laurinavičius Č.), Russia’s military reform: political trajectories, Lithuanian political science yearbook 2000, p. 197-210.    
- Lopata R. (kartu su Kūris E.), Political science in Lithuania: a new academic discipline and field of research, Lithuanian political science yearbook 1999, 2000, p. 7-16.    
- Lopata R., Ar sunku būti Lietuvos Prezidentu?, (rec.kn. Brazauskas A., Penkeri Prezidento metai), Politologija, 2000, nr. 3, p. 140-145.    
- Lopata R., Apie laisvą valstybę ir visuomenės laisvę, Kultūros barai, 2000, nr. 3, p. 7-8.     
- Lopata R. (kartu su Sirutavičius V.), Lithuania and Kaliningrad Oblast: A clearer frame for cooperation, Lithuanian political science yearbook 1999, p. 266-276.     
- Lopata R. (kartu su Sirutavičius V.), Lithuanian and the Kaliningrad Oblast: A clearer frame for cooperation, Lithuanian foreign policy review, 1999, nr. 3, p. 51-66.            
Monografijos:

- Lopata R., Politikai ir istorija: Algirdo Brazausko ir Vytauto Landsbergio istorijos sampratos, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010, 143 p.
- Lopata R. (kartu su Janeliūnas T.), Šaltasis karas: tarptautinė sistema ir Europos politika, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008, 281 p.
- Lopata R., Kaliningrado y las relaciones UE-Rusia: obstáculo u oportunidad?, Barselona, 2008, 29 p.
- Lopata R. (kartu su Gražulis A., Petronė E.), Ukraina po oranžinės revoliucijos: vidaus ir užsienio politikos tendencijos, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2007, 176 p.     
- Lopata R. (Jankauskas A., Jokubaitis A. ir kt.), Politikos mokslų enciklopedinis žodynas, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 196 p.     
- Lopata R., Anatomie der Geisel: das Jubiläum von Kaliningrad, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2007. 155 p.     
- Lopata R. (kartu su Bielinis L., Sirutavičius V.), Lietuvos užsienio politikos Rytų kryptis, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2007. 155 p.
- Lopata R. (kartu su Jonavičius L., Sirutavičius V. ir kt.), Assessment of the long-term development programme and strategy (2007-2016) of Kaliningrad region of the Russian Federation, Vilnius, 2007. 183 p. - Lopata R., Anatomy of a Hostage: Kaliningrad anniversary case, Tartu: Baltic Defence College, 2006, 255p. - Lopata R., Анатомия заложника, Досье калининградского юбилея, Санкт-Петербург, 2006, 140 p.     
- Lopata R. (kartu su Gromadzki G., Raik K.), Friends or family?, Espoo: UPI, 2005, 55 p.
- Lopata R., Lopatologija: apie politinį popsą, Vilnius: Eugrimas, 2005, 227 p.
- Lopata R. (kartu su Matonis A.), Prezidento suktukas, Vilnius: Versus Aureus, 2004, 368 p.
- Lopata R. (kartu su Daniliauskas J., Sirutavičius V. ir kt.), Europos Sąjunga ir Ukraina: Lietuvos požiūris, Vilnius: Eugrimas, 2003, 123 p.     
- Lopata R. (kartu su Laurinavičius Č., Sirutavičius V.), Military transit of the Russian Federation through the territory of the Republic of Lithuania, Vilnius: Eugrimas, 2002, 79 p.
- Lopata R. (kartu su Laurinavičius Č., Nekrašas E., Vilpišauskas R., Radžvilas V. ir kt.), Lithuania’s security and foreign policy strategy, Washington, 2002, 99 p.
- Lopata R., Tarptautinių santykių istorija, Vilnius: Arlila, 2001, 194 p.    
- NATO vakar, šiandien, rytoj, Kolektyvinė monografija, (sud. Lopata R., Vitkus G.), Vilnius: Eugrimas, 1999, 254 p.
Recenzijos:
- Lopata R., Rekonstrukcija, (rec. kn. Snyder T., Tautų rekonstrukcija), Politologija, Vilniaus universitetas, 2010, nr. 1, p. 137-146.
- Lopata R., Apie M. Saakašvilio ir R. Glucksmanno laisvę, Politologija, Vilniaus universitetas, 2009, nr. 1, p. 149-154.
- Lopata R., Kodėl Ukraina ne Rusija, (rec. kn. Serhy Jekelčyk, Ukraina. Modernios nacijos gimimas), Politologija, Vilniaus universitetas, 2009, nr. 1, p. 87-92.
- Lopata R., Kaip derėtų elgtis su Rusija?, (rec.kn. Edward L., Naujas Šaltasis karas),    Politologija. 2008, nr. 1, p. 146-149.    
- Lopata R., Apie savąją istoriją, (rec.kn. Laurinavičius Č., Sirutavičius V., Sąjūdis: nuo persitvarkymo iki kovo 11), Politologija, 2008, nr. 3, p. 129-133.
- Lopata R., Istorijos politika ir politikos istorizavimas, (rec.kn. Eidintas A., Istorija kaip politika), Politologija, 2008, nr. 4, p. 87-103.
- Lopata R., Apie diplomatinę aporiją, (rec.kn. VItkus G., Diplomatinė aporija), Politologija, 2007, nr. 2, p. 134-144.     
- Lopata R., Potsdamo šleifas - "Kaliningrado galvosūkio" raktas?, (rec.kn. Landsbergis V., Karaliaučius ir Lietuva, Politologija, 2003, nr. 4(32), p. 117-124.
Pranešimai:
- Lopata R., Lietuvos kaip regioninės valstybės perspektyva, XII pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas: tezių rinkinys, Čikaga, 2003, gegužės 21-25, p. 235.  
- Lopata R., Lietuvos, kaip regioninės valstybės, perspektyva, Lietuva euroatlantinėje bendrijoje: 2002 m. kovo 1 d. mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, Vilnius, 2002, p. 15-18.    
- Lopata R., Smegenų centrai (think-tanks) ir jų vaidmuo Lietuvos saugumo studijose, Nacionalinio saugumo studijų perspektyvos Lietuvoje: 2001 m. gruodžio 19 d. konferencijos medžiaga, Vilnius, 2002, p. 24-28.
- Lopata R., Regional and sub-regional co-operation: civil society and democratic institutions, Conference on the Northern dimension and Kaliningrad: European and regional integration: 17-18 May 2000, Eigtveds Pakhus, Copenhagen, p. 71-72.    
Apžvalgos:

- Lopata R., Nauji TSPMI parengti leksikografiniai leidiniai, Politologija, Vilniaus universitetas, 2009, nr. 1, p. 93-95.    
Rinkiniai:

- Lopata R. (kartu su Jokubaitis A., Vinogradnaitė I.), Šiuolaikiniai istorinės sąmonės formavimo būdai: prielaidos, galimybės ir riboS, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010. 109 p.
- Lietuvos diplomatija XX amžiuje: Lietuvos diplomatinės tarnybos 80-mečiui ir Lietuvos užsienio reikalų ministro Stasio Lozoraičio vyresniojo 100-osioms gimimo metinėms skirtos tarptautinės konferencijos pranešimai, (sud. Lopata R., Laurinavičius Č., Žalys V.), Vilnius, 1999, 293 p.