Ramūnas Vilpišauskas

VU TSPMI direktorius (nuo 2009 m.), profesorius, socialinių mokslų daktaras. Baigęs Vilniaus universitetą (Ekonomikos fakultetą ir TSPMI) ir Lancaster‘io universitetą (Didžioji Britanija). VU TSPMI dirba nuo 1996-tųjų metų. Be dabar dėstomų kursų anksčiau institute yra skaitęs tarptautinės ekonomikos, politikos analizės, Europos ekonomikos, viešojo pasirinkimo, ES plėtros dalykus. Atliko mokslinius tyrimus su Fulbright stipendija Columbia Universitete (JAV), Europos Universiteto Institute (Italija), dėstė Syracuse Universitete (JAV), Carleton Universitete (Kanada). Taip pat skaitė paskaitas kituose JAV bei Kanados universitetuose. Baigė Carleton universiteto Prekybos politikos ir diplomatijos kursus (Otavoje), Švedijos Instituto vadybos programą (Stokholme). 2004-2009 m. dirbo Lietuvos Respublikos Prezidento patarėju, Ekonominės ir socialinės politikos grupės vadovu, 2006-2009 m. Prezidento patarėjų koordinatoriumi.

2003-2004 m. Lietuvos politologų asociacijos prezidentas, 2002-2004 m. Atviros Lietuvos fondo valdybos narys. Europos Sąjungos studijų asociacijos (JAV) narys. Keletą metų iki 2004 m. buvo Europos Komiteto prie LRV konsultantas. Konsultavo Gruzijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Azerbaidžano institucijas integracijos į Europos Sąjungą ir vidaus reformų klausimais. Lietuvos Pažangos tarybos (nuo 2010 m.) ir Saulėlydžio komisijos (nuo 2009 m.) narys.

Dėstomi kursai:

  • International Political Economy and Globalisation
  • Europos integracijos politinė ekonomija
  • ES viešoji politika (VPA 2012)
  • ES plėtra
  • ES institucijos ir viešoji politika (II iš II)
  • Tarptautinė politinė ekonomija ir globalizacija
  • Europos integracijos politinė ekonomija (VPA 2013)

Papildoma informacija:

El. p.:  Ramunas.Vilpisauskas@tspmi.vu.lt 

Budėjimo valandos: Antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais 9.00 - 11.00 val.

 

Publikacijos


Žurnalų straipsniai


“L'assainissement des finances publiques et les réformes structurelles en Lituanie entre 2008 et 2012 : Entre grandes ambitions et gestion de crise mouvementée” (co-author) // Revue Internationale des Sciences Administratives. IISA Institut International des Sciences Administratives, 2015. Vol. 81, Nr. 3, pp. 549-569.

“Fiscal consolidation and structural reforms in Lihuania in the period 2008-2012: from grand ambitions to hectic fire fighting” (co-author) // International Review of Administrative Sciences, London: Sage Publications Ltd.. August 2015, vol. 81 (3), pp. 522-540.

„Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos prioritetai: kaip analizuoti jų įgyvendinimo procesą ir rezultatus? (bendraautorius) // Politologija,  2015, No. 1, pp. 3-48.

“Lithuania’s EU Council Presidency: Negotiating Finances, Dealing with Geopolitics”, Journal of Common Market Studies, vol. 52, Annual Review, August 2014, pp. 99-108.

“Lithuania’s double transition after the re-establishment of independence in 1990: coping with uncertainty domestically and externally”, Oxford Review of Economic Policy, Summer 2014, vol. 30, no. 2, pp.  223-236.

“Die litauische Ratsprasidentschaft 2013: klein und effektiv” (co-author), Integration, Institut fur Europaische Politik, 2/14, August 2014, pp. 123-138.

“Eurozone Crisis and European Integration: Functional Spillover, Political Spillback?”, Journal of European Integration, vol. 35, no. 3, April 2013, pp. 361-373.

“The Lithuanian Presidency of the Council of the European Union Advancing Energy Policy and Eastern Partnership Goals: Conditions for Exerting Influence” (co-author), Lithuanian Foreign Policy Review, No. 29, 2013, pp. 11-39.

“Eurazijos Sąjunga ar Europos Sąjunga? Dilema Rytų partnerystės šalims“, Politologija, 2 (70), 2013, pp. 64-97.

“National preferences and barging of the new member states since the enlargement of the EU: the Baltic States - still policy takers?”, Lithuanian foreign policy review. No. 25, 2011, pp. 9-32.

„Crisis as an oportunity for reform: only some windows open“, Pinigų studijos [Monetary Studies], No. 2, 2009, pp. 37-53.  

“Lietuvos dalyvavimo Europos Sąjungoje politinė ekonomija: lūkesčiai ir penkerių metų patirtis”, Politologija, 3 (55), 2009, pp. 121-153.

Europos studijos Lietuvoje: trumpalaikis susižavėjimas ar neišnaudotos galimybės?, Politologija 4 (48), 2007, pp. 191-214.

“Kodėl neveiksmingas Europos Sąjungos atvirasis koordinavimo metodas: silpnas iš prigimties ar dėl netinkamo taikymo Lietuvoje?”, Politologija, 3 (47), 2007, pp. 44-71.

“Tarptautinis konkurencingumas ir Lietuvos eksporto politika“, Pinigų Studijos, Vol. VIII, No. 1, 2004, pp. 54-70.

„The dilemmas of Transatlantic relations after the EU enlargement and implications for Lithuania“, in Lithuanian Foreign Policy Review, 2004, no. 1, pp. 90-100.

„Teisės integravimas į Europos integracijos tyrimus Lietuvoje: teisinio reguliavimo problematika stojant į ES“, Teisės Problemos, Nr. 4 (42), 2003, pp. 41-62.

“Lietuvos užsienio prekybos politikos reforma: dalyvavimo regioniniuose ir daugiašaliuose prekybos susitarimuose analizė“, Pinigų studijos, 3, 2000, pp. 45-66.

“Lithuanian-Russian economic relations in the context of Lithuania’s EU-membership process”, in Lithuanian Foreign Policy Review, 1 (5), Autumn, 2000, pp. 91-142.

“Lietuvos integracija į ES: poveikis ekonominei politikai ir reguliavimui”, Pinigų studijos, 4, 1999, pp. 29-45.

“Wirtschaftskooperation der Baltischen Staaten und die Europaische Union” [Economic cooperation of the Baltic States and the European Union], in WeltTrends, Nr. 23, Sommer 1999, pp. 103-120.

“Regioninė integracija Europoje: Baltijos šalių ekonominio bendradarbiavimo analizė”, Politologija, 2 (14), 1999, pp. 57-117.

“The impact of the European Union on intra-Baltic economic cooperation”, in Lithuanian Foreign Policy Review, 3, 1999, pp. 97-124.

“Lithuania’s membership in the European Union: possible effects on Lithuania’s external trade policy” in Lithuanian Foreign Policy Review, 1, 1998, pp. 63-86.

“Lietuvos integracija į Europos Sąjungą: kai kurie konkurencingumo aspektai”, Lietuvos integracija į Europos Sąjungą, 1 (3), 1998, pp. 69-80.

“ES politika Vidurio ir Rytų Europos šalių atžvilgiu: Pasirengimo narystei strategijos plėtra”, Politologija, 9 (1), 1997, pp. 3-16. 

“ES politika Vidurio ir Rytų Europos šalių atžvilgiu: Asociacijos politikos raida”, Politologija, 8 (2), 1996, pp. 13-30.

 

Knygos ir jų skyriai


”European Union or Eurasian Union? Dilemma for the Eastern Partnership countries and the limits of EU’s influence”, in The European Neighborhood Policy in a Comparative Perspective: Models, Challenges, Lessons, S. Gstohl (ed.), Farnham: Ashgate, forthcoming in 2016.

„Eurozone crisis and European integration: Functional Spillover, Political Spillback?“, in Redefining European Economic Governance, M. Chang, G. Menz, M. P. Smith (eds.), London: Routlegde, 2015, pp. 167-180.  

„Parliamentary scrutiny of EU affairs in Lithuania: the dog that rarely barks“, in Palgrave Handbook of National Parliaments and the European Union, C. Hefftler, Ch. Neuhold, O. Resenberg, J. Smith, (eds.), Basingstoke: Palgrave McMillan, 2015, pp. 563-577.  

“Kada reformos virsta pokyčiais? Politinis dėmesys, palaikymo koalicijos ir lyderystė A. Kubiliaus vyriausybės veiklos 2008-2012 m. laikotarpiu“ (bendraautorius), Vilnius: VU leidykla, 2015. 

„Lietuvos narystė euro zonoje – pokyčių Lietuvos politikoje ir stojimo laiko pasirinkimo analizė“, //  Pirmasis Lietuvos dešimtmetis Europos Sąjungoje: transformacija ar imitacija?, Vilnius: Vilniaus Universiteto leidykla, 2015, pp. 103-136.

„Lietuvos Europos politika: prioritetai ir jų (ne)įgyvendinimas“ // Ambicingas dešimtmetis. Lietuvos užsienio politika 2004-2014, (sudarytoja D. Jakniūnaitė), Vilnius: Vilniaus universiteto biblioteka, 2015, pp. 260-290.

“Euro zonos krizė ir diferenciacija Europos Sąjungoje: grėsmė Sąjungos tikslams ar galimybė suderinti nacionalinius interesus?“, Lietuvos metinė strateginė apžvalga 2013-2014, Vilnius: Lietuvos Karo akademija, 2014, pp. 73-86;

„The politics of reacting to the crisis in Lithuania from 2008 to 2013: exiting the crisis, entering politics as usual?“ (co-author), in The Politics of Economic Sustainability: Baltic and Visegrad Reponses to the Economic Crisis, K. Bukovskis (ed.), Riga: LIIA, 2014, p. 38-63;

”Lithuanian Foreign Policy Since EU accession. Torn between history and interdependence”, in The New Member States and the European Union. Foreign Policy and Europeanization, M. Braun, D. Marek (ed.), London: Palgrave, 2013, pp. 127-142;

“Does Europe 2020 represent learning from the Lisbon Strategy”, in Europe and National Economic Transformation: The EU after the Lisbon Decade (ed. M. Smith), New York: Palgrave-MacMillan European Union Politics series, 2012, pp. 181-202.

„National preferences and bargaining during the first five years of Lithuania’s EU membership: policy-taker, mediator and initiator”, in Preference formation in the new EU member states, Lisonova, Z. (ed.) Comenius University and Friedrich Ebert Foundation, 2010, pp. 74-99. 

“The Political Economy of Eurozone Enlargement: the Motives, Prospects and Implications for the EU and its Member States”, in The Euro and the Dollar in a Globalized Economy, Roy, J., Gomis-Porqueras, P. (eds.), Aldershot : Ashgate, 2007, pp. 149-162.

”The Political Economy of Baltic States' Accession into the EU: The Impact on the Role of State”, in Towards the Completion of Europe . Analysis and Perspectives of the European Union Enlargement, Roy, J., Dominguez, R. (eds.), Miami: University of Miami , 2006, pp. 209-221.

Ko verta politika? Viešosios politikos vertinimas Lietuvoje ir Europos Sąjungoje, (bendraautorius),Vilnius: Eugrimas, 2005.

„Glaudesnio bendradarbiavimo ES perspektyvos ir pasekmės Lietuvai“ Lietuvos metinė strateginė apžvalga, Vilnius: Lietuvos Karo akademija, 2004, pp. 131-147.

„Derybos dėl narystės Europos Sąjungoje: procesas, veikėjai, rezultatai“, Lietuvos kelias į Europos Sąjungą. Europos susivienijimas ir Lietuvos derybos dėl narystės ES, Maniokas, K., Vilpišauskas, R., Žėruolis, D. (eds.) Vilnius: Eugrimas, 2004, pp. 55-79.

„Derybos dėl Europos Sąjungos normų įgyvendinimo“, Lietuvos kelias į Europos Sąjungą. Europos susivienijimas ir Lietuvos derybos dėl narystės ES, Maniokas, K., Vilpišauskas, R., Žėruolis, D. (eds.) Vilnius: Eugrimas, 2004, pp. 128-153.

„Lietuva Europos Sąjungos politikoje: nacionaliniai interesai ir tarpvyriausybinės koalicijos“, Lietuvos kelias į Europos Sąjungą. Europos susivienijimas ir Lietuvos derybos dėl narystės ES, Maniokas, K., Vilpišauskas, R., Žėruolis, D. (eds.) Vilnius: Eugrimas, 2004, pp.  416-440.

Europos Sąjungos vidaus rinka ir Lietuva. Integracija ir jos ekonominės pasekmės, Vilnius: Eugrimas, 2003.

“Regional integration in Europe: analysing intra-Baltic economic cooperation in the context of European integration”, in The road to the European Union. Vol. 2. , Vello Petai, Jan Zielonka (eds.) Manchester: Manchester University Press, 2003, pp. 163-204.

“Politikos įgyvendinimas Lietuvoje ir Europos Sąjungos įtaka” (bendraautorius), Vilnius: Eugrimas, 2003.

“Europos Sąjunga ir Ukraina: Lietuvos perspektyva” (bendraautorius), Vilnius: Eugrimas, Institute of International Relations and Political Studies, 2003. 

“Baltic states negotiating the EU entry: process, patterns and results”, in Lithuanian Political Science Yearbook, Vilnius: Institute of International Relations and Political Science, Algimantas Jankauskas (ed.) 2002, pp. 119-141.

“Implementation of public policy in Lithuania: Europeanization through the “weakest link” (co-author), in Contemporary Questions of Central European Politics, Ladislav Cabada (ed.), Prague, 2002, pp. 111-135.

“The Regulatory Alignment in the Context of EU Accession and its Impact on the Functioning of Lithuanian Economy”, in Lithuania: Country Economic Memorandum: Volume II: Technical Papers, Ana Revenga (ed.) Washington D.C.: World Bank, 2002, pp. 205-246.

Lithuania’s Security and Foreign Policy Strategy, (co-author) White Book, Center for Strategic and International Studies, Washington D. C., Institute of International Relations and Political Science, Vilnius, June 2002.

Apie 20 esė Europos integracijos bei Lietuvos užsienio politikos temomis bendrame TSPMI (VU) ir Lietuvos Ryto leidinyje “Tarptautinė politika: komentarai ir interpretacijos” Raimundas Lopata, Marius Laurinavičius (red.) Vilnius: Eugrimas, 2002.

Integracija Europoje: Baltijos šalys ir Europos Sąjunga, Vilnius: Arlila, 2001, p. 161.

“The economic impact of Lithuania’s integration into NATO” in Transatlanticism and Lithuania’s integration into transatlantic structures, Raimundas Lopata (ed.), Vilnius: Institute of International Relations and Political Science, 2001.

“Lietuvos integracijos į NATO ekonominės pasekmės“, Šiaurės Atlanto erdvė ir Lietuva. Vilnius: Eugrimas, 2001; pp. 57-85.

“Regional Integration in Europe: Analyzing Intra-Baltic Economic Cooperation in the Context of European Integration” in Lithuanian Political Science Yearbook 1999, Algimantas Jankauskas (ed.), Vilnius: Institute of International Relations and Political Science, 2000, pp. 268-340.

“Winners and Losers of EU integration: The case of the Baltic States. Economic part” (co-author), in Winners and Losers of EU integration. Policy issues for Central and Eastern Europe, Helena Tang (ed.) Washington, D. C.: The World Bank, 2000, pp. 52-82.

“Lietuvos integracijos į ES poveikis šalies įmonėms ir restruktūrizacijai”,  Lietuvos integracija į Europos Sąjungą: pasiekimai ir problemos, Algirdas Gricius (ed.), Vilnius: European Integration studies Centre, 2000, pp. 9-37.

“Lietuva ir tarptautinės ekonominės organizacijos: Pasaulio bankas, Tarptautinis valiutos fondas, Pasaulio prekybos organizacija”, Lietuva ir Tarptautinės Organizacijos, Zenonas Petrauskas, Gintaras Steponavičius (eds.), Vilnius: Institute of International   Relations and Political Science, 1998, pp. 77-111.

“Prekyba tarp Lietuvos ir Europos Sąjungos”, Lietuvos integracija į Europos Sąjunga. Būklės, perspektyvų ir pasekmių studija, Klaudijus Maniokas, Gediminas Vitkus (eds.), Vilnius: European Integration Studies Centre, 1997, pp. 29-40. 

“Lietuvos narystės ES kaštai ir nauda”, Lietuvos integracija į Europos Sąjunga. Būklės, perspektyvų ir pasekmių studija, Klaudijus Maniokas, Gediminas Vitkus (eds.), Vilnius: European Integration Studies Centre, 1997, pp. 190-202.

“Lietuva ir Europos Bendrijos prekybos politika”, Lietuvos integracija į Europos Sąjunga. Būklės, perspektyvų ir pasekmių studija, Klaudijus Maniokas, Gediminas Vitkus (eds.), Vilnius: European Integration Studies Centre, 1997, pp. 232-242.

 

Kitos publikacijos


„Leadership in times of crisis: managing change in Europe“ // Towards Reaasurance and Solidarity in the Euro-Atlantic Area. Riga Conference Papers 2015 (edited by A. Spruds, K. Bukovskis), Riga: Latvian Institute of International Affairs, 2015, pp. 20-28;

„Energy Security in the Baltic Sea Region: regional coordination and management of interdependencies“ (co-author), Vilnius: Vilnius University Press, 2015, 88 p.;

„Policy Performance and Governance Capacities in the OECD and EU. Sustainable Governance Indicators. 2015 Lithuania Report“ (co-author), Guterslogh: Bertelsmann Foundation, 2015, 46 p.;

“TTIP – A Test for the European Union?”, contribution to Central Europe Digest, a publication of the Center for European Policy Analysis, Washington, D. C., August 6, 2013;

Contribution to the comparative study on the case of Lithuania in ”Democratic Control in the Member States of the European Council and the Euro Zone Summits”, W. Wessels, O. Rozenberg et al, TEPSA-Notre Europe, Brussels, October 2012;

”The management of economic interdependencies of a small state: assessing the effectiveness of Lithuania’s European policy since joining the European Union”, Center for Small States Studies, Institute of International Affairs, University of Iceland, Peer Reviewed Occasional Paper, Iceland: Reikjavik, 2012.

“Features of European Economic Governance: Long-term Growth”, paper for the Bertelsmann Foundation in the framework of the project on the Future of Europe, submitted in August 15, 2010.

Economic and political challenges of Lithuania acceding to the Euro area // Economic and political challenges of acceding to the euro area in the post-Lehman Brother's world. Country Report. Sofia: OSI, 2009.

The Political Economy of Transatlantic Relations: The Implications of EU Enlargement, Vilnius: Institute of International Relations and Political Science, Working Paper No. 4, 2004.

Lietuvos narystės ES vieningoje rinkoje pasekmės, brošiūros plačiajai visuomenei autorius, Alora, Vilnius, 2002.

Penkiolika klausimų ir atsakymų apie Lietuvos narystę Europos Sąjungoje, brošiūros plačiajai visuomenei lietuvių, rusų ir lenkų kalbomis autorius, Alora, Vilnius, 2001, p 16.

Lietuvos narystės į Europos Sąjungą pasekmės, (bendraautorius), Vilnius: Europos komitetas prie LRV, 2001, p. 31.

Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą pasekmės, Vilnius, 2001, nepublikuota studija, www.lrinka.lt.

Impact Assessment of Lithuania’s Integration into the EU on Relations between Lithuania and Kaliningrad Oblast of the Russian Federation, bendraautorius su Pertti Joenniemi, Raimundas Lopata, Vladas Sirutavicius, Supplement to the Lithuanian Foreign Policy Review, 2000/2 (6), p. 46. Politikos mokslų asociacijos premija už geriausią 2000 metų publikaciją. 

Europos Sąjungos terminų enciklopedinis žinynas, bendraautorius, Gediminas Vitkus (red.), Vilnius: European Integration Studies Centre, 2000. Politikos mokslų asociacijos premija už geriausią 2000 metų mokomąją publikaciją. 

Dešimt klausimų ir atsakymų apie Lietuvos narystę Europos Sąjungoje, brošiūros plačiajai visuomenei lietuvių, rusų ir lenkų kalbomis autorius, Alora, Vilnius, 2000, p. 16.

“Regional integration in Europe: analyzing intra-Baltic economic co-operation”, Florence: European University Institute, Robert Schuman centre, Working paper No. 41, 2000, p. 66.

“Tarptautinės politinės ekonomijos raida, teorijos ir Roberto Gilpino realistinė samprata”, įvadinis straipsnis lietuviškam vertimui The Political Economy of International Relations, Robert Gilpin, Vilnius: Algarvė, 1998, pp. 9-24.

“Kapitalizmo ir laisvės ryšys Miltono Friedmano politinėje filosofijoje”, įvadinis straipsnis lietuviškam vertimui Capitalism and Freedom, Milton Friedman, Vilnius: Mintis, 1998, pp. vii-xiii.

 

Pranešimai konferencijose


„Energy security in the Baltic Sea Region: regional coordination and management of interdependence“, presentation for the 20th Annual Conference of the Central European Political Science Association Security Architecture in CEE: Present Threats and Prospects for Cooperation, Vilnius, September 25-26, 2015;

„The role of leadership in using crisis to transform the European Union: when crises trigger changes in the EU?“, presentation at the Trento University conference Understanding Crisis and Transformation in the EU, Trento, May 29, 2015; 

„Do EU members fail? Effects of EU membership on the quality of institutions and economic growth“, presentation at the European Union Institute conference on the occasion of the 10th anniversary of the Eastern enlargement Ten Years of the New Europe, Florence, May 29-30, 2014;

„European Union or Eurasian Union? A dilemma for the Eastern Partnership countries and the limits of the EU‘s influence“, paper presented at the European Community Studies Association-Canada (ECSA-C) conference Europe and Peace, Montreal, May 8-10, 2014;

„European Union or Eurasian Union? A dilemma for the Eastern Partnership countries and the limits of the EU‘s influence“, paper presented at the College of Europe conference ENP in a Comparative Perspective, Bruge, Belgium, March 20-21, 2014; 

”Economic governance”, presentation by invitation at the Hague University and TEPSA conference Future models of European Integration, Hague, Netherlands, November 28-29, 2013.

”State of the art: concepts and different approaches of a political union”, presentation by invitation at the THESEUS conference A Vision for a post-crisis Europe: toards what kind of political union?, Vienna, Austria, 17-18 October, 2013.

”Economic changes in Lithuania after re-establishment of independenc in 1990: the case of a double transition”, paper presented by invitation at the international conference Economic Aspects of Constitutional Change, Edinburgh, Great Britain, September 19-20, 2013.

„The rise of redistributive politics in the EU: the limits to completing the Economic and Monetary Union“, paper presented  at the EUSA Thirteenth biennual conference, Baltimore, USA, May 9-11, 2013;

„National responses to financial and economic crisis: how relevant is experience of the Baltic States to Southern EU members?“ (co-author), paper presented at the EUSA Thirteenth biennual conference, Baltimore, USA, May 9-11, 2013; 

”Euro zone crisis and European integration: functional spillover, political spillback?”, paper presented at ECSA-Canada conference Europe in an age of austerity: integration, disintegration or stagnation?, Ottawa, April 27, 2012;

”Fiscal consolidation during the Great Recession: the case of Lithuania” (co-author), paper presented at the the XVI IRSPM conference Contradictions in Public Management. Managing in volatile times, Rome, Italy, 11-13 April 2012;

”Eurozone crisis and European integration: functional spillover, political spillback?”, paper presented at the conference Redifining European Economic Governnance, College of Europe, Bruge, March 1, 2012;

”The euro crisis as an instance of diffusion and policy transfer: does the EU learn?”, paper presented at the KFG International Conference Europe from the Outside In, Free University of Berlin, Berlin, December 16-17, 2011;

„National preferences and bargaining in the new EU member states since the enlargement of the EU into Central and Eastern European countries: Baltic States – policy takers, mediators, policy initiators?, prepared for the biannual European Union Studies Association (EUSA) conference in Boston, March 3-5, 2011;

„Does Europe 2020 represent learning from the Lisbon Strategy?“, presented at the biannual European Union Studies Association (EUSA) conference in Boston, March 3-5, 2011;

„Stocktaking of Nordic-Baltic Cooperation: interests, values and learning“, Lietuvos ir Šiaurės šalių bendradarbiavimas: nuolatinio mokymosi patirtis, Vilnius, 2011 m. vasario 23 d., Šiaurės Ministrų Tarybos biuras Lietuvoje, Lietuvos URM, Lietuvos ŠMM, kt.

“The financial crisis, the euro zone and its enlargement”, presentation for the German-Nordic-Baltic Forum 2010 “Specific challenges confronting the EU in a mid-to long-term perspective. Views from Germany, Nordic and Baltic countries’, December 9-10th, 2010, Berlin.

“Expectations from the Hungarian EU Presidency: Lithuanian perspective”, presentation for the workshop “Experience with EU Presidency – key developments in the EU – expectations from Hungarian EU residency”, first from the conference series of the Institute for World Economics on the Hungarian Presidency, November 25-26th, 2010, Budapest.

Participant in the Transatlantic Initiative on Nordic-Baltic Security, a workshop in conjunction with the Enhanced Partnership in Northern Europe (e-PINE) Political Directors Meetings, November 4-5th, 2010, Washington, DC., USA.

“Economic adjustment to the crisis in the Baltic States in comparative perspective” (co-author), paper prepared for the 7th Pan-European International Relations Conference, September 5-7, 2010, Stockholm.

“Structural reforms in the EU member states: does Europe 2020 represent learning from Lisbon strategy”, paper presented at the UACES annual conference “Exchanging ideas in Europe”, September 5-8th, 2010, Bruges, Belgium.

“The economic crisis and recovery in the Baltics in the broader regional context”, presentation for the NATO Parliamentary Assembly 74th Rose-Roth seminar “Northern European Perspectives on security, economic and environmental challenges”, June 17-19, 2010, Helsinki, Finland.

“The Eastern Dimension and energy supply”, presentation in the conference Future Prospects for the Belgian Presidency of the EU (2010): Global Challenges in a New Institutional Era,  Trans-European Policy Studies Association (TEPSA), May 20-21, 2010, Brussels, Belgium.

“The long run implications of crisis in the Baltics”, presentation for the EBRD Economic Policy Forum, 2009, May 14th, 2009, London, UK.

“Economic policy challenges in the Baltics: rebalancing in an uncertain environment”, presentation for the seminar on policy challenges in the Baltics, ECFIN, European Commission, March 25th, 2009, Brussels, Belgium.

“Lithuania’s Accession and Experience in the EU: from Pre-Accession Transformation to Learning to be a Member”, presented in the JHU-SAIS conference Becoming Good Europeans: The New Member States in the European Union, Washington, D. C., April 12-13, 2007.

“The political economy of eurozone enlargement: the motives, prospects and implications for the EU and its member states” presented in the conference The Euro and the Dollar in a Globalized Economy organized by the Jean Monnet Chair of the University of Miami, April 25, 2006.

“The role of economic interests in the new EU member states: the interplay of the interests and institutions before and after the accession” presented in the conference Economic interests and European Integration organized by the EUSA political economy section, University of Edinburgh, April 8, 2006.

“Political Agenda after EU accession: uncovering the non-integrationist agenda, playing eurogames or returning to politics as usual?” presented in the conference Democratic Governance in Central and Eastern Europe organized by the Upstate New York Consortium for European Studies, April 6-7, 2006.

“Diversity of economic and social models in Europe and the interests of the Baltic states: reforms, Europeanization and globalization”, presented at the conference The Baltic States; two years after joining the EU and NATO organized by the School of Slavonic and East European Studies, University College of London, March 31, 2006.

“Regional Cooperation in the Baltic Sea region after EU Enlargement”, presented at the conference The Northern European-Baltic Region. Social and Economic Perspectives organized by the Institute for the Study of Europe and the Harriman Institute, Columba University, October 20-21, 2005.

“The political economy of EU accession: changing role of the state”, presented at the conference on European Union Enlargement organized by the Miami European Union Center, Florida International University and the University of Miami, April 22, 2005.

“The Open Method of Coordination as a new mode of governance: the challenges for the New Member States”, presented at the seminar organized by the Bertelsmann Foundation, April 7-8, 2005.

“Regulatory Policies and Institutions of the EU after its Enlargement: dealing with increasing diversity”, presented at the Ninth Biennial International Conference of the European Union Studies Association, Austin, Texas, March 30-April 2, 2005.

“Logic of appropriateness, QMV and the management of diversity in the EU under the Constitution for Europe: the Lithuanian perspective”, co-authored with Klaudijus Maniokas, presented at the conference The Impact of the European Constitution on the National Political and Legal Systems organized by the International Institute for Comparative Government and European Policy, Berlin, 13-16 January, 2005.

“The political economy of transatlantic relations: the implications of EU enlargement”, presented at the Workshop Transatlantic Relations: What’s Next? Organized by the Syracuse University, University System of Georgia and EUSA, Washington, DC, March 14-15, 2004.

“The Final Stage of the EU-accession Game: the Baltic States, from Late Comers to the Leaders”, presented at the conference From Copenhagen to Copenhagen and Beyond: A Retrospective and Prospective Analysis of the EU’s Fifth Enlargement organized University Association for Contemporary European Studies, King’s College, London, April 4-5, 2003.

“The Final Stage of the EU Accession Game: The Baltic States, Likely Victims of their own Success?”, presented at the Eighth Biennial International Conference of the European Union Studies Association, Nashville, Tennessee, March 27-29, 2003.  

“Impact of the EU on domestic policies, human rights and minority protection in candidate Central and Eastern European countries”, presented at the international workshop The European Union’s Coming Enlargement: European and Global Perspectives organized by the Institute for the Study of Europe and the East Central European Center, Columbia University, New York, November 12, 2002.

“What lessons of EU integration apply to the candidate countries of Central and Eastern Europe”, presented at the multi-part conference Lessons for a Globalizing World? Historical Experiences of Europe and the United States in Market Integration organized Maxwell EU Center, Syracuse University, and Institute for International Economics, Institute for International Economics, Washington, D. C., September 25-26, 2002.

“The changing role of the state in the Central and Eastern European countries: patterns of transition and accession into the EU”, presented at the conference organized by the Nordic Political Science Association, Workshop No. 22 (The State in developing and transition countries), Aalborg University, Aalborg, August 15-17, 2002.

“Accession into the EU: political economy dynamics and the main issues for the candidate countries”, presented at the seminar organized by the Danish Institute of International Relations and the Danish National Bank, Copenhagen, February 21, 2002.

“The impact of EU membership on implementing public policy in the accession countries: the case of Lithuania”, presented at the conference The EU’s Eastern Enlargement: Surveying the Social and Economic Divides, organized by the Munk Centre for International Studies, University of Toronto, Toronto, February 7-10, 2002.

“Integration impact assessment in Lithuania: from an instrument of forming the negotiating positions to the improvement of the administrative practice”, presented at the conference Integration Impact Assessment in the EU candidate countries, organized by the European Committee, Vilnius, December 6-7, 2001.

“EU enlargement: dynamics and issues”, presented at the seminar Spain and Lithuania: EU enlargement, organized by the European Commission delegation in Spain and the Lithuanian Embassy in Madrid, Toledo, November 30-December 2, 2001.

“Lithuania’s integration into the European Union and its impact on business”, presented at the conference European Union requirements for business, organized by the European Commission, Union Europeenne de L’artisanat et des petites et moyennes enterprises, Conferderazione generale Italiana dell’artigianato, Lithuanian business employers confederation, Vilnius, November 12-13, 2001. 

“Does economic policy in Lithuania change after changes in the government?”, presented at the conference First hundred days of the government: the development and perspectives for the reforms in Lithuania, organized by the Center Union, Lithuanian Liberal Union and F. Naumann Foundation, Vilnius, October 20, 2001.

“Lithuania’s relations with the Russian Federation in the context of the Euro-Atlantic integration processes”, presented at the conference Living next door to Russia – the first ten years seen from the neighbors’ perspective, organized by the Norwegian Institute for Defense Studies, Oslo, October 11, 2001.

“The impact of EU accession on implementing public policy in Lithuania”, presented at the conference Strengthening the Administrative Capacity for the Implementation of the Acquis, organized by the European Committee under the Government of Lithuania and the European Commission, Vilnius, September 18-19, 2001.

“EU Enlargement and the Kaliningrad region”, presented at the seminar Inter-State Relations in Central and Eastern Europe organized by the Royal Institute of International Affairs, London, July 12, 2001.

“NATO Enlargement: a View from Lithuania”, presented at the conference Nationality and Citizenship in Post-Communist Europe organized by La Fondation Nationales des Sciences Politiques et l’Association for the Study of Nationalities, Paris, July 9-10, 2001.

“The impact of Lithuania’s membership in the EU’s single market: the case of electricity sector”, presented at the conference Lithuania’s integration into the EU’s Single market: the impact on Lithuania’s energy sector organized by the Lithuanian Free Market Institute, co-funded by the European Commission Delegation, Vilnius, June 26, 2001.

“New Prospects for Old Neighbours”, presented at the conference Effects of Baltic EU Membership on Northern Europe organized by the EU Presidency and the European Commission, Stockholm School of Economics in Riga, June 20-21, 2001.

“Assessing the Impact of EU Membership on the Baltic States”, presented at the conference European Integration: Economic and Security Implications for Central and Eastern Europe organized by the Lithuanian Free Market Institute, the Bertelsmann Foundation, the Swedish Embassy in Lithuania, Institute of International Relations and Political Science, Vilnius, May 20-22, 2001.

“Regional Cooperation as a Component of the Pre-accession Process: The Case of the Baltic States”, presented at the conference Regional Cooperation and Institution-Building in Central and Eastern Europe organized by the Bertelsmann Foundation, The Worl Bank, EURISC Foundation, and Romanian Center for Economic Policies, Bucharest, May 3-5, 2001.

“Economic dependency in the interdependent world: critical examination of the debates in the Baltic states”, presented at the 1st Workshop of the Latvian Institute of International Affairs on Economic Dependence and Geopolitics, Riga, March 23, 2001.