Vaida Pukinaitė

Vaida Pukinaitė 2009 m. baigė bakalauro studijas VU TSPMI, o 2011 m. ten pat įgijo Viešojo administravimo magistro Cum Laude laipsnį. Nuo 2011 m. V. Pukinaitė Mykolo Romerio universiteto Politikos ir vadybos fakulteto Politikos mokslų instituto doktorantė (jungtinės doktorantūros studijos konsorciume tarp Vytauto Didžiojo, Mykolo Romerio, Šiaulių, Klaipėdos ir Aleksandro Stulginskio universitetų). Jos disertacijos tematika ir tyrimų kryptys: sveikatos politikos ir valdymo tobulinimas bei veiksmingumo vertinimas, e. sveikata, interesų grupių veikla. Vaida dirbo Užsienio reikalų ministerijos Pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai departamente, o šiuo metu - moksliniame tiriamajame projekte „E-sveikatos plėtros integruotos transformacijos: suinteresuotųjų pusių tinklo perspektyva“. Institute V. Pukinaitė dėsto nuo 2011 m.  

Dėstomi kursai:

  • Viešasis administravimas
  • Politikos analizė

Papildoma informacija:

El. paštas: vaidapukinaite@gmail.com

Publikacijos:

Pukinaitė V. „Palankiausios dimensijos strategijai „Sveikata visose politikose“ taikyti“, Sveikatos politika ir valdymas, 1(8), 2015, ISSN 2029-3569. 

Pukinaitė V. „Sveikatos visose politikose“ sėkmingo įgyvendinimo prielaidos: tabako kontrolės politikos Lietuvoje atvejis“, Sveikatos politika ir valdymas, 1(6), ISSN 2029-3569.

Pukinaitė V. „“The Changing Approach to the Health Policy and Governance: Insights from Lithuania“, Social Transformations in Contemporary Society, 2013 1 (1), ISSN 2345-0126.

Danguolė Jankauskienė, Birutė Mikulskienė, Birutė Pitrėnaitė­-Žilėnienė, Aelita Skaržauskienė, Darius Štitilis, Rasa Rotomskienė, Kęstutis Štaras, Monika Mačiulienė, Vaida Pukinaitė, Viktorija Stokaitė, Rūta Tamošiūnaitė, E. sveikatos plėtros integruotos transformacijos: suinteresuotųjų pusių tinklo perspektyva“, Monografija, Mykolo Romerio universitetas, Vilnius, ISBN 9789955197362, 526 p.Danguolė Jankauskienė, Birutė Mikulskienė, Birutė Pitrėnaitė-Žilėnienė, Aelita Skaržauskienė, Darius Štitilis, Rasa Rotomskienė, Kęstutis Štaras, Monika Mačiulienė, Vaida Pukinaitė, Viktorija Stokaitė, Rūta Tamošiūnaitė, Integrated Transformations of E-Health: Perspectives of Stakeholders, Vilnius, Mykolas Romeris University,  ISBN 9789955197560, p. 558.