Vladas Sirutavičius

Humanitarinių mokslų daktaras. Institute pradėjo dirbti 1994 06 01. V. Sirutavičius yra VU TSPMI tarybos bei Europos Tarybos Tautinių mažumų rėminės konvencijos patarėjų komiteto narys. 

Dėstomi kursai:

  • Revolutions: From Social and Great to Coloured and Electoral. Comparative and Historical Analysis
  • Vidurio Europos studijos
  • CEE: The History of the 20th Century
  • Valstybė ir visuomenė Rytų Europoje ir Rusijoje: nuo autikratijos iki demokratijos
  • State and Society in Eastern Europe and Russia: from Empires to the Nation States, from Autocracy to Democracy
  • State and Society in Eastern Europe and Russia: from Autocracy to Democracy

Papildoma informacija:

El. paštas: sirutavicius [eta] yahoo.com


Publikacijos:

Knygos:

-Vladas Sirutavičius (bendraautorius), Ukraina po oranzinės revoliucijos: vidaus ir užsienio politikos tendencijos (monografija). Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2007;
-Vladas Sirutavičius (bendraautorius), Assessment of the long-term development programme and strategy (2007-2016) of Kaliningrad region of the Russian Federation. Vilnius, 2007;
-Vladas Sirutavičius (bendraautorius), Lietuvos užsienio politikos Rytų kryptis : santykių su Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi, Baltarusija ir Ukraina perspektyva (monografia). Vilnius, Vilniaus universiteto leidyla, 2007;
-Vladas Sirutavičius (bendraautorius), Politinių procesų ir struktūrų apžvalga Kaliningrado srityje. Klaipėda : Klaipėdos universitetas, 2006;
-Vladas Sirutavičius (sud.),"Žydų klausimas" lietuvoje XIX a. viduryje. Vilnius: LII lridykla, 2004;
-Vladas Sirutavičius (bendraautorius), Europos Sąjunga ir Ukraina: Lietuvos požiūris. Vilnius : Eugrimas, 2003.

Straupsniai:

-Vladas Sirutavičius (bendraautorius), "Kritinis požiūris į Lietuvos užsienio politiką: kas pasikeitė nuo Augustino Voldemaro laikų?"//Politologija / Vilniaus universitetas. 2009, nr. 2:
-Vladas Sirutavičius, "Ukrainos demokratijos vingiai arba dar kartą apie politinį šalies nestabilumą"//Lietuvos metinė strateginė apžvalga 2007-2008;
-Vladas Sirutavičius, "Twists of Democracy in the Ukraine, or the Political Instability of the Country Reconsidered"//Lithuanian annual strategic review 2007;
-Vladas Sirutavičius (bendraautorius), "Ukraina : oranžinė revoliucija ir kas po to?"//Lietuvos metinė strateginė apžvalga 2005-2006;
-Vladas Sirutavičius (bendraautorius), "Ukraina prieš oranžinę revoliuciją ir po jos: demokratizacijos ir euroatlantinės integracijos perspektyvos"//Politologija. 2005, nr. 4 (40);
-Vladas Sirutavičius, (bendraautorius), "Neįgyvendinta idėja: lietuvių "tautos namai" Vilniuje"//Dr. Jonas Basanavičius 1851-1927. Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2003;
-Vladas Sirutavičius (bendraautorius), "The European Union and Ukraine: Lithuania's viewpoint"//Lithuanian political science yearbook 2002;
-Vladas Sirutavičius (bendraautorius), "Rusijos Federacijos Kaliningrado srities strateginė reikšmė"//Lietuvos metinė strateginė apžvalga 2002;
-Vladas Sirutavičius (bendraautorius), "Strategic importance of Kaliningrad Oblast of the Russian Federation"//Lithuanian annual strategic review 2002;
-Vladas Sirutavičius (bendraautorius), "Rusijos Federacijos karinis tranzitas per Lietuvos Respublikos teritoriją"//Politologija. 2002, nr. 4 (28);
-Vladas Sirutavičius (bendraautorius), Military transit of the Russian Federation through the territory of the Republic of Lithuania. Vilnius: Eugrimas, 2002;
-Vladas Sirutavičius (bendraautorius), "Military transit of the Russian Federation through the territory of the Republic of Lithuania" //Lithuanian political science yearbook 2001:
-Vladas Sirutavičius, "Lithuanian-Polish strategic partnership: genesis and prospects" //Lithuanian foreign policy review. 2001, nr. 1 (7);
-Vladas Sirutavičius (sud.), Šventės nacionalizavimas. "Tautos šventės" atsiradimas Lietuvos Respublikoje in Lietuvių Atgimimo istorijos studijos, t. 17: Nacionalizmas ir emocijos (Lietuva ir Lenkija XIX - XX a., sudar. V. Sirutavičius ir D. Staliūnas). Vilnius, 2001;
-Vladas Sirutavičius, "Lithuanian-Polish strategic partnership: genesis and prospects"//Lithuanian political science yearbook 2000;
-Vladas Sirutavičius (bendraautorius), Impact Assessment of Lithuania's Integration into the EU on Relations Between Lithuania and Kaliningrad Oblast of Russian Federation (supplement of Lithuanian Foreign Policy Review), 2000/2 (6);
-Vladas Sirutavičius. "Vincas Kudirka's programme for modernizing society and problems of forming a national intelligentsia"//Lithuanian Historical Studies, 2000, vol.5;
-Vladas Sirutavičius (bendraautorius), "Lithuania and Kaliningrad Oblast: clearer frame for cooperation"//Lithuanian political science yearbook 1999;
-Vladas Sirutavičius (bendraautorius), "Lithuanian and the Kaliningrad Oblast: A clearer frame for cooperation"//Lithuanian foreign policy review. 1999.