Vytautas Kuokštis

Dr. Vytautas Kuokštis. Nuo 2016 metų – Instituto docentas. 2013 m. Vilniaus universitete apgynė daktaro disertaciją. 

2008 m. VU TSPMI įgijo lyginamosios politikos magistro laipsnį, 

2006 m. Stokholmo aukštojoje ekonomikos mokykloje Rygoje (SSE Riga) – ekonomikos ir verslo administravimo bakalauro laipsnį.

2016-17 metais buvo vizituojantis tyrėjas Harvardo universitete pagal Fulbright programą. Atliko mokslines stažuotes Ciuricho, Bristolio, Talino technikos universitetuose, taip pat Vidurio Europos Universitete, Europos universiteto institute, Universiteto koledže Londone.

Specializacijos:

Dėstomi kursai:

  • Politikos analizė
  • Tarptautinė ekonomika

Papildoma informacija:

El. p. kuokstis@gmail.com

 

Publikacijos

„Race to the Euro: Why Latvia Joined Earlier Than Lithuania“ (bendraautorė Anastazija Markevičiūtė), Baltic Journal of Political Science, 5(5), 2017, 5-20.

„Fiscal Policy Learning from Crisis: Comparative Analysis of the Baltic Countries“ (bendraautoriai Ringa Raudla, Rainer Kattel ir Aleksandrs Cepilovs), Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice (publikuotas internete), p. 1-19.

„Searching for Historical Analogies in Political Economy: The Baltic States and the Gold Standard Regime“, Journal of Baltic Studies, 47 (3), 2016, p. 287-299.

„Jingle bELLs and Struggling GIPS: Comparing Baltic and Southern Eurozone‘s Crisis Experience“, Acta Oeconomica, 65 (s1), 2015, p. 39-64.

„Fiscal consolidation and structural reforms in Lithuania in the period 2008-2012: from grand ambitions to hectic fire fighting“ (bendraautoriai Vitalis Nakrošis ir Ramūnas Vilpišauskas), International Review of Administrative Sciences, 81 (3), 2015, p. 522-540.

„Cooperating Estonians and ‘Exiting’ Lithuanians: Trust in Times of Crisis“, Post-Soviet Affairs, 31(6), 2015, p. 557-575.

„Lithuania’s Economic Diplomacy: Export Promotion and FDI Attraction“, (bendraautorė Ringailė Kuokštytė), kn. Andris Sprūds ir Karlis Bukovskis (sud.), Economic Diplomacy of the Baltic States. Latvian Institute of International Affairs/Friedrich Ebert Stiftung, Riga, 2014, p. 115-131.

„Baltic States in World Markets: Does Katzenstein‘s Framework Still Hold?“ Journal of Baltic Studies, 46 (2), 2015, p. 109-126.

„Estijos, Lietuvos ir Argentinos valiutų valdybos modelių institucinė analizė“ (bendraautoris Magnus Feldmann), Politologija, 79 (3), 2015, p. 55-89.

„Lietuvos dalyvavimo Europos Sąjungoje politinė ekonomija: dešimties metų patirtis“ (The Political Economy of Lithuania’s Participation in the European Union: Ten Years’ Experience”), kn. Klaudijus Maniokas (sud.), Pirmasis Lietuvos dešimtmetis Europos Sąjungoje: transformacija ar imitacija?, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2015, p. 70-102. Ankstesnė ir trumpesnė teksto versija publikuota straipsnio forma: „Lietuvos narystė Europos Sąjungoje: ekonominė raida“, Politologija 76 (4), 2014, p. 93-123.

„The Politics of Reacting to the Crisis in Lithuania from 2008-2013: Exiting the Crisis, Entering Politics as Usual?“ (bendraautoriai Ramūnas Vilpišauskas ir Vitalis Nakrošis), kn. Karlis Bukovskis (sud.), The Politics of Economic Sustainability: Baltic and Visegrad Responses to the European Economic Crisis. Latvian Institute of International Affairs, Riga, 2014, p. 30-50.

„Baltic Variety of Capitalism as an Explanation to the Success of Internal Devaluation“, kn. Leonid Kosals ir Heiko Pleines (sud.), Governance failure and reform attempts after the global economic crisis of 2008/2009. Case Studies from Central and Eastern Europe. Changing Europe book series no. 9. Ibidem Publishers, Stuttgart, 2012, p. 13-28.

„L’ajustement à la crise selon les pays baltes: une perspective comparatiste“ (bendraautoris Ramūnas Vilpišauskas), Outre Terre, 32 (2), 2012, p. 283-294.

„What Type of Capitalism Do the Baltic Countries Belong To?“, Emecon 1, 2011.

„Kodėl Baltijos šalys nedevalvavo valiutos: politinis požiūris“, Politologija 62 (2), 2011, p. 57-86.

„Politika ir investuotojų pasitikėjimas: Baltijos šalys per krizę“, Politologija 60 (4), 2010, p. 59-95.

 


Mokslinės recenzijos


Zenono Norkaus knygos „On Baltic Slovenia and Adriatic Lithuania: a  qualitative compara¬tive analysis of patterns in post-communist transformation“, Politologija 75 (3), 139-144.

 

Anderso Åslundo knygos „The Last Shall Be the First: The East European Financial Crisis“ recenzija, Europe-Asia Studies 63 (8), 2011.

 

Zenono Norkaus knygos „Kokia demokratija, koks kapitalizmas?“ recenzija „Permąstant kapitalizmo įvairovę“, Politologija 59 (3), 2010.


Pranešimai konferencijose ir kituose moksliniuose renginiuose

„Mokestinės moralės reikšmė, situacija Lietuvoje ir būdai ją pagerinti“ (bendraautoris Romualdas Bakutis), Lietuvos politologų asociacijos metinė konferencija, lapkričio 25 d., 2016.

„Trust and Taxation: Why Legitimacy Matters More During Crises“, IPSA pasaulio kongresas, Poznanė, Lenkija, liepos 23-28 d., 2016.

„Race to the Euro: Why Latvia Joined Earlier Than Lithuania“ (bendraautorė Anastazija Markevičiūtė), 8-oji paneuropinė konferencija, skirta Europos Sąjungai, Trentas, Italija, birželio 16-18 d. Also presented at the 22-oji Europos studijų konferencija Paryžius, liepos 8-10 d., 2015.

„The Conditional Effect of Political Trust on Tax Compliance“, EPSA metinė konferencija, Viena, briželio 25-27 d., 2015. Taip pat pristatytas ECPR jungtinėse sesijose, Varšuva, kovo 29-balandžio 2 d., 2015.

„The Political Economy of Currency Boards and the Crisis in Central and Eastern Europe“, (bendraautoris Magnus Feldmann), 22-oji Europos studijų konferencija Paryžius, liepos 8-10 d., 2015.

„Explaining National Preferences on the New European Banking Policy Framework: The Case of Lithuania“ (bendraautoris Marius Skuodis), 22-oji Europos studijų konferencija Paryžius, liepos 8-10 d., 2015.

„Adjustment to the Crisis in Lithuania: A Model Success Story or a Basket Case?“ Žurnalo „Debatte“ konferencija, lapkričio 22-24 d., 2015, Varšuva.

„The Political Economy of Currency Boards and Financial Crises in Comparative Perspective“ (bendraautoris Magnus Feldmann), Amerikos politologų asociacijos (APSA) metinė konferencija, 2014 m. rugpjūčio 28-31 d., Vašingtonas, JAV.

„Jingle bELLs and Struggling GIPS: Comparing Baltic and Southern Eurozone's Crisis Experience“, 7-oji paneuropinė konferencija, skirta Europos Sąjungai, 2014 m. birželio 5-7 d., Haga, Nyderlandai.

„Cooperating Estonians and 'Exiting' Lithuanians: Trust in Times of Crisis“, Europos politikos mokslų konsorciumo (ECPR) seminarai, Salamanka, Ispanija, 2014 m. balandžio 10-15 d.

„Politinio pasitikėjimo aiškinimas: santykinė hipotezė“ (bendraautoris Mažvydas Jastramskis), Lietuvos politologų metinė konferencija „Valstybė ir politikos mokslai: stebėti negalima kurti“, 2013 m. lapkričio 22 d.

„National responses to the financial and economic crisis: how relevant is the experience of the Baltic States to Southern EU members?” (bendraautoris Ramūnas Vilpišauskas), SPERI Annual Conference, University of Sheffield, 2013 m. liepos 1-2 d., Šefildas, Jungtinė Karalystė.

„Fiscal Consolidation in Lithuania in the Period of 2008-2012: From Grand Ambitions to Hectic Firefighting?“ (bendraautoriai Vitalis Nakrošis ir Ramūnas Vilpišauskas), Halduskultuur-Administrative Culture konferencija, skirta fiskalinei krizei ir viešajam administravimui, 2013 m. gegužės 3-4 d., Talinas, Estija.

„Trust and Taxes: Estonian and Lithuanian Fiscal Performance during the Crisis“, Amerikos politologų asociacijos (APSA) metinis susitikimas, 2012 m. rugpjūčio 30-rugsėjo 2 d., Naujasis Orleanas, JAV.

„Fiscal consolidation during the Great Recession: the case of Lithuania“ (bendraautoriai Vitalis Nakrošis ir Ramūnas Vilpišauskas), XVI IRSPM conference Contradictions in Public Management. Managing in volatile times, 2012 m. balandžio 11-13 d., Roma, Italija.

„Applying Katzenstein‘s Framework to the Baltic States“, Europos politikos mokslų konsorciumo (ECPR) konferencija, 2011 m. rugpjūčio 25-27 d., Reikjavikas, Islandija.

„Baltic Variety of Capitalism as an Explanation to the Success of Internal Devaluation“, 6-oji Changing Europe vasaros mokykla, 2011 m. rugpjūčio 1-7 d., Maskva, Rusija. Ankstesnės pranešimo versijos buvo pristatytos: EAEPE vasaros mokykla, 2011 m. liepos 4-8 d., Roma, Italija; vasaros mokykla „(What) Have We Learned? New Perspectives on the Political Economy of Finance and Regulation“, 2011 m. gegužės 9-11 d., Paryžius, Prancūzija.

„Trust and Taxes: Explaining Estonia‘s Fiscal Success“, 17-oji metinė Vengrijos politikos mokslų asociacijos konferencija, 2011 m. gegužės 20-21 d., Budapeštas, Vengrija.

„Economic Adjustment to the Crisis in the Baltic States in Comparative Perspective“ (bendraautoris Ramūnas Vilpišauskas), septintoji Europos tarptautinių santykių konferencija Stokholme, 2010 m. rugsėjo 11 d. Pranešimas taip pat pristatytas Vidurio Europos politikos mokslų asociacijos metinėje konferencijoje 2010 m. spalio 14-15 d., Bratislava, Slovakija.