Vytis Jurkonis

2003-2009 m. dirbo VU TSPMI Mokslo, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriuje (anksčiau - Projektų ir ryšių su visuomene skyrius). 2005 m. baigė Tarptautinių santykių ir diplomatijos magistro programą. 
Nuo 2007 m. dirbo Rytų Europos studijų centro (RESC) Pilietinės visuomenės vystymo ir bendradarbiavimo skyriaus vedėju, o 2010-2012 m. vadovavo Politikos analizės ir tyrimų skyriui. Keletą metų buvo European Foreign Policy Scorecard tyrimo, kurį vykdo European Council on Foreign Relations, tyrėjas Lietuvoje.
Komplutensijos universiteto (Madride) Teisės fakulteto Žmogaus teisių instituto eksperto diplomas “Tarptautinės misijos, konfliktų prevencija, krizių valdymas bei valstybės atstatymas konfliktų paveiktose šalyse” srityje.

Vienas iš Vilniaus licėjaus alumnų asociacijos bei VU TSPMI studentų korporacijos „RePublica“ steigėjų; Lietuvos politologų asociacijos narys.

Papildoma informacija:

El. paštas: Vytis.Jurkonis [eta] tspmi.vu.lt

Publikacijos:

-Jurkonis V., EU Foreign Policy towards Belarus – Mixing Chess with Checkers. Lithuanian Foreign Policy Review, 2013 (30), Vilnius, 2013.
-Ivanauskas V., Janeliūnas T., Jurkonis V., Kasčiūnas L., Lopata R., Pikčiūnas T., Sirutavičius V., Šukytė D. Bevizis režimas tarp Europos Sąjungos ir Rusijos: poveikis Lietuvai. Rytų Europos studijų centras, 2012.
-Ivanauskas V., Jurkonis V, Kasčiūnas L., Marcinkevičius T., Leonaitė E., Sinica V. Asmenų, priklausančių lietuvių tautinei mažumai užsienyje, teisių būklės apžvalga. Rytų Europos studijų centras, 2012.
-Janeliūnas T., Ž. Dambrauskaitė Ž, Jurkonis V., Sirijos Gira V. Lithuanian-Polish Relations Reconsidered: a Constrained Bilateral Agenda or an Empty Strategic Partnership? Lithuanian Foreign Policy Review, 2011 (26), Vilnius, 2011.
-Dambrauskaitė Ž., Jurkonis V., Kondratjeva O., Narkevičiūtė J., Pimpė J., Sirijos Gira V. Baltarusijos iššūkis naujajai ES politikai: ignoruoti reiškia legitimuoti. Rytų Europos studijų centras, 2010.

Recenzijos:
- Jurkonis V., Nesaties kodas: Baltarusijos tapatybės paieškos (rec. kn. Akudovič V., Nesaties kodas), Politologija (52) nr. 4, 2008, p. 104-110.