Kodėl Tu čia?

Kodėl Tu čia?

Akademinė laisvė ir idėjų raiška, kritinis mąstymas ir kūrybiškumas – studijų VU TSPMI vertė, kurianti kryptį Instituto studentams ir alumnams jų dabartinėse ir ateities veiklose. Tarpdisciplininės plataus profilio studijos atveria plačias perspektyvas išbandyti save įvairiose srityse, tapti jose geriausiais/-iomis ir sėkmingiausiais/-iomis bei rasti aiškų atsakymą į klausimus, kodėl aš čia, kur esu, kodėl darau tai, ką darau, kodėl esu ir kuriu Lietuvai ir pasauliui.

Institutas suteikia galimybę atsakymų ieškoti glaudžios bendruomenės rate, kurioje užsimezga prasmingi ryšiai, išliekantys ilgam. Bendruomenėje, kuri suburia veiklius ir atsakingus. Tuos, kurie kuria.

Jūsų pačių saviraiškos paieškos gali prasidėti čia!

„Nes noriu dirbti savo valstybės labui"

Energetikos ministras Rokas Masiulis:

Visada siekiau maksimumo, tad ir vadovaudamas Energetikos ministerijai stengiuosi, kad mano sprendimai duotų daugiausia naudos mūsų valstybei. Dirbu tam, kad kiekvienas Lietuvos gyventojas galėtų didžiuotis savo šalimi.  Atlikę sudėtingas užduotis galime įrodyti sau ir kitiems, kad Lietuvoje gyvena ypatingi žmonės, kurie nebijo iššūkių ir atsakomybės. Energetikos srityje jau įrodėme, kad gebame patys nuspręsti savo likimą. Už tai mus vertina pasaulyje – Lietuva rodoma kaip pavyzdys kitoms šalims.

Įsitikinau, kad sėkmingą karjerą lemia vertybės, išsilavinimas ir patirtis. Tačiau svarbiausia yra žmonės, kurie mus supa. Nes iš tiesų, karjerą už mus daro tie, kurie su mumis dirba ir padeda, o ne mes patys. Todėl reikia labai branginti ir gerbti turimus žmones, pačiam nesusireikšminti, nes jie yra resursai ir turtas, galintis padėti. Žmonių kompetencija, gebėjimas ją pritaikyti bei noras dirbti garantuoja sėkmę ne tik energetikos sektoriuje. Tai visos valstybės klestėjimo garantija.

Šiuolaikiniame pasaulyje už žinias svarbesnis tampa gebėjimas jas tinkamai pritaikyti. O priimant sprendimus reikia kritiškai įvertinti kalnus informacijos. Viso to moko mano Alma Mater VU TSPMI, kurį vertinu puikiai. 

Nuotrauka Augio Narmonto


„Nes čia įkvepia daryti kitaip“

Žurnalistės Indrės Makaraitytės mintys:

Institutas - tai vieta, kuri manyje užaugino didžiulį norą daryti kitaip nei yra įprasta, priprasta, kitaip, nei buvo ir yra. Suteikė pasitikėjimą savimi, pagrindą po kojom, tenkino mano smalsumą ir išmokė, kaip sužinoti. Tai vieta, kur žmonėms leidžia atsiskleisti, o visa kita atsiveria savaime. Visos galimybes užkariauti aukštumas tas, kurių pats sieki.

Nuotrauka TV3 nuosavybė.

„Todėl, kad noriu pasaulį padaryti geresniu“ 

Žygimantas Pavilionis, nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Jungtinėms Amerikos Valstijoms ir Meksikos Jungtinėms Valstijoms

Kai sausio 13-ąją prie bokšto susidūriau su sovietų tankais, nusprendžiau padaryti viską, kad tai daugiau niekada nepasikartotų. Pasirinkau diplomatiją kaip vieną iš profesijų, kuri gali pakeisti pasaulį bene labiausiai. Prieš dvidešimt metų buvau pirmas diplomatas paskirtas į pirmą Europos integracijos departamentą Užsienio reikalų ministerijoje, kurio schemą nubraižiau savo rankomis, ir vienas iš kelių, kuris nuosekliai nuėjo visą integracijos į Europos Sąjungą kelią iki pat Stojimo sutarties pasirašymo Kopenhagoje 2002 m. Po penkių metų darbo pagrindinėje demokratinių šalių sostinėje toliau grįšiu į Rytų frontą, kad panaudočiau Vašingtone ir Briuselyje įgytas žinias sustabdyti Rusijos agresiją bei padėti Ukrainai ir kitoms panašioms šalims nueiti mūsų pačių kelią. Kovoti už bendrą gėrį bei stabdyti blogį išmokau VU TSPMI. Šį gebėjimą neseniai ir konsolidavau minėta tema TSPMI apsigindamas disertaciją. 

Nuotrauka Ludo Sergers

„Nors skirtingai atsakome į klausimą „kodėl aš čia?“, tačiau visus atsakymus jungia vienas bendras bruožas"

VU TSPMI direktoriaus prof. dr. Ramūno Vilpišausko sveikinimo kalba 2015 m diplomų įteikimo ceremonijoje


Mieli absolventai,

pirmiausia sveikinu mūsų instituto absolventus, sėkmingai baigusius bakalauro ir magistro studijas VU TSPMI. Tokios gražios šventės kaip ši suteikia progą pagalvoti apie tai, ką mes veikiame universitete, kokia čia praleisto laiko prasmė, kodėl mes čia. Neabejotinai ir dėl žinių, dėl analitinių įgūdžių ugdymo, dėl to, kas vadinama universitetiniu išsilavinimu. Neišvengiamai galvojame apie ateitį, apie tai, kas vadinama karjera gerąja prasme, apie tai, ką norime pasiekti gyvenime ir studijos šiuo atvilgiu neabejotinai svarbios. Tačiau tai yra tik tas minimumas, ta „higiena“, kuri yra būtina, bet nepakankama. Šalia žinių ir įgudžių ugdymo universitetas yra ir terpė, kurioje galime geriau suprasti savo pomėgius, vertybes, savo santykį su artimaisiais, draugais ir – kas ypač svarbu mūsų instituto veiklos požiūriu – savo politine bendruomene. Galime geriau suvokti ir prisiimti įsipareigojimus prieš save ir savo bendruomenę, pavyzdžiui, įsipareigojimą žaisti sąžiningai. Tad nors kiekvienas iš mūsų skirtingai atsakome į klausimą „kodėl aš čia“, tačiau visus atsakymus jungia vienas bendras bruožas – tai noras padaryti kažką daugiau nei baigti studijas ir paimti į rankas TSPMI diplomą. O kalbant apie saviraiškos instrumentus, noriu priminti, kad šie metai yra išskirtiniai institutui ne tik tuo, jog jūs sėkmingai užbaigiate šį gyvenimą etapą, bet ir tuo, jog pavasarį įkūrėme TSPMI alumnių draugiją, kurioje kviečiu jus aktyviai dalyvauti. Tiesa, baigusiems bakalauro studijas siūlau neskubėti įsitvirtinti alumnių vaidmenyje, nes kaip jums gali paliudyti vyresni kolegos, magistro studijos institute gali dar geriau padėti jums realizuoti savo ateities tikslus. Taigi, dar kartą nuoširdžiai sveikinu jus!

Ramūnas Vilpišauskas

„Todėl, kad noriu suprasti“

Dr. Ievos Jusionytės - TSPMI absolventės, Floridos universiteto kultūros antropologijos ir Lotynų Amerikos studijų dėstytojos - mintys:

Pradėjusi studijuoti TSPMI, atsidūriau bendraminčių būryje ir įsitraukiau į aktyvią visuomeninę veiklą: tiek dėstytojų, tiek studentų idėjos ir užsispyrimas jas įgyvendinti mane skatino veikti Lietuvos ir jos jaunimo labui. Dalyvavimas įvairiuose vietiniuose ir tarptautiniuose projektuose ir iniciatyvose netikėtai padėjo suprasti, kad mano pažiūros priklauso nuo istorinio, politinio ir kultūrinio konteksto, kuriame užaugau, kad mano pasaulėžiūra nėra visiems savaime suprantama, ir kad konfliktai dažnai kyla dėl to, kad nesugebame pažvelgti į esamą padėtį iš kitų perspektyvų: socialinių, ekonominių, politinių ar kultūrinių pozicijų. Pradėjau gilintis į antropologiją, nes būtent šis mokslas teikia pirmenybę tiesioginiam pasaulio supratimui, kuris vyksta iš apačios į viršų (kyla iš bendruomenių), ir kritikuoja teorijas, kurios pritaikomos iš viršaus į apačią (kaip modeliai). Pabaigusi bakalauro studijas TSPMI, gavau Fulbright stipendiją ir išvykau į JAV studijuoti antropologijos magistratūros programoje. Vėliau baigiau ir doktorantūrą. Dabar dėstau antropologiją ir Lotynų Amerikos studijas Floridos universitete. Pirmą ilgalaikį lauko tyrimą atlikau Argentinos, Brazilijos ir Paragvajaus paribiuose, o šiuo metu vykdau naują mokslinį projektą JAV-Meksikos pasienyje. Esu čia, nes noriu suprasti sudėtingą teisinę, etinę ir politinę situaciją, kurioje susipainioję sienų saugumo, migracijos ir žmogaus teisių klausimai. Esu čia ir dėl to, kad mokyčiau studentus kaip jie, naudodamiesi antropologijos metodais, gali išspręsti aktualias visuomenės problemas. 

Nuotrauka R. Freeman.

„Nes nenoriu būti niekur kitur"

Doc. dr. Margarita Šešelgytė VU TSPMI Direktoriaus pavaduotoja studijoms.

Kodėl aš čia? Todėl, kad nenoriu būti niekur kitur, nes matau, jog čia galima daryti prasmingus darbus. TSPMI studentai - būsimas Lietuvos ar, net galima sakyti, plačiau, kasdien globalėjančio pasaulio, elitas. Žinios, kompetencijos, vertybės, kurias jie įgyja institute, formuos ateities pasaulio veidą. Mums, instituto bendruomenei, tenka didelė atsakomybė – kartu su mūsų jaunaisiais kolegomis dalyvauti šio ateities pasaulio veido kūrime. O žvelgiant į ambicingus, nuolat besimokančius, nebijančius ir gebančius kurti TSPMI studentus – manau, kad ateitis bus veržli, progresyvi ir užtikrinta.

Nuotrauka Tomo Kaunecko.

„Aš čia, nes noriu pokyčio”

„Investuok Lietuvoje“ investicijų plėtros departamento direktoriaus Justino Pagirio mintys:

VU TSPMI išsiskiria demokratine dvasia ir studentų "politiškumu" - todėl ten nuolatos nagrinėjami (koridoriuose, ne tik teorijose) teisingumo, laisvės, gerovės ir kiti klausimai.
Mane sužavėjo platus disciplinų spektras (ne tik politikos mokslai, bet ir filosofija, ekonomika, teisė...). Smagu ir tai, kad tai nėra tiesiog prilipdyta mechaniškai - instituto profesūrai būdingas akademiškumas, metodologinis tikslumas, nuoseklumas.
Kadangi Institutas pritraukia daug praktikų - talentų, kurie ketina aktyviai dalyvauti pilietinėje ar politinėje erdvėje, manau jiems labai vertinga įsilieti į VU TSPMI bendruomenę: čia daugybė galimybių įgyti praktinės patirties ir susikurti bendraminčių tinklą.
Bet svarbiausia yra tai, kad VU TSPMI išmoko... mokytis. Išugdo sugebėjimą greitai perprasti naujas sritis, suvokti esminius principus ir veiksmų logiką. Tai pritaikoma absoliučiai visur ir tampa svarbiausia dvidešimt pirmojo amžiaus kompetencija.

„Nes noriu veikti!“

Jaunųjų profesionalų programos (JPP) „Kurk Lietuvai“ dalyvės ir projektų vadovės Mantės Makauskaitės veiklumo receptas:

Šiandien esu viena iš programos „Kurk Lietuvai“ dalyvių, bandančių užkariauti ministerijas geromis idėjomis. Kas būsiu rytoj, dar nežinau, bet laisvalaikiu ir miegalaikiu žaidžiu tyrėją – nepaleidžiu savo aistros Afrikos studijoms ir gyvenu knygose. Tikiuosi, kad šis užsiėmimas išaugs iš žaidimų stadijos.
Tiek prie vienos, tiek prie kitos veiklos iš dalies mane atvedė TSPMI. Politikos mokslų krimsti su nepasvertai idealistiškomis mintimis, kaip kursiu Lietuvai, atvažiavau iš Plungės. Institutas tą naivumą (laimei) atėmė, bet davė daug kitų puikių dalykų – įdomių, kūrybiškų, politiškai angažuotų ir šiaip spalvingų žmonių būrį, gebėjimą ir norą kelti didelius klausimus.
Ir dar, institutas labai praplėtė horizontus. Taip stipriai, kad pasukau link Afrikos studijų Kopenhagos universitete. Čia išmokau politikos mokslų žvilgsnį derintu su antropologiniu. Kad ir kaip keistai tai skambėtų, į Afriką man buvo įdomu žvelgti būtent lietuviškomis akimis –
mąstyti, kaip pasikeitusi santvarka keičia visuomenę, kaip naujos sistemos laimėtojai ir pralaimėtojai (ne)sugyvena kartu. Kaip dideli istoriniai, politiniai procesai veikia „mažų“ žmonių gyvenimus.
Visgi, baigusi studijas, padirbėjusi ir pakeliavusi, grįžau... kurti Lietuvai ir sau. Su tuo, ko išmokau TSPMI ir visur kitur, ir vis dar stipriai mokausi.

Nuotrauka Giedrės Matačiūnaitės Madsen.

„Nes čia kuriama ateitis“

Vyčio Jurkonio, VU TSPMI dėstytojo įžvalgos:

Tiek studijų, tiek ir dėstymo metais VU TSPMI sutikau daug neįtikėtinai įvairių ir gabių žmonių. Dažnai manoma, jog Institutas yra diplomatų ir politikų kalvė, bet VU TSPMI alumnų gretose rasite viešųjų ryšių specialistų, lobistų, žurnalistų, verslininkų, o taip pat ir fotografų, muzikantų, kino kritikų ar režisierių.
Aš esu čia, nes institute kuriama ateitis. Esu čia, nes smagu matyti motyvuotus studentus, o vėliau matyti jų pastangas įgyvendinant savo idėjas, o bendrai kalbant kuriant Lietuvą. Lietuvą, kuri gali būti vienu metu ir globali, ir patriotiška, ir veržli, ir gerbianti tradicijas.

Nuotrauka iš „Lietuvos žinių“ archyvo.

„Nes politikos mokslas yra įdomiausias dalykas pasaulyje!"

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narė Aušrinė Armonaitė dalinasi savo mintinis apie VU TSPMI:

Politika yra marga ir daugialypė, ją nelengva paaiškinti ir sudėtinga prognozuoti. VU TSPMI suteikia galimybę būti šių nepaprastai įdomių procesų dalimi. Institutas vienija skirtingas idėjas, kartas ir žmones, jis traukia savo atvirumu ir akademiškumu. Profesionalioje politikoje trūksta TSPMI būdingos dvasios, todėl Institutas yra įkvėpimas eiti į priekį ir skleisti tai, ko čia išmokai. Nuo pirmų seminarų ir paskaitų VU TSPMI supratau, kad tai yra vieta, kurioje man gera ir skirta būti, o čia sutikti draugai ir bendražygiai yra didžiausias laimėjimas.

„Nes čia - idėjų kalvė“

VU TSPMI dėstytojo, karybos eksperto dr. Deivido Šlekio mintys:

TSPMI yra vieta, kur nebijoma diskutuoti drąsiomis temomis, kur skatinama ir provokuojama keistis įvairiausomis idėjomis. Tai vieta, kur vienu metu galima diskutuoti apie euro įvedimą, karus, Antikos filosfiją, meno ir politikos santykį. Čia save atranda ir realizuoja patys įvairiausi žmonės, nes čia rūpi ne tai, kaip žmogus atrodo, o tai, ką jis nori pasakyti.

Nuotrauka iš VU TSPMI archyvo

„Nes čia jaučiuosi reikalinga ir naudinga“  

Profesionalios fotografės Neringos Rekašiūtės istorija:

Kaip suderinama fotografės karjera ir politikos mokslai?

Mokyklą baigiau labai gerai, todėl pati neturėdama savo aiškių tikslų ir vizijos, bei pastūmėta tėvų, pasirinkau politikos mokslus. Taip praleidau VU TSPMI tris metus, ir, nors man daugelis dėstomų dalykų labai patiko, tačiau mane graužė tai, kad aš nežinau savo gyvenimo misijos. Ir kam man tas diplomas, jei aš nė neįsivaizduoju, ką su juo daryti? Visada svajojau daryti dalykus, kurie pakeistų pasaulį - šia prasme esu idealistė, ir nors sako, kad iš to išaugama, aš taip ir neišaugau. Ir kai ėmiau prarasti viltį, mano gyvenime atsirado fotografija. Į ja nėriau stačia galva ir po trijų metų mečiau mokslus.

Išvažiavau mokytis fotografijos į Londoną, baigiau meno bakalaurą. Būdama Londone aš pažinau save, pažinau pasaulį, suvokiau, kas man svarbu. Ir štai, po trijų metų pertraukos grįžau į Lietuvą baigti politikos mokslų. Aš dabar visiškai kitokia, esu motyvuota, turiu savo interesų lauką, rašau bakalaurinį apie Irano moterų fotogfrafijų politiškumą. Taip pat atlikdama privalomąją praktiką, inicijavau fotografinį projektą „Islamas Lietuvoje”, ir laimėjau UNESCO konkursą. Paroda numatyta lapkritį, taip pat su praktikos vadovu prof. Egdūnu Račiumi rengdami parodą sugalvojome padaryti ir įvairių diskusijų. Taip pat per šiuos metus drauge su mano nuostabiąja kompanione Beata Tiškevič-Hasanova padarėme du didelius projektus - Mes.Moterys ir Moterys Kalba. Pirmasis projektas, skirtas švęsti sveiką savo kūno suvokimą, apskriejo visą pasaulį, buvome išspausdintos Danijoje, Vokietijoje, Austrijoje, o internetiniai paminėjimai atsirado Huffington Post’e, Cosmopolitan, Dailymail ir Elite Daily. Moterys Kalba - tai moterų komedijos ir pokalbių renginys, vieną itin sėkmingą renginį surengėme Vilniuje, o balandžio pabaigoje važiuosime pasirodyti į Kauną. Taigi, mano gyvenimas yra pilnas veiklos.

Aš esu be galo žingeidus žmogus, siekiantis suderinti tarpusavyje nesuderinamus dalykus. Niekada nenorėjau būti tiesiog profesionali fotografė - man tai atrodo labai ribojantis savęs suvokimas. Aš norėjau ir vis dar noriu būti daug daugiau, sugebėti nuolat atsinaujinti ir išrasti save iš naujo - plėsti savo pačios ribas. Fotografuoti aš jau moku, bet politikos mokslai man kelia iššūkius - suvokti kontekstus, pamatyti pamatinius ryšius, žodžiu - net ir mano fotografiją mokslai čia brandina ir keičia.

„Nes čia yra gerai"

Dominykas Kaminskas, VU TSPMI Studentų atstovybės pirmininkas

Kai baigiau mokyklą, net nesvarsčiau galimybės studijuoti Lietuvoje, išvykau į Olandiją, tačiau po metų nusprendžiau mesti ekonomikos studijas ir rinktis kitą variantą - politikos mokslus. Galbūt tų metų prireikė tam, kad suprasčiau, jog studijos Lietuvoje visgi turėtų būti bent jau tarp opcijų, todėl, pasikonsultavęs su keletu žmonių nusprendžiau stoti į TSPMI. Nors tuo metu vis dar abejojau, dabar galiu ramiai pasakyti, kad nesuklydau.

Didžiuojuosi tuo, kad studijuoju TSPMI, džiaugiuosi, kad man suteikiamos galimybės tobulėti tiek akademinėje srityje, tiek kaip asmenybei. Man čia gerai  - po šiuo paprastu žodžiu išties telpa labai daug. Gerai, nes čia mane supa kritiškai mąstantys draugai, nes čia yra jauna, bet puikias tradicijas turinti bendruomenė, nes čia yra dėstytojai, kuriems rūpi studentų gerovė.

Iš tiesų, nors Institute jau baigiu antrus metus, vis dar jaučiuosi medaus mėnesio fazėje. Esu žingeidus, aktyvus žmogus, man rūpi tai, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje, todėl manau, kad aš ir TSPMI esame sutverti vienas kitam.

Nuotrauka iš VU SA TSPMI  archyvo