Eglė Čeponytė

TSPMI

Pirmą kartą apie Viešosios politikos analizės (VPA) magistro programą išgirdau bakalauro darbų gynimų metu. Iki tos dienos dar nebuvau apsisprendusi, ką veiksiu baigusi studijas. Iš tolimesnių studijų norėjosi daugiau konkretumo ir pritaikomumo, svarsčiau apie ekonomikos magistrą užsienyje. Tačiau gynimų dieną galutinai apsispręsti dėl savo ateities planų man padėjo Viešojo administravimo komisijos pirmininkas ir VPA programos vadovas V. Nakrošis, pakvietęs stoti į šią magistro programą ir supažindinęs su galimybe studijų metu dalyvauti mokslinėje tiriamojoje veikloje.

VPA studijos viršijo mano lūkesčius. Jų metu įgijau stiprų metodologinį ir teorinį pagrindą, kurį vėliau gilinau taikydama VPA dėstytojų vadovaujamuose tyrimuose. Magistro studijų metu parengiau dvi mokslines publikacijas „Politologijos“ žurnalui, buvau pakviesta vieną iš savo tyrimų pristatyti metinėje VU TSPMI ir LPA konferencijoje bei prisidėjau prie Lietuvos mokslo tarybos finansuojamo mokslinio tyrimo įgyvendinimo.

Savo sprendimo pasilikti Lietuvoje ir studijuoti VPA niekada nesigailėjau. Esu dėkinga šioms studijoms už suteiktas progas atskleisti savo mokslinį potencialą: už dalyvavimą dėstytojų organizuojamose moksliniuose projektuose buvau apdovanota A. Brazausko stipendija bei nominuota Magna Cum Laude diplomui.