Ieva Dainoraitė

TSPMI

Pabaigusi bakalauro studijas kitame Lietuvos universitete stojau į TSPMI, nes norėjau pakeisti aplinką, pažinti kitokią mokymo(si) kultūrą ir požiūrį į mokslą. Stojau būtent į viešosios politikos analizės programą, nes bakalauro studijose buvau pasigedusi konkretumo: mokslas buvo apie viską, bet sykiu ir apie nieką. Tad mano lūkesčius ši magistro programa tikrai išpildė.

Viešosios politikos analizės programa išsiskiria tuo, kad svarbiausia ašis, kuri yra analizuojama, – tai būtent Lietuvos vidaus viešosios politikos sistema, kuri taip pat lyginama su kitomis Europos valstybėmis. Tyrimams naudojami naujausi teoriniai modeliai, kiekybiniai ir kokybiniai metodai ir įrankiai, kurie leidžia paaiškinti ir vertinti vykstančius procesus. Įdomu tai, kad studentai patys gali tirti tikrus reiškinius bei problemas, pristatyti savo nuomonę, ir netgi siūlyti problemų sprendimus. Tokiu būdu skatinami analitiniai, vertinimo ir kritikos įgūdžiai.

Tai tiriamoji programa, kuri priverčia tobulėti. Išskirtinė dėstytojų kompetencija, atsidavimas, verdančios įdomios diskusijos, darbas grupėmis leidžia pažvelgti į viešąją politiką iš vidaus, o įgytos žinios – ją tobulinti.