Jūratė Ablačinskaitė

TSPMI

Objektyviai kalbėti apie programos išskirtinumą yra sudėtinga. Kita vertus, faktas, kad studijų programa Politika ir medijos dar tik pradėta vykdyti, o jos disciplinos orientuotos į šios dienos ir rytojaus suvokimą, analizę bei veikimą atitinkamu laiku, natūralu, jog studentas tampa ne tik vienu iš programos tobulintojų, bet ir operatyviai gauna tobulinimo rezultatus – ši tarpdisciplininė studijų programa pakankamai lanksti į pokyčius reaguoti čia ir dabar.

Bendrąja prasme studijos VU TSPMI ne tik daug lūkesčių pateisino, tačiau ir daug naujų leido išsikelti – kaip gautos žinios leis operuoti jomis.

Kadangi magistrantūros studijos sunkiai gali būti vertinamos pagal smagumo kriterijų, jo ir šioje studijų programoje ieškoti neverta. Tačiau dėstytojų komanda, sudaromos prieigos prie vertingiausios informacijos, racionalaus kritiškumo ir argumentacijos kalba – ranka pasiekiami VU TSPMI Politikos ir medijų programos studentams ir studentėms. 

Šią studijų programą besirenkantiems ir besirenkančioms linkėčiau žinoti, kokių žinių siekia gauti – ne laukti, kas bus pasiūlyta, bet žinoti, ką nori iš viso to gauti. Studento tikslingo žinojimo ir studijų programos kuratorių komandos sinergija Politikos ir medijų programos kontekste neabejotinai pasiteisins.