Lina Kuzminskaitė

TSPMI

Politikos ir medijų magistro programa išskirtinė tuo, kad kiekvienam studentui ir studentei suteikia galimybę pritaikyti savo anksčiau įgytas žinias, pasidalyti savo požiūriu ir įžvalgomis, skatina diskusijas iš įvairiausių „kampų“ su įvairiausiais studentais ir dėstytojais. Atėjus į šią programą, vienas iš mano lūkesčių ir buvo įvairovė bei naujumas – t. y. pažvelgti į politinius, socialinius, kultūrinius ir kt. procesus bei reiškinius naujai, todėl šia prasme lūkesčiai iš tiesų pasiteisino. Studijų atmosfera taip pat labai teigiama: tiek studentai, tiek dėstytojai :ir administracija pasižymi draugišku akademiškumu ir akademišku draugiškumu, todėl baimės ir nejaukumo studijuojant tikrai nėra. O tai svarbiausia.

Linkiu šioje (ar kitose) programoje studijuosiantiems ir studijuosiančioms nepamesti tikrojo savęs – o papildyti ar net naujai atrasti.