Paulius Skirkevičius

TSPMI

Forestas Gampas lygino gyvenimą su šokoladinių saldainių dėžute. Dėl vidinės įvairovės tokį pat palyginimą galėčiau pritaikyti ir lyginamosios politikos programai. Čia tikslesnes politikos tyrimų metodologijos, rinkiminio elgesio ar žaidimų teorijų studijas keičia filosofinės diskusijos apie politikos prigimtį ir šiandienines jos išraiškas, sąvokų istorijos ar subpolitikos studijos. Taigi savo mėgstamą „saldainį“ atranda įvairių polinkių studentai. Tuo pačiu praplečiamas akiratis, peržengiant kiekvieno intelektinės komforto zonos ribas.

O „smaližiauti“ tenka su puikiais dėstytojais, dėl kurių profesionalumo nekyla jokių abejonių. Universiteto auditorijose dažnai skambantis kreipinys „kolegos“ čia nėra vien tik mandagus formalumas –  santykiai tarp studentų ir dėstytojų išties atviri ir lygiaverčiai. Studentų idėjos ir pastabos priimamos labai geranoriškai, netgi skatinamos. Studijuojama nedidėlėje grupėje, o tai užtikrina darbingą atmosferą seminarų metu, tuo pačiu disciplinuoja. Pastangų ir nuoseklaus darbo studijuojant tikrai prireiks – kiekvienas gali būti tikras, kad turės progos išsakyti savo mintis, padiskutuoti su kolegomis ir neliks tik pasyviu klausytoju.

Atsigręžęs atgal, galiu tik nusistebėti, kiek daug naujo išmokau ir sužinojau per šiuos trumpus 1,5 metų praleistų TSPMI. Manau, kad lyginamoji politika puikus pasirinkimas plačių interesų žmonėms, ieškantiems tikrai kokybiškų studijų bei pasiruošusiems į tą kokybę įdėti ir savo indėlį. Galiu padrąsinti ir tuos, kurie bakalauro studijas baigė ne TSPMI. Gal ir prireiks šiokio tokio adaptacinio laikotarpio, pats patyriau tai savo kailiu, bet būsite priimti svetingai ir jis netruks ilgai. Tikiu, kad galiausiai džiaugsitės savo puikiu pasirinkimu.