CEPSA conference discussion "Development of political science in CEE over the last two decades"

TSPMI

CEPSA conference plenary discussion II „Development of political science in CEE over the last two decades“ 2015 09 26 ”Politikos mokslų raida Vidurio - Rytų Europoje: pastarieji du dešimtmečiai“. CEPSA konferencijos diskusija.