Taisija Laukkonėn: „Tryntravizmas" ir neoficialioji vėlyvojo sovietmečio kultūra Lietuvoje

TSPMI

Paskaitoje kalbama apie neoficialiosios rusų literatūros ir kultūros geografiją bei Lietuvos vietą įsivaizduojamame šios erdvės žemėlapyje, kuriame vienos zonos yra nuodugniai tyrinėjamos, o apie kitas težinoma, kad „hic sunt dracones".

Vienas iš tokių drakonų yra „tryntravistų" grupė, užfiksuota 1964 metų KGB dokumente: „Susirinkę privačiuose butuose ir kavinėse Vilniaus mieste, jie aptarinėjo jų pačių parašytus abstrakčiai-siurealistinius prozinius ir poetinius kūrinius, kurie savo turiniu buvo akivaizdžiai ideologiškai ydingi".

Dėmesio centre šios grupės „literatūrinė buitis", apie kurią žinoma iš alternatyvių šaltinių - savilaidos almanacho „Saviems" ir asmeninių pokalbių su almanacho sudarytoju, pagrindiniu „tryntravizmo" ideologu Sergejumi Rapoportu.