Turinys

Changing interdependencies and evolving policies in the Baltic Sea region

TSPMI

Vykdydami projektą „Energetinis saugumas Baltijos jūros regione: regioninė koordinacija ir tarpusavio priklausomybės valdymas“  VU TSPMI bendradarbiaudami su Norvegijos Tarptautinių santykių institutu (NUPI) parengė pranešimus tema „Changing interdependencies and evolving policies in the Baltic Sea region“.

Pranešimai:

What's happening with the energy security in the Baltic Sea region? (prof. Jakub M. Godzimirski)

How energy security issues in the Baltic Sea Region have been addressed? ( prof. Ramūnas Vilpišauskas)

 

Projektą finansuoja Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų nacionalinio dvišalio bendradarbiavimo fondas