Turinys

David Satter paskaita "Russia's Deepening Crisis"

TSPMI

Lapkričio 13 d. Institutas kvietė į pripažinto ilgamečio Rusijos ir Sovietų Sąjungos apžvalgininko, rašiusio Financial Times ir Wall Street, o šiuo metu dirbančio Hudsono institute Davido Satteriopaskaitą  "Russia's Deepening Crisis". Renginys vyks 302 auditorijoje.

David Satter yra ilgametis Rusijos ir Sovietų Sąjungos apžvalgininkas. Šiuo metu - Hudson Instituto ir Johns Hopkins universiteto užsienio politikos instituto (JAV) vyresnysis mokslinės draugijos narys.

Nuo 1976 metų paskirtas Londono Financial Times korespondentu Maskvoje. Čia  dirbo iki 1982 metų, kai tapo specialiuoju Sovietų Sąjungos reikalų korespondentu Wall Street Journal. 1990 m. paskirtas Thornton Hooper vyresniuoju mokslinės draugijos nariu. Dėsto šiuolaikinės Rusijos istorijos kursą J. Hopkins universitete.

Davidas Satteris išleido tris knygas apie Rusiją:  Age of Delirium: The Decline and Fall of the Soviet Union (1996), Darkness at Dawn: The Rise of the Russian Criminal State (2003),  It Was a Long Time Ago and It Never Happened Anyway: Russia and the Communist Past (2011)

Pagal jo pirmąją knygą yra pastatytas pastatytas dokumentinis kino filmas.

Daugiau apie Davidą Satterį