Turinys

Pasaulio banko viceprezidento Kaushik Basu paskaita „Žmogaus elgsena ir ekonomikos plėtra“

TSPMI

2014 m. VU TSPMI Pasaulio banko viceprezidentas p. Kaushik Basu skaitė viešą paskaitą anglų kalba   „Žmogaus elgsena ir ekonomikos plėtra“.

Posakis „ekonominė plėtra priklauso nuo ekonominės politikos" skamba kaip akivaizdi tiesa, o kartu įvardina kertinį, ilgalaikį vystymosi politikos teorinį ramstį. Tačiau pastarųjų dviejų dešimtmečių atlikti tyrimai rodo, jog ekonominė plėtra taip pat priklauso nuo tokių veiksnių kaip žmogaus psichologija, kultūrinės bei socialinės normos. Šios naujos aplinkybės  nepaneigia ekonominės politikos svarbos, o tik praturtina ekonominio augimo ir vystymosį teoriją veiksniais, kurie turi didelę reikšmę, tačiau iki šiol sulaukdavo nedaug akademikų dėmesio. Tad šiems veiksniams ir jų įtakai ekonomikos plėtrai bei valstybių vystymuisi skiriama itin daug dėmesio Pasaulio Banko rengiamame 2015 m. Pasaulio raidos raporte (World Development Report 2015).