Turinys

Prof. Vytauto Landsbergio paskaitos TSPMI

TSPMI

VU TSPMI pristato Kovo 11-osios akto signataro, pirmojo Atkurtos Lietuvos Respublikos vadovo, Europos parlamento nario Profesoriaus Vytauto Landsbergio paskaitų ciklą.

 

Pirmoji ciklo paskaita „Lietuvos "Vasario 16-osios ypatingumas - teisė būti kuo?"

 

 

Antroji ciklo paskaita „Lietuvos "Kelias į Kovo 11-ąją, Antrąją Respubliką".

 

Trečioji ciklo paskaita „Lietuvos Kelias į Kovo 11-ąją, Antrąją Respubliką"