Turinys

J.E. Prezidento Valdo Adamkaus kalba VU TSPMI mokslo metų pradžios šventėje

TSPMI