Turinys

Prezidento Valdo Adamkaus ir prof. Ramūno Vilpišausko pokalbis apie VU TSPMI

TSPMI

Prezidentas Valdas Adamkus kalbasi su Instituto direktoriumi prof. R. Vilpišausku apie VU TSPMI 25-metį, per tuos metus nuveiktus darbus, Instituto vardą ir garsą, taip pat sveikina 25-ojo gimtadienio proga ir linki Instutui tęsti pradėtus darbus.