Turinys

Svečių paskaitos

TSPMI

Prof. Gabor Toka paskaita "How Balanced or Politically Biased Massmedia Outlets are Across Europe and How this Influences Citizens' Engagement with Politics"

TSPMI

D.J.Kramer "Putin's Russia: A Challenge to Regional Security"

TSPMI

Dr. Tim Haughton paskaita apie Didžiosios Britanijos pasitraukimą iš ES

TSPMI

Changing interdependencies and evolving policies in the Baltic Sea region

TSPMI

Prof. Marty A. Linsky paskaita „Lyderystė viešajame sektoriuje – geroji praktika ir kodėl ji svarbi?“

TSPMI

Lietuvos politinės minties paveldas: diskusija „Laisvės priešaušryje"

TSPMI

Prof. Iver B. Neumann TSPMI

TSPMI

TSPMI`20: J. Majauskaitė. UNICEF misija: kaip kurti geresnį pasaulį?

TSPMI

VU TSPMI`20: Mykolas Katkus: Kaip numatyti rinkimų rezultatus?

TSPMI

EBPO paramos vystymuisi komiteto vadovo Erik Solheim paskaita „Parama vystymuisi Naujajame pasaulyje“

TSPMI

Prof. Deirdre McCloskey paskaita "Why economics and institutionalism can't explain the modern world. The moral foundations of the Western social order"

TSPMI

Prof. V. Landsbergis - Kelias į laisvę ir nepriklausomos valstybės kūrimas

TSPMI

David Satter paskaita "Russia's Deepening Crisis"

TSPMI

Daniel Vaarik - I protest. The Rise and Fall of United Estonia

TSPMI

Karen Dawisha paskaita "Putin's Kleptocracy: Who Owns Russia?"

TSPMI

TSPMI`20: J. Survila: Jaunimo vaidmuo Lietuvos politikoje

TSPMI

TSPMI`20: R. Švedas: Lietuvos energetikos politika: ar jau pasiekėme proveržį?

TSPMI

Prof. Leszek Balcerowicz "Euro zonos krizės sprendimo būdai ir euro zonai nepriklausančių ES šalių interesai"

TSPMI

David Mark paskaita „US Elections: Any News For Europe?“

TSPMI

TSPMI`20: Doc. Č.Laurinavičius: Kodėl reiktų gerai sugyventi su kaimynais

TSPMI

Dr. Eglė Rindzevičiūtė - Ateities valdymas ir viešoji politika: racionalumo ir kontrolės beieškant

TSPMI

Pasaulio banko viceprezidento Kaushik Basu paskaita „Žmogaus elgsena ir ekonomikos plėtra“

TSPMI

Mykolas Kleck - Politiniai memai - kolektyvinis humoras ar įrankis keisti pasaulį?

TSPMI

VU TSPMI`20: J. Pagirys: Kapitalizmo krizės ir socialinės inovacijos

TSPMI

James A. Thurber. Road to the White House: Candidates, Issues, Strategies, Tactics and Money in the 2012 Presidential Campaign

TSPMI

Samuel Gregg - Market and Morality

TSPMI

Barbara Czarniawska, "Operational Risk, Translation and Globalization"

TSPMI

Prof. T. H. Eriksen paskaita „Ar globalizacija silpnina, ar stiprina tautinę valstybę?“

TSPMI

TEPSA pristato: Prof. Adriaan Schout

TSPMI

Sir Howard Davies: Aftermath of the financial crisis: what have we learned?

TSPMI

Georg Sørensen paskaitos TSPMI

TSPMI

Prof. Vytauto Landsbergio paskaitos TSPMI

TSPMI

Prof. Armando M. Guedes paskaita apie saugumo situaciją Pietų Atlante

TSPMI

Andres Kasekamp. The Baltic States: Moving Together or Apart?

TSPMI

Zygmunt Bauman: Selves as Objects of Consumption