Apgintos disertacijos

Filtrai

Ieva Koreivaitė. Irano užsienio politikos vertinimas Khumayni teisingumo sampratos perspektyvoje

2016 11 07
Kategorijos: Disertacija
Dėstytojai: Ieva Koreivaitė

Moksliniai vadovai:

  • prof. dr. Evalas Nekrašas (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, politikos mokslai – 02S). Nuo 2008-10-01 iki 2013-04-29.
  • doc. dr. Dovilė Jakniūnaitė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, politikos mokslai – 02S). Nuo 2013-04-30 iki 2015-02-02

Mokslinis konsultantas – prof. dr. Egdūnas Račius (Helsinkio universitetas, socialiniai mokslai, politikos mokslai – 02S)

Politikos mokslų krypties tarybos sudėtis:

  • prof. dr. Tomas Janeliūnas – tarybos pirmininkas (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, politikos mokslai – 02S);
  • prof. dr. Alvydas Jokubaitis (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, politikos mokslai – 02S);
  • doc. dr. Inga Vinogradnaitė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, politikos mokslai – 02S);
  • doc. dr. Margarita Šešelgytė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, politikos mokslai – 02S);
  • doc. dr. Kamran Matin (Sussex universitetas, Didžioji Britanija, socialiniai mokslai, politikos mokslai – 02S).

Lina Strupinskienė. Politinis susitaikymas Bosnijoje ir Hercegovinoje: Tarptautinio baudžiamojo tribunolo buvusiajai Jugoslavijai vaidmuo

2015 06 19
Kategorijos: Disertacija

Vadovas/konsultantas: doc. dr. Inga Vinogradnaitė

Disertacijos gynimo taryba: Pirmininkas- prof. dr. Alvydas Jokubaitis (Vilniaus universitetas), prof. dr. Ainė Ramonaitė (Vilniaus universitetas), doc. dr. Andžej Pukšto (Vytauto Didžiojo universitetas), doc. dr. Vladas Sirutavičius (Vilniaus universitetas), doc. dr. Eglė Rindzevičiūtė (Paryžiaus politikos mokslų institutas)

Martynas Zapolskis. Mažųjų NATO šalių naštos pasidalijimo elgesys 2007-2012 metais

2015 02 06
Kategorijos: Disertacija

Vadovas/konsultantas: doc. dr. Tomas Janeliūnas

Gynimo tarybos nariai: prof. dr. Raimundas Lopata, prof. dr. Gediminas Vitkus, prof. dr. Mindaugas Jurkynas, prof. dr. Liudas Mažylis, doc. dr. Vladas Sirutavičius (Vilniaus universitetas. Oficialieji oponentai: doc. dr. Dovilė Jakniūnaitė, dr. Arūnas Molis (Vytauto Didžiojo universitetas)

Dovilė Žvalionytė. Grįžusių migrantų integracija darbo rinkoje: Lietuvos atvejis

2014 10 03
Kategorijos: Disertacija

Vadovas/konsultantas: prof. Vitalis Nakrošis

Gynimo tarybos nariai: prof. dr. Gediminas Vitkus; prof. dr. Vytis Čiubrinskas; prof. dr. Vida Kanopienė; prof. dr. Ainė Ramonaitė; prof. dr. Ramūnas Vilpišauskas

Vaidotas Valantiejus. Postkomunizmas kaip politiškumo forma

2014 07 04
Kategorijos: Disertacija

Vadovas - prof. dr. Alvydas Jokubaitis.

Oficialiosios oponentės: dr. Nerija Putinaitė (Vilniaus universitetas), dr. Audronė Žukauskaitė (Lietuvos kultūros tyrimų institutas)

Ieva Petronytė. Nuostatų politiniais klausimais formavimasis pokomunistinėje valstybėje: Lietuvos atvejo studija

2014 05 09
Kategorijos: Disertacija
Dėstytojai: Ieva Petronytė

Vadovė: prof. Ainė Ramonaitė.

Gynimo tarybos nariai: doc. Natalija Arlauskaitė, doc. dr. Neringa Klumbytė, prof. dr. Irmina Matonytė, dr. Vaidas Morkevičius, doc. dr. Inga Vinogradnaitė.

ka

Konstantinas Andrijauskas. Kinijos ir Rusijos regioninės hegemonijos interesų susikirtimas XXI amžiuje

2014 02 28
Kategorijos: Disertacija

Vadovas: doc. dr. Vladas Sirutavičius (Vilniaus universitetas)
Konsultantas: prof. dr. Alvydas Jokubaitis (Vilniaus universitetas)


Oficialieji oponentai:
doc. dr. Agnė Budriūnaitė (Vytauto Didžiojo universitetas)
doc. dr. Dovilė Jakniūnaitė (Vilniaus universitetas)

Mažvydas Jastramskis, Rinkėjų elgsenos kaitumas Lietuvos savivaldybių tarybų rinkimuose 1995-2011 metais

2013 09 20
Kategorijos: Disertacija
Dėstytojai: Mažvydas Jastramskis

Vadovė: prof. Ainė Ramonaitė (Vilniaus universitetas)

kuokštis

Vytautas Kuokštis. Vidinio prisitaikymo politinė ekonomija Baltijos šalyse: valstybių reakcijos į krizę aiškinimas

2013 04 05
Kategorijos: Disertacija
Dėstytojai: Vytautas Kuokštis

Vadovas: prof. dr. Ramūnas Vilpišauskas

Oficialieji oponentai: prof. dr. Vitalis Nakrošis, prof. dr. Artūras Grebliauskas

Pavilionis

Žygimantas Pavilionis. Šventojo Sosto ir Lietuvos Europos metapolitika

2013 01 18
Kategorijos: Disertacija

Dėstytojas / konsultantas: prof. habil. dr. Evaldas Nekrašas

Oficialieji oponentai: prof. dr. Vytautas Radžvilas, doc. dr. Kęstutis Šerpetis

Justinas Dementavičius. Valstybės sampratos raida Lietuvoje: modernios lietuviškos politinės minties ištakos ir genezė

2012 12 14
Kategorijos: Disertacija

El.p.: justinas.dementavicius[eta]gmail.com

Vadovas/konsultantas: prof. dr. Vytautas Radžvilas / prof. dr. Alvydas Jokubaitis 

Aleksa

Karolis Aleksa. Karinio pokyčio poveikis tarptautiniam saugumui po Šaltojo karo

2012 11 30
Kategorijos: Disertacija
Dėstytojai: Karolis Aleksa

Vadovas: prof. dr. Gediminas Vitkus

Oficialieji oponentai: doc. dr. Tomas Janeliūnas, doc. dr. Arūnas Molis

Liutauras Gudžinskas. Pokomunistinių valstybių ir jų gerovės režimų transformacija: Baltijos šalių lyginamoji analizė

2012 09 14
Kategorijos: Disertacija
Dėstytojai: Liutauras Gudžinskas

Vadovas/konsultantas: doc. dr. Algimantas Jankauskas / prof. dr. Zenonas Norkus.

Oficialieji oponentai:

prof. dr. Vylius Leonavičius (Vytauto Didžiojo universitetas)
doc. dr. Klaudijus Maniokas (Vilniaus universitetas)


Vadim Volovoj. Politinio stabilumo Centrinės Azijos valstybėse problema: iššūkiai ir stabilizacijos pagrindai

2012 05 25
Kategorijos: Disertacija

Oficialieji oponentai:

Doc. dr. Mindaugas Jurkynas (Vilniaus universitetas);

Doc. dr. Andžej Pukšto (Vytauto Didžiojo universitetas).

Laurynas Kasčiūnas. ES vidinės integracijos poveikis išorinei europeizacijai: Ukrainos ir Rusijos atvejų analizė

2012 04 20
Kategorijos: Disertacija
Dėstytojai: Laurynas Kasčiūnas

Vadovas/konsultantas: prof. dr. Raimundas Lopata / doc. dr. Tomas Janeliūnas.

Oficialieji oponentai: prof. dr. Vytautas Radžvilas, doc. dr. Vladas Sirutavičius.

Povilas Žielys. Demokratijos gynimo politikos poveikis demokratijos konsolidavimui: JAV politika Rusijoje, Gruzijoje ir Ukrainoje

2012 03 02
Kategorijos: Disertacija

El.p.: povilas.zielys[eta]tspmi.vu.lt

Vadovas/konsultantas: prof. dr. Evaldas Nekrašas / doc. dr. Vladas Sirutavičius

Deividas Šlekys. Karinis veiksnys kaip užmirštoji politinės teorijos dimensija

2012 02 03
Kategorijos: Disertacija
Dėstytojai: Deividas Šlekys

El. p.: deividas.slekys[eta]gmail.com

Vadovas/konsultantas: prof. dr. Alvydas Jokubaitis 

Diana Jurgelevičiūtė. Istorinės analogijos užsienio politikos formavimo ir įgyvendinimo procese: Šaltojo karo istorinės analogijos atvejis

2011 10 21
Kategorijos: Disertacija

El. p.: diana.jurgeleviciute[eta]spmi.vu.lt

Vadovas/konsultantas: dr. Nortautas Statkus 

Gražvydas Jasutis. Karinio aljanso patvarumo tyrimas: Rusijos ir Baltarusijos atvejis

2011 05 13
Kategorijos: Disertacija

Mokslinis vadovas - prof. dr. Raimundas Lopata
Oficialieji oponentai: doc. dr. Tomas Janeliūnas ir prof. dr. Gediminas Vitkus 
Visą disertacijos tekstą galite rasti čia

Žilvinas Martinaitis. Gebėjimų formavimo politinė ekonomija: skirtumų Rytų ir Vidurio Europos šalyse aiškinimas.

2010 10 22
Kategorijos: Disertacija
Dėstytojai: Žilvinas Martinaitis

Vadovas: doc. dr. Vitalis Nakrošis
Oponentai: dr. Robert Hancke (London School of Economics) ir prof. dr. Ramūnas Vilpišauskas (TSPMI)

Laurynas Jonavičius. Išorinių veiksnių struktūrinis poveikis posovietinių režimų transformacijai: Ukrainos ir Gruzijos atvejai

2010 02 19
Kategorijos: Disertacija
Dėstytojai: Laurynas Jonavičius

Vadovas - prof. dr. Raimundas Lopata.
Oficialūs oponentai: prof. dr. Gražina Miniotaitė, doc. dr. Dovilė Jakniūnaitė.
Visą disertacijos tekstą galite rasti čia

Jovita Pranevičiūtė. Tautinė savimonė ir valstybingumo formavimasis: NVS  šalių patirtis.

2009 06 19
Kategorijos: Disertacija

Vadovas - prof. dr. Evaldas Nekrašas.
Oponentai: prof. dr. Algis Krupavičius, doc. dr. Dovilė Jakniūnaitė
Visą disertacijos tekstą galite rasti čia 

Darius Trakelis. ES perskirstomųjų politikų reformos: plėtros veiksnio vaidmuo.

2009 06 17
Kategorijos: Disertacija

Vadovas - doc. dr. Ramūnas Vilpišauskas.
Oponentai: prof. dr. Vygandas Paulikas, doc. dr. Vitalis Nakrošis.
Visą disertacijos tekstą galite rasti čia

Nerijus Maliukevičius. Rusijos informacijos geopolitikos potencialas ir sklaida Lietuvoje.

2008 06 27
Kategorijos: Disertacija
Dėstytojai: Nerijus Maliukevičius

Vadovas - doc. dr. Lauras Bielinis.
Oficialūs oponentai: prof. dr. Gintautas Mažeikis, doc. dr. Tomas Janeliūnas.
Visą disertacijos tekstą galite rasti čia

Arūnas Molis. Bendrosios ES saugumo ir gynybos politikos plėtros scenarijų tyrimas.

2008 03 21
Kategorijos: Disertacija
Dėstytojai: Arūnas Molis

Vadovas - prof. dr. Gediminas Vitkus.
Oponentai: doc. dr. Algirdas Gricius, doc. dr. Gražina Miniotaitė.
Visą disertacijos tekstą galite rasti čia

E.Barcevičius

Egidijus Barcevičius. Ką keičia informacinės technologijos? Elektroninės valdžios įtaka viešajam valdymui Lietuvoje.

2007 12 21
Kategorijos: Disertacija
Dėstytojai: Egidijus Barcevičius

Vadovas - doc. dr. Ramūnas Vilpišauskas.
Oficialūs oponentai: prof. dr. Kęstutis Masiulis, prof. habil.. dr. Borisas Melnikas.

Kęstutis Paulauskas. Konstitutyvus saugumo ir tapatybės rašymas bei praktika: Lietuvos atvejis.

2007 12 21
Kategorijos: Disertacija

Vadovas - prof. dr. Gediminas Vitkus.
Oficialūs oponentai: doc. dr. Gražina Miniotaitė, doc. dr. Tomas Janeliūnas.

Deividas Vijeikis. Subnacionalinio lygmens interesų atstovavimas Europos Sąjungoje.

2007 12 20
Kategorijos: Disertacija

Vadovas - doc. dr. Ramūnas Vilpišauskas.
Oficialūs oponentai: doc. dr. Vitalis Nakrošis, prof. dr. Liudas Mažylis.

Margarita Šešelgytė. Europos Sąjungos bendro gynybos identiteto problema.

2007 06 08
Kategorijos: Disertacija
Dėstytojai: Margarita Šešelgytė

Vadovas - prof. dr. (HP) Raimundas Lopata.
Oficialūs oponentai: prof. dr. Gediminas Vitkus, doc. dr. Algirdas Gricius.
Visą disertacijos tekstą galite rasti čia

Dovilė Jakniūnaitė. Kaimynystės samprata tarptautinių santykių konstruktyvistinėje perspektyvoje: Rusijos atvejis.

2007 04 05
Kategorijos: Disertacija
Dėstytojai: Dovilė Jakniūnaitė

Vadovas - prof. hab. dr. Evaldas Nekrašas.
Oficialūs oponentai: prof. dr. Gediminas Vitkus, doc. dr. Nortautas Statkus.
Visą disertacijos tekstą galite rasti čia.

M.Jurkynas

Mindaugas Jurkynas. Politinių regionų konstravimas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

2006 11 03
Kategorijos: Disertacija

Vadovas - prof. habil. dr. Jonas Čičinskas.
Oficialūs oponentai: prof. dr. Erik Albaek, doc. dr. Gražina Miniotaitė.

Živilė Šatūnienė. Posovietinių politinių režimų kaitos perspektyvos: Rusijos ir Ukrainos atvejų analizė.

2006 03 31
Kategorijos: Disertacija

Vadovas - doc. dr. Algimantas Jankauskas.
Oficialūs oponentai: doc. dr. Irmina Matonytė, doc. dr. Vladas Sirutavicius.

T.Janeliūnas

Tomas Janeliūnas. Komunikacinio saugumo koncepcija saugumo tyrimuose.

2006 01 09
Kategorijos: Disertacija
Dėstytojai: Tomas Janeliūnas

Vadovas - prof. dr. Raimundas Lopata.
Oficialūs oponentai: prof. dr. Arūnas Augustinaitis, dr. Vaidotas Urbelis.

Inga Vinogradnaitė. Politinis atstovavimas ir teisingumas: diskursyvinė lietuviškosios politinės vaizduotės analizė.

2005 12 09
Kategorijos: Disertacija
Dėstytojai: Inga Vinogradnaitė

Vadovas - prof. dr. Alvydas Jokubaitis.
Oficialūs oponentai: prof. dr. Leonidas Donskis, doc. dr. Lauras Bielinis.

Rolandas Kačinskas. Derybinės galios analizė: Lietuvos derybos dėl narystės Pasaulio prekybos organizacijoje.

2005 05 06
Kategorijos: Disertacija

Vadovas - prof. habil. dr. Jonas Čičinskas.
Oficialūs oponentai: doc. dr. Ramūnas Vilpišauskas, doc. dr. Vytautas Snieška.

A.Ramonaitė

Ainė Ramonaitė. Piliečių ir valstybės santykis pokomunistinėje demokratijoje: politinio susvetimėjimo Lietuvoje analizė.

2005 04 29
Kategorijos: Disertacija
Dėstytojai: Ainė Ramonaitė

Vadovė - doc. dr. Jūratė Novagrockiene.
Oficialūs oponentai: doc. dr. Vladas Gaidys, doc. dr. Algimantas Valantiejus.

Alvidas Lukošaitis. Parlamento institucionalizacija ir teisėkūros procesas: Lietuvos atvejis.

2004 07 02
Kategorijos: Disertacija
Dėstytojai: Alvidas Lukošaitis

Vadovė - doc. dr. Jūratė Novagrockienė.
Oficialūs oponentai: prof. dr. Algis Krupavičius, doc. dr. Vladas Gaidys

Vaidotas Urbelis. Lietuvos vieta JAV didžiojoje strategijoje.

2004 05 14
Kategorijos: Disertacija

Vadovas - doc. dr. G. Miniotaitė.
Oficialūs oponentai: doc. dr. A. Gricius, prof. habil. dr. A. Matulionis

Vitalis Nakrošis. Lietuvos prisitaikymas prie Europos Sąjungos sanglaudos politikos: institutcinė ir viešosios politikos kaita.

2004 02 27
Kategorijos: Disertacija
Dėstytojai: Vitalis Nakrošis

Vadovas - doc. dr. Algimantas Jankauskas
Oficialūs oponentai - prof. dr. Algis Krupavičius, prof. habil. dr. Stasys Puškorius.

Remigijus Riekašius. Politinis dalyvavimas pokomunistinėse valstybėse: Lietuvos atvejis.

2003 12 19
Kategorijos: Disertacija

Vadovė - doc. dr. Jūratė Novagrockienė.
Oficialūs oponentai: prof. dr. A.Krupavičius, doc. dr. Vladas Gaidys.

Klaudijus Maniokas. Vidurio ir Rytų Europos valstybių įsijungimas į Europos Sąjungą: ES plėtra ir europeizacija.

2002 12 09
Kategorijos: Disertacija
Dėstytojai: Klaudijus Maniokas

Vadovas - doc. dr. Gediminas Vitkus.
Oficialūs oponentai: prof. habil. dr.Povilas Gylys ir doc. dr. Ramūnas Vilpišauskas.

Mindaugas Degutis. Rinkiminio elgesio dinamika Lietuvoje 1992-2001 m.

2002 02 01
Kategorijos: Disertacija,
Dėstytojai: Arūnas Molis

Vadovas - doc. Vladas Gaidys, doktorantūros komiteto nariai: prof. A.Matulionis, doc. J.Novagrockienė, prof. V.Pšibilskis, prof. P.Setkauskis.

Nortautas Statkus. Etninių konfliktų reguliavimas: bendros kilmės mitų ir simbolių vaidmuo.

2001 11 14
Kategorijos: Disertacija

Vadovas - doc. A.Kulakauskas, doktorantūros komiteto nariai: prof. V.Pšibilskis, prof. P.Setkauskis, prof. B.Kuzmickas, doc. G.Vitkus.
Oficialūs oponentai: prof. R.Grigas, doc. L. Bielinis.

Ramūnas Vilpišauskas. Regioninė integracija: Baltijos šalių bendradrabiavimas integracijos į Europos Sąjungą kontekste.

2000 12 22
Kategorijos: Disertacija
Dėstytojai: Ramūnas Vilpišauskas

Vadovas - prof. J.Čičinskas, doktorantūros komiteto nariai: prof. P.Gylys, prof. E.Nekrašas, doc. A.Jankauskas, doc. E.Kūris.
Oficialūs oponentai: prof. K.Prunskienė, doc. G.Vitkus.
Visą disertacijos tekstą galite rasti čia

Erikas Slavėnas. Nereguliari migracija į Baltijos valstybes: saugumo aspektas.

2000 12 15
Kategorijos: Disertacija

Vadovas - prof. V.Pšibilskis, doktorantūros komiteto nariai: prof. P.Setkauskis, Prof. V. Justickis, doc. G.Vitkus, doc. E.Vareikis.
Oficialūs oponentai: prof. B.Kuzmickas, doc. J.Novagrockienė.

Saulius Šiliauskas. Demokratijos samprata Lietuvos Respublikoje (1918 - 1940).

1999 02 26
Kategorijos: Disertacija

Vadovas - prof. P.Setkauskis, doktorantūros komiteto nariai: prof. V.B.Pšibilskis, prof. R.Plečkaitis, prof. A.V.Matulionis, doc. V.Laurėnas.
Oficialūs oponentai: prof. R.Grigas, doc. A. Jankauskas.

L.Bielinis

Lauras Bielinis. Kalbėjimo strategijų analizė politiniame tekste (Lietuvos Respublikos Prezidento A.Brazausko kalbų pavyzdžiu).

1996 12 27
Kategorijos: Disertacija

Vadovas - prof. V.B.Pšibilskis, doktorantūros komiteto nariai: prof. P.Setkauskis, prof. A.V.Matulionis, prof. E.Nekrašas, doc. G.Vitkus.
Oficialūs oponentai: prof. V.Čekmonas, doc. K.Šerpetis.

Gintaras Žilinskas. Vietos savivaldybės ir jų institucijos Lietuvos Respublikoje 1918-1940 m.

1996 05 24
Kategorijos: Disertacija

Vadovas - prof. V.B.Pšibilskis, doktorantūros komiteto nariai: prof. P.Setkauskis, prof. A.V.Matulionis, doc. S.Stačiokas, doc. A.Blažienė. Oficialūs oponentai: prof. J.Leonavičius, doc. V.Dumbliauskas.

J.Novagrockienė

Jūratė Novagrockienė. Daugiapartinės sistemos formavimasis ir raida Lietuvoje.

1996 04 29
Kategorijos: Disertacija

Vadovas - doc. S.Stačiokas, doktorantūros komiteto nariai: prof. V.B.Pšibilskis, prof. P.Setkauskis, prof. A.V.Matulionis, doc. G.Vitkus.
Oficialūs oponentai: prof. A.E.Sennas (JAV), doc. V.Gaidys.

A.Jankauskas

Algimantas Jankauskas. Organiškos valstybės koncepcija Lietuvoje (tarpukario ir pokario laikotarpis).

1994 05 09
Kategorijos: Disertacija
Dėstytojai: Algimantas Jankauskas

Vadovas - prof. B.Genzelis, doktorantūros komiteto nariai: prof. V.B.Pšibilskis, prof. P.Setkauskis, prof. R.Plečkaitis, dr. A.Juozaitis.
Oficialūs oponentai: prof. R.Grigas, doc. S.Stačiokas.

Arvydas Guogis. Švedijos socialdemokratijos ideologija.

1993 12 29
Kategorijos: Disertacija

Vadovas - prof. R.Pavilionis, doktorantūros komiteto nariai: prof. V.B.Pšibilskis, prof. P.Setkauskis, prof. A.V.Matulionis, doc. A.Kasparavičius.
Oficialūs oponentai: prof. B.Genzelis, doc. A.Krupavičius.

Gediminas Vitkus. Tarptautinės integracijos teorijų raida

1993 12 16
Kategorijos: Disertacija
Dėstytojai: Gediminas Vitkus

Vadovas - prof. E.Nekrašas, doktorantūros komiteto nariai: prof. V.B.Pšibilskis, prof. P.Setkauskis, prof. A.V.Matulionis, doc. Z.Petrauskas.
Oficialūs oponentai: prof. S.Vaitekūnas, doc. K.Šerpetis.