Apgintos disertacijos

Filtrai Išvalyti filtrus

Klaudijus Maniokas. Vidurio ir Rytų Europos valstybių įsijungimas į Europos Sąjungą: ES plėtra ir europeizacija.

2002 12 09
Kategorijos: Disertacija
Dėstytojai: Klaudijus Maniokas

Vadovas - doc. dr. Gediminas Vitkus.
Oficialūs oponentai: prof. habil. dr.Povilas Gylys ir doc. dr. Ramūnas Vilpišauskas.