Apgintos disertacijos

Filtrai Išvalyti filtrus

Alvidas Lukošaitis. Parlamento institucionalizacija ir teisėkūros procesas: Lietuvos atvejis.

2004 07 02
Kategorijos: Disertacija
Dėstytojai: Alvidas Lukošaitis

Vadovė - doc. dr. Jūratė Novagrockienė.
Oficialūs oponentai: prof. dr. Algis Krupavičius, doc. dr. Vladas Gaidys