Lithuanian Political Science Yearbook

VU TSPMI leidžia Lietuvos politikos mokslų metraštį anglų kalba, kuriame spausdinami Lietuvos politologų straipsniai politikos teorijos, viešojo administravimo, tarptautinės politikos ir kitomis temomis.

Žurnalo numeriai:

1999 m.
2000 m.
2001 m.
2002 m.
2003 m.
2004 m.
2005 m.
2006 m.
2007 m.
2008 m. 

Nuo 2012 m. žurnalas pradėtas leisti kaip Baltic Journal of Political Science. Visus jo numerius galite rasti čia.