Publikacijos

Filtrai Išvalyti filtrus

Tarp ūkininko ir piliečio: modernėjančios Lietuvos politinės minties istorija

2015
Kategorijos: Monografija

Ši knyga - tai ambicingas bandymas parodyti, kad lietuvių politinis mąstymas yra intriguojantis ir kol kas menkai pažintas studijų laukas. Atsispiriant nuo klausimo, kodėl apie politiką lietuviai galvoja taip, kaip galvoja, prisiliečiama prie modernių lietuvių politinių idėjų ir sąvokų ištakų, parodomos jų intelektualinės prielaidos, raidos trajektorijos ir įtampos. Pasakojimo vektorius brėžiamas nuo Daukanto, kuris bene pirmasis bandė kryptingai kurti lietuviškas politines sąvokas ir taip mokyti lietuvius mąstyti politiškai, iki Sąjūdžio laikotarpio, ant kurio politinės žinijos pamatų kuriama šiuolaikinė Lietuva. 

Pagrindinis monografijos leitmotyvas - tezė, kad klaidinga kalbėti tik apie vienaplanę (tautišką ar antitautišką, kairę ar dešinę, katalikišką ar pasaulietišką) įtampą lietuvių politiniame mąstyme. Jis daugiabriaunis ir įvairiopas, jame atsispindi bandymai ne tik kitaip apibūdinti Lietuvos dabartį ir ateitį, bet ir iš esmės skirtingi supratimai apie žmogų bei jo santykį su aplinka - tauta, visuomene, valdžia, politinėmis institucijomis. Ši analizė nesiūlo geriausių Lietuvai raidos kelių ar teisingiausios mąstymo perspektyvos, bet kviečia kritiškai pažvelgti į turimas politines nuostatas ir tapti sąmoningesniu politinės tikrovės kūrėju. 

"Valstybė ir istorija"

2014
Kategorijos: Monografija

Šioje knygoje yra apmąstomas istorijos ir valstybės santykis – valstybės istorijos politikos formavimo prielaidos, kryptys ir vertinimo kriterijai. Pagrindinis šios knygos tikslas – įvardyti iššūkius ir įvertinti Lietuvos istorinės atminties diskurso veiksmingumą globalizacijos kontekste. Pirmojoje knygos dalyja apmąstomas valstybės ir istorijos santykis, kuris padeda išryškinti valstybės atsako į mūsų laikų iššūkius institucines ir ideologines prielaidas. Antroji knygos dalis artikuliuoja šiandienių iššūkių tautinei valstybei esmę. Trečiojoje knygos dalyje aiškinamasi, koks yra realus politinis Lietuvos atsakas į suformuluotus iššūkius Lietuvos valstybei. Knygos prieduose pateikiamos rekomendacijos istorijos politikos formuotojams, grindžiamos atliktų tyrimų įžvalgomis.

Straipsnių autoriai: Raimundas Lopata, Justinas Dementavičius, Liutauras Gudžinskas, Alvydas Jokubaitis, Česlovas Laurinavičius, Simona Merkinaitė, Alvydas Nikžentaitis, Vytautas Radžvilas, Inga Vinogradnaitė.

Lietuvos politinės minties antologija III: politinė mintis Lietuvoje 1940-1990

2013
Kategorijos: Monografija

Laikantis ankstesniųjų tomų sudarymo principų išskirtos sovietinei politinei tikrovei būdingos temos. Pagal jas sudarytojai, ekspertų ir recenzentų patariami, kiekvienai temai atrinko autorius ir reikšmingiausius jų tekstus, išdėstė juos chronologine tvarka.

Antologijos trečiąjį tomą sudaro sovietinio režimo kūrėjų kalbos, egzistencinės patirties pokario partizanų ir pogrindžio leidėjų tekstai. Daugelis naujai perskaitys sovietmečio akademinius straipsnius. Gausi tautą budinusių ir telkusių straipsnių dalis. Įvairove išsiskiria šio tomo politinės programos ir dokumentai.

"Lietuvos politinės minties antologija II: Politinė mintis išeivijoje 1944-1990"

2013
Kategorijos: Monografija

Išleistas antrasis “Lietuvos politinės minties antologijos” tomas, kuriame atrinkti svarbiausi išeivijos politinės minties darbai. Ideologinė įvairovė reiškiama skirtingomis tautiškumo ir liberalumo interpretacijomis, įvairiu požiūriu į sovietinį režimą ir santykius su okupuota Lietuva. Tekstai suskirstyti pagal išeivijos politiniam mąstymui būdingas temas ir išdėstyti chronologine tvarka. Kaip ir pirmajame tome, kiekvieną tekstą palydi trumpa biograma su nuotrauka, svarbesnių veikalų ir tyrimų nuorodomis.

Lietuvos politinės minties antologija pirmiausia skiriama akademiniam jaunimui, visai politinei bendruomenei, siekiančiai pažinti ir perimti savo šalies politinės minties tradiciją.

Sudarytojai: Justinas Dementavičius, Kęstutis Girnius, Algimantas Jankauskas, Alvydas Jokubaitis, Vytautas Radžvilas.

 „Lietuvos politinės minties antologijos“ I tomas „Lietuvos politinė mintis 1918–1940“

2012

 „Lietuvos politinės minties antologijos“ I tomas „Lietuvos politinė mintis 1918–1940“

Antologijos sudarytojai Justinas Dementavičius, doc. Kęstutis Girnius, doc. Algimantas Jankauskas, prof. Alvydas Jokubaitis, prof. Vytautas Radžvilas

Istorijos subjektas kaip istorijos politikos problema

2011

Straipsnių rinkinyje teoriniu ir praktiniu požiūriu nagrinėjami aktualūs valstybinės istorijos politikos klausimai. Tyrimo pagrindas ir pradžios taškas – istorijos subjekto problema postmoderno ir pokomunistinės transformacijos tarpsniu. Atskleidžiamos šios problemos teorinės ir istorinės ištakos bei jos pobūdis ir mastas dabartiniu postmoderno ir pokomunistinės transformacijos tarpsniu. Parodoma, jog „dekonstravus“ istorijos subjektą prarandama istorinė „ataskaitos bendrija“. Tai, kad jos nėra, tampa didele kliūtimi vykdyti kryptingą ir nuoseklią valstybinę istorijos politiką. Atliktas empirinis mokyklose naudojamų istorijos mokomųjų priemonių turinio tyrimas atskleidžia, kokį poveikį turi tai, kad nėra tokios politikos, jaunosios kartos istorinės sąmonės ugdymui.

Knyga skiriama humanitarinių ir socialinių mokslų atstovams, valstybinę istorijos politiką formuojantiems politikams ir pareigūnams, istorija ir istorinės atminties ugdymu besidominčiai visuomenei.

 

Straipsnių autoriai: Vytautas Radžvilas, Justinas Dementavičius, Alfonsas Eidintas, Alvydas Jokubaitis, Simona Merkinaitė, Bogdan Szlachta