Publikacijos

Filtrai Išvalyti filtrus

Kada reformos virsta pokyčiais? Politinis dėmesys, palaikymo koalicijos ir lyderystė A. Kubiliaus veiklos 2008 - 2012 m. laikotarpiu

2015
Kategorijos: Monografija

Šioje knygoje analizuojamas penkioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kuriai vadovavo Ministras Pirmininkas A. Kubilius, specifinių veiklos prioritetų įgyvendinimas 2008 -2012 metų laikotarpiu. Joje aprašomas daugiabučių namų atnaujinimo programos vykdymas, valstybės tarnybos reforma, pensijų reforma, asmens sveikatos priežiūros įstaigų tinklo pertvarkymas, aukštojo mokslo reforma ir pasiruošimas statyti Visagino atominę elektrinę, taip pat paaiškinama, kokie veiksniai nulėmė šių prioritetų įgyvendinimo sėkmę ar nesėkmę. 

Lithuanian Agencies and Other Public Sector Organisations: Organisation, Autonomy, Control and Performance

2011

TSPMI tyrėjai tęsia viešosios politikos ir valdymo tyrimų programos įgyvendinimą, tyrinėdami tokius klausimus kaip viešojo valdymo politizacija ar krizės įtaka valdymui.

2011 m. VU leidykla išleido dr. Vitalio Nakrošio ir dr. Žilvino Martinaičio redaguotą knygą "Lithuanian agencies and other public sector organisations: organisation, autonomy, control and performance".

Joje nagrinėjamas agentūrų ir kitų viešojo sektoriaus organizacijų steigimas, pertvarkymas, panaikinimas, taip pat veiklos autonomija, kontrolė ir veikla.

Dr. K. Verhoest nuomone, kolektyvinėje monografijoje, “naudojant išvystytą daugiateorinį analizės pagrindą, kiekybinę ir kokybinę metodiką, redaktoriams ir autoriams pavyko surasti gilių empirinių įžvalgų“, o dr. S. van Thiel nuomone, "knyga gali padėti praktikams tobulinti agentūrų politiką Lietuvoje ir kitose RVE šalyse“. G. Kazakevičius, buvęs „Saulėlydžio“ komisijos pirmininkas, apgailestavo, kad šios knygos nebuvo prieš porą metų, kai jis perėmė pirmininkavimą Saulėlydžio komisijai.

Europos Sąjungos Lisabonos strategijos įgyvendinimas Lietuvoje: atvirojo koordinavimo metodo taikymo analizė

2008
Kategorijos: Straipsnis
Dėstytojai: Vitalis Nakrošis

Vilniaus universiteto leidykla, 2008.

Šioje knygoje, be įvado, publikuojami aštuoni straipsniai, kurie sudaro tris grupes. Pirma, bendrame V. Nakrošio ir R. Vilpišausko straipsnyje „Nerezultatyvus Europos Sąjungos atvirasis koordinavimo metodas Lietuvoje: netinkamas silpno metodo taikymas“ daroma išvada, jog AKM Lietuvoje neveikia dėl jo silpnų įtakos mechanizmų.

Kituose trijuose straipsniuose nagrinėjamiįvairūs ES ir Lietuvos politikos (užimtumo ir darbo rinkos, mokslinių tyrimų, socialinės aprėpties) klausimai.

Ž. Martinaičio straipsnyje „Europietiški vaistai Lietuvos darbo rinkai: neskanūs ar netinkami?“ nagrinėjamas darbo rinkos lankstumo ir užimtumo saugumo modelisužimtumo politikoje. E. Barcevičiaus ir M. Laurinavičiūtės straipsnyje „Atvirojo koordinavimo metodo įtaka socialinės aprėpties politikai Lietuvoje“ teigiama, jog AKM taikymas socialinės aprėpties srityje didesnę įtaką padarė tik viešosios politikos diskursui ir procesui, o ne konkretiems rezultatams.

Paskutiniuose keturiuose knygos straipsniuose nagrinėjami horizontalūs AKM ir Lisabonos strategijos klausimai.

Strateginis valdymas Lietuvoje: ar turime rezultatų vyriausybę?

2008
Kategorijos: Monografija
Dėstytojai: Vitalis Nakrošis

Vilniaus: Vilniaus universiteto leidykla, 2008.