Publikacijos

Filtrai Išvalyti filtrus

Nematoma sovietmečio visuomenė

2015
Kategorijos: Monografija
Dėstytojai: Ainė Ramonaitė

Sėkmingai išmėginusi tinklaveikos prieigą, tiriant Lietuvos nepriklausomybės atgavimą knygoje Sąjūdžio ištakų beieškant (2011), Ainės Ramonaitės ir Jūratės Kavaliauskaitės suburta tarpdisciplininė istorikų, politologų ir sociologų komanda žengia gilyn į sovietmetį. Ten aptinkama „nematoma visuomenė“: tai, kas buvo giliai paslėpta nuo režimo akių ar subtiliai užsimaskavę, nepastebėta ar nenorėta pastebėti - pogrindžio spaudos tinklai, oficialių organizacijų priedangoje slypėjęs neformalus etnokultūrinis judėjimas, Vilniaus senamiesčio „Bermudų trikampio“ jaunimo gyvenimas, privačiuose inteligentijos ratuose gimusios iniciatyvos. Ankstesniuose tyrimuose tokios „nematomos visuomenės“ apraiškos arba laikomos vienokia ar kitokia visuomenės pasipriešinimo režimui forma, arba traktuojamos kaip savita sistemos mutacija, ne susilpninusi, o kaip tik sustiprinusi ją. Šioje knygoje keliama tezė meta iššūkį ir vienai, ir kitai stovyklai. „Nesovietinės visuomenės“ apraiškos gretinamos su neformaliąja, viešai nedemonstruojama sovietinės visuomenės gyvenimo puse - blato ir nomenklatūros tinklais, atskleidžiant skirtingą sisteminių ir nesisteminių socialinių tinklų prigimtį ir sandarą. Pasitelkdami sakytinės istorijos ir archyvinę medžiagą, tinklų analizės įrankius ir apklausų duomenis, tyrėjai atskleidžia iki šiol nepažintą nematomos sovietmečio visuomenės paveikslą.  

"Kaip renkasi Lietuvos rinkėjai? Idėjos, interesai ir įvaizdžiai politikoje"

2014
Kategorijos: Monografija

Knyga yra pirmasis veikalas, nuosekliai ir išsamiai analizuojantis Lietuvos žmonių rinkiminį elgesį per pirmąjį nepriklausomos Lietuvos dvidešimtmetį. Jos tikslas – paaiškinti, kaip balsuoja Lietuvos rinkėjai ir rinkėjos, kas nulemia jų sprendimą, ką rinkti. Remiamasi gausiais 2012 m. atliktos Lietuvos nacionalinės rinkiminės studijos duomenimis bei ankstesnių metų rinkiminių apklausų rezultatais. Knyga skirta ne tik mokslininkams ir studentams, bet ir politikams, žurnalistams ir plačiajai visuomenei, besidominčiai Lietuvos politiniais procesais.

Mokslinė redaktorė prof. dr. Ainė Ramonaitė. Straipsnių autoriai: Mažvydas Jastramskis, Jūratė Kavaliauskaitė, Laima Nevinskaitė, Rūta Žiliukaitė.

Sąjūdžio ištakų beieškant: nepaklusniųjų tinklaveikos galia

2011

Knygoje naujai žvelgiama į Sąjūdžio gimimo istoriją ir siekiama atsakyti į klausimą, kas lėmė, kad tariamai pasyvioje ir prisitaikėliškoje sovietinėje visuomenėje susikūrė kelis šimtus tūkstančių narių turintis gerai organizuotas ir veiksmingas socialinis judėjimas. Knygoje aptariami iki Sąjūdžio veikę sovietinei sistemai nepaklususios visuomenės židiniai – etnokultūrinis judėjimas ir bažnytinis pogrindis, roko kultūros erdvės, menininkų ir mokslininkų rateliai, diskusijų klubai, žaliųjų ir paminklosaugos judėjimai. Remiantis gausia empirine medžiaga, taikant istorinius ir sociologinius metodus knygoje analizuojama, kokioje socialinėje terpėje kilo Sąjūdžio idėja ir kaip ji buvo įgyvendinta, kas buvo Sąjūdžio pirmeiviai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir kitose Lietuvos vietose.

 

Mokslinės redaktorės Jūratė Kavaliauskaitė ir Ainė Ramonaitė

Partinės demokratijos pabaiga? Politinis atstovavimas ir ideologijos

2009
Kategorijos: Monografija

Leidykla Versus Aureus, 2009.

Knygos autorius, kaip ir daugelį Lietuvos žmonių, kamuoja suvokimas jog formaliai nepriekaištingai vykstančios demokratinės procedūros Lietuvoje neužtikrina prasmingo atstovavimo piliečių valiai. Šią studiją autoriai ėmėsi rašyti vedini siekio suprasti, kur glūdi Lietuvos politinės sistemos problemų šaknys, ir atsakyti į klausimą, kokios demokratijos norime ir kur turėtumėme judėti, kad politinės procedūros įgautų prasmę. Atsakymai, kuriuos rašydami šią knygą rado autoriai, buvo netikėti.

Knygoje siekiama atidžiai ir sistemingai ištirti partinės demokratijos padėtį Lietuvoje ir atsakyti į klausimą, ar, atsižvelgiant į demokratinius procesus poindustrinėse šalyse ir pokomunistinės visuomenės kontekstą, Lietuvoje įmanoma sveika partinė demokratija.

Knygos straipsnių autoriai - Alvydas Jokubaitis, Jūratė Kavaliauskaitė, Vaidas Morkevičius, Inga Vinogradnaitė, Rūta Žiliukaitė bei Ainė Ramonaitė, kuri yra ir šios knygos sudarytoja.