Publikacijos

Filtrai

Rusijos informacijos geopolitikos potencialas ir sklaida Lietuvoje

2009
Kategorijos: Monografija
Dėstytojai: Nerijus Maliukevičius

Vilniaus universiteto leidykla, 2009.

Šioje knygoje pirmą kartą Lietuvoje formuluojama informacijos geopolitikos samprata ir atliekamas empirinis Lietuvos informacinės erdvės tyrimas, siūlomi originalūs visuomenės informacinio saugumo stiprinimo mechanizmai. Tai padės suprasti šiuolaikinę Rusijos politiką, jos sklaidą Lietuvos informacinėje erdvėje ir įvertinti jos įtaką visuomenės geokultūrinėms nuostatoms. 2007 m. pavasario įvykiai Estijoje tik patvirtina būtinybę nuosekliai tirti Rusijos geopolitikos sampratą.

Lietuva po seimo rinkimų 2008

2009
Kategorijos: Monografija
Dėstytojai: Algimantas Jankauskas

Vilniaus universiteto leidykla, 2009.

Skaitytojui pristatomame mokslinių straipsnių rinkinyje analizuojami Seimo 2008 metų rinkimų rezultatai, jų įtaka Lietuvos parinės sistemos ir demokratijos įtvirtinimo perspektyvai. 

Europos Sąjungos Lisabonos strategijos įgyvendinimas Lietuvoje: atvirojo koordinavimo metodo taikymo analizė

2008
Kategorijos: Straipsnis
Dėstytojai: Vitalis Nakrošis

Vilniaus universiteto leidykla, 2008.

Šioje knygoje, be įvado, publikuojami aštuoni straipsniai, kurie sudaro tris grupes. Pirma, bendrame V. Nakrošio ir R. Vilpišausko straipsnyje „Nerezultatyvus Europos Sąjungos atvirasis koordinavimo metodas Lietuvoje: netinkamas silpno metodo taikymas“ daroma išvada, jog AKM Lietuvoje neveikia dėl jo silpnų įtakos mechanizmų.

Kituose trijuose straipsniuose nagrinėjamiįvairūs ES ir Lietuvos politikos (užimtumo ir darbo rinkos, mokslinių tyrimų, socialinės aprėpties) klausimai.

Ž. Martinaičio straipsnyje „Europietiški vaistai Lietuvos darbo rinkai: neskanūs ar netinkami?“ nagrinėjamas darbo rinkos lankstumo ir užimtumo saugumo modelisužimtumo politikoje. E. Barcevičiaus ir M. Laurinavičiūtės straipsnyje „Atvirojo koordinavimo metodo įtaka socialinės aprėpties politikai Lietuvoje“ teigiama, jog AKM taikymas socialinės aprėpties srityje didesnę įtaką padarė tik viešosios politikos diskursui ir procesui, o ne konkretiems rezultatams.

Paskutiniuose keturiuose knygos straipsniuose nagrinėjami horizontalūs AKM ir Lisabonos strategijos klausimai.

Europos Sąjungos užsienio politika: trumpas vadovas

2008
Kategorijos: Monografija
Dėstytojai: Gediminas Vitkus

Vilniaus universiteto leidykla, 2008.

Ši knyga - tai sistemingas įvairiapusės Europos Sąjungos užsienio politikos plačiąja prasme, apimant ir politinius, ir ekonominius šios veiklos aspektus, pristatymas. 

Šaltasis karas: tarptautinė sistema ir Europos politika

2008
Kategorijos: Monografija

Vilniaus universiteto leidykla, 2008.

Vadovėlis skirtas politikos mokslus Lietuvos aukštosiose mokyklose studijuojantiesiems ir analitikams, siekiantiems suprasti ir aiškinti XX amžiaus ir dabartinius politinius procesus. Pateikiami esminiai šaltojo karo bruožai, rodantys šio tarptautinės sistemos etapo išskirtinumą. Ypatingas dėmesys skiriamas JAV ir sovietų sąjungos santykiams bei Europos politikos pokyčiams po Antrojo pasaulinio karo. 

Politika be vertybių

2008
Kategorijos: Monografija
Dėstytojai: Alvydas Jokubaitis

Vilniaus universiteto leidykla, 2008.

Ši knyga supažindina skaitytojus su politikos filosofijos tikslais ir jos taikymo galimybėmis. Politikos filosofija padeda suprasti kai kuriuos svarbius tarptautinės politikos aspektus.

Strateginis valdymas Lietuvoje: ar turime rezultatų vyriausybę?

2008
Kategorijos: Monografija
Dėstytojai: Vitalis Nakrošis

Vilniaus: Vilniaus universiteto leidykla, 2008.

Europos Sąjungos bendro gynybos identiteto problema

2007
Kategorijos: Monografija
Dėstytojai: Margarita Šešelgytė

Vilniaus universiteto leidykla, 2007.

Šioje knygoje bandoma teoriškai išgryninti ir apibrėžti bendro gynybos identiteto sąvoką ir nustatyti, ar ES gali formuotis bendras gynybos identitetas. Teorinis tyrimo pagrindas yra Alexanderio Wendto socialinio konstruktyvizmo prieiga. 

Ukraina po oranžinės revoliucijos: vidaus ir užsienio politikos tendencijos

2007
Kategorijos: Monografija

Vilniaus universiteto leidykla, 2007.

Ukrainos politika nagrinėjama keliais aspektais: pirma, aiškinamasi, kaip po oranžinės revoliucijos klostėsi Kijevo santykiai su JAV (NATO) ir Rusija; antra, aptariama Vidurio Europos regiono šalių politika Ukrainos atžvilgiu; trečia, analizuojami Europos Sąjungos ir Ukrainos santykiai Europos kaimynystės politikos kontekste. Galiausiai studijoje aptariamos ir Ukrainos regioninės politikos ambicijos - konkrečiai reguliuojant Padnestrės konfliktą.

Kur prasideda ir baigiasi Rusija: kaiminystė politikoje

2007
Kategorijos: Monografija
Dėstytojai: Dovilė Jakniūnaitė

Vilniaus universiteto leidykla, 2007.

Ši knyga - tai pirma žingsnis bandant atidžiau pažvelgti į visiems pažįstamą reiškinį - kaimynystę. Kaimynystei būdingas neišvengiamumas ir artumas kiekvieną socialinį veikėją įvelia į sudėtingų santykių sistemą, kuri, viena vertus, neleidžia pabėgti iš jos spąstų, kita vertus , suteikia įvairiausių galimybių tuos santykis lipdyti pagal savo vaizdinį. Knygoje siekiama rasti atsakymą, kaip suprasti ir paaiškinti šį procesą, formuluojant kaimynystės analizės modelį.