Turinys

Baltarusijos režimo stabilumo veiksniai ir kaitos tendencijos (2012-2014)

Projekto vadovė

dr. Jovita Neliupšienė  

Projekto trukmė

2012 m. rugsėjis - 2014 m. birželis

Finansuotojas

Lietuvos mokslo taryba

Projekto aprašymas

Projekto tikslas – ištirti ir nustatyti nedemokratinio Baltarusijos politinio režimo ilgalaikiškumo prielaidas, kuriomis remiantis galima būtų įvertinti Baltarusijos ir kaimyninių šalių bei Baltarusijos ir Europos Sąjungos santykių raidos tendencijas. Projekto metu nagrinėjami a) vidaus veiksniai – subjektyvūs (asmenybės, nevalstybinės institucijos) ir objektyvūs (politinės praktikos, institucijos), – užtikrinantys politinių institucijų (socialinė, sveikatos, švietimo, gynybos ir saugumo, ekonomikos ir finansų valdymo, energetikos sistemos) ir visuomenės normų (tautiškumo ir lojalumo valstybei perskyra, kultūros politika) nusistovėjimą; ir b) išorės veiksniai (ES Rytų kaimynystės politikos ir sankcijų sampratos pokyčiai, pasaulinės ekonominės tendencijos ir energijos išteklių rinkų dinamika, Rusijos užsienio politikos pokyčių tendencijos).

Tai pirmasis tokio pobūdžio projektas, kurio metu tyrinėjami ne tik tokie režimo stabilumo veiksniai kaip elitų (valdžios ir opozicijos) konkurencija, bet ir atskirų (sektorinių) politikų konstravimo ir įtvirtinimo tendencijos bei asmenybių įtaka.

Svarbiausi numatomi projekto rezultatai – parengta ir išleista kolektyvinė monografija (anglų kalba) bei sukurta elektroninė veiksnių, darančių įtaką Baltarusijos režimo išlikimui, duomenų bazė. Be to, projekto metu bus išanalizuoti ir susisteminti jau atlikti tyrimai, parengti du akademiniai straipsniai recenzuojamame akademiniame žurnale, surengtas regioninis mokslinis seminaras. Projekto metu ir jam pasibaigus visi pasiekti rezultatai bus viešinami.

Projekto dalyviai iš TSPMI

doc. Tomas Janeliūnas, dr. Jovita Neliupšienė, dr. Laurynas Jonavičius, Vytis Jurkonis

Dalyvaujančios institucijos

TSPMI