Turinys

COST projektas "Tikrasis Europos rinkėjas: Europos rinkiminės demokratijos, įtraukiančios kontinento Vakarus, Pietus ir Rytus, perspektyvų analizės strategija" (2009-2013)

Projekto vadovas        Doc. dr. Ainė Ramonaitė                                            
Projekto trukmė 2009 m. - 2013 m.
Finansuotojas COST
Projekto aprašymas

Pagrindinis veiklos tikslas – gerinti rinkiminės demokratijos efektyvumo Europoje analizės materialines prielaidas ir mokslinę kompetenciją. Šios prielaidos bus stiprinamos identifikuojant ir integruojant atskirų šalių rinkiminio elgesio duomenų bazes. Moksliniai veiklos uždaviniai: 1) apžvelgti skirtingų šalių rinkiminio elgesio tyrimų tradicijas, identifikuoti ir palyginti tyrimų strategijas ir rezultatus; 2) įvertinti nacionalinių rinkiminių apklausų palyginamumą; 3) sukurti vieningą rinkiminio elgesio teorinį modelį ir tyrimų programą.

Numatomi tokie veiklos rezultatai:

1) Bendra duomenų bazė, apimanti duomenis iš visų COST šalių Nacionalinių rinkiminių apklausų.

2) Kasmetinės Žiemos mokyklos, kuriose iki 30 jaunųjų mokslininkų iš COST šalių gaus metodologinį parengimą atlikti lyginamąją rinkiminio elgesio analizę.

3) Kasmetinė mokslinė konferencija.

4) Dvi mokslinės monografijos, publikuotos prestižinėje leidykloje, ir moksliniai straipsniai recenzuojamuose moksliniuose žurnaluose. 

 

Projekto dalyviai iš TSPMI Mažvydas Jastramskis, Ieva Petronytė, Jūratė Kavaliauskaitė, Ainė Ramonaitė
Dalyvaujančios institucijos TSPMI