Turinys

Demokratija žinių visuomenėje: iššūkių ir galimybių analizė (2007-2009)

Projekto vadovas

Doc. dr. Ainė Ramonaitė

Projekto trukmė

2007 m. – 2009 m.
Finansuotojas Valstybinis mokslo ir studijų fondas pagal prioritetinę kryptį „Piliečiai ir valdymas žinių visuomenėje“
Projekto aprašymas 

Pastaraisiais metais tiek Lietuvoje, tiek Vakaruose daug kalbama apie gilėjančias demokratijos problemas - mažėjantį rinkėjų aktyvumą, didėjantį nepasitikėjimą politinėmis institucijomis, politikos virtimą šou ir pan. Šios problemos kelia klausimą apie tradicinių demokratinių mechanizmų efektyvumą ir prasmingumą šiuolaikinėje visuomenėje ir skatina ieškoti naujų piliečių ir valdžios komunikacijos formų, kūrybiškai panaudojant žinių visuomenės teikiamas galimybes.

Projekto tikslas - identifikuoti esmines demokratijos funkcionavimo problemas šiuolaikinėje žinių visuomenėje, įvertinti jų mastą, nustatyti gilumines jų priežastis ir pasiūlyti efektyvius būdus joms spręsti, panaudojant naująsias informacines technologijas.

Svarbiausi projekto rezultatai buvo pristatyti tarptautinėje konferencijoje "Kad demokratija veiktų žinių visuomenėje ("Making Democracy Work in the Digital Age") 2009 m. lapkričio 5-6 d. Vilniuje VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute. 

Projekto pabaigoje buvo išleistos dvi monografijos - "Partinės demokratijos pabaiga? Politinis atstovavimas ir ideologijos" bei "Kalbėjimas paraštėse: alternatyvios viešosios erdvės Lietuvoje"
Projekto dalyviai iš TSPMI
Dr. Egidijus Barcevičius, doc. dr. Algimantas Jankauskas, prof.dr. Alvydas Jokubaitis, asist. Jūratė Kavaliauskaitė, asist. Mindaugas Kluonis, doc. dr. Inga Vinogradnaitė.
Dalyvaujančios institucijos
Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas (atsakingoji institucija), Kauno technologijos universiteto Politikos ir viešojo administravimo institutas ir Mykolo Romerio universitetas.