Turinys

Ekranizacijos: tarp pasakojimo teorijos ir kultūros kritikos (2013–2014)

Projekto vadovė doc. Natalija Arlauskaitė
Projekto trukmė 2013.06.03–2014.10.31
Finansavimas Lietuvos mokslo taryba (LMT)
Projekto aprašas Projektas „Ekranizacijos: tarp pasakojimo teorijos ir kultūros kritikos“ kuria ekranizacijų kaip specifinio suvokimo režimo analizės modelį ir pateikia jo taikymo galimybes lyginamojoje perspektyvoje. Projekto rezultatas – monografija. Pagrindinė tyrimo ir monografijos medžiaga – Fiodoro Dostojevskio romanų „Idiotas“ bei „Nusikaltimas ir bausmė“ ekranizacijos Rusijos, JAV, Prancūzijos, Suomijos, Japonijos, Italijos, Lenkijos, Brazilijos kine. Jas papildo Dantės, Mary Shelley, Levo Tolstojaus bei Aleksandro Puškino kūrinių ekranizacijos. Tokia tyrimo kompozicija leidžia aptarti, kaip „klasikos“ ir „kanono“ sampratos, susiformavusios literatūros lauke, sąveikauja su modernybės menu – kinu – ir veikia kino lauko struktūrą, ypač jei tai tarpkultūrinė sąveika, vykstanti tarp „svetimosios“ literatūros klasikos ir „savojo“ kino. Šis požiūris suteikia galimybę nubrėžti naratologijos instrumentų taikymo galimybes ir ribas bei papildyti juos recepcijos studijų, literatūros ir kino sociologijos įrankiais. Tyrimo rezultatą monografiją sudaro teorinis dviejų dalių įvadas, dvylika analitinių etiudų ir išvados. Ji bus aktuali literatūros istorikams ir sociologams, kino istorikams, literatūros ir kino teoretikams, naratologijos specialistams, ekranizacijų tyrėjams.
Dalyvaujančios institucijos VU TSPMI
Projekto dalyviai iš TSPMI doc. Natalija Arlauskaitė